Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„ABC” (1926–1931)

„ABC. Pismo codzienne informuje wszystkich o wszystkiem”
Dziennik był wydawany w latach 1926–1931. Był mutacją warszawskiego wydania gazety.

 

Czytaj więcej

„Technik Lubelski” (1929–1931)

Miesięcznik „Technik Lubelski” ukazywał się w latach 1929–1931. Na rynku prasy lubelskiej zastąpił wydawany w 1929 roku „Biuletyn Stowarzyszenia Techników Wojew. Lubelskiego”.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

„Młodzież” (1920)

Pismo lubelskiej młodzieży szkolnej. Ukazywało się w 1920 roku. Było to pismo międzyszkolne, którego inicjatorem i pierwszym redaktorem był Wacław Gralewski (uczeń gimnazjum im. Hetmana J. Zamoyskiego). Czasopismo było drukowane w Drukarni Udziałowej.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

Romuald Karaś ( ur. 1935)

Dziennikarz, reportażysta, publicysta, dramaturg, autor słuchowisk radiowych oraz scenariuszy filmowych i audycji telewizyjnych. Prezes Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza.
 
 

Czytaj więcej

Mirosław Derecki – „Na ciastka do Chmielewskiego”

Reportaż Mirosława Dereckiego Na ciastka do Chmielewskiego został opublikowany w książce Weekend wspomnień będącej zbiorem czternastu reportaży Mirosława Dereckiego z trzystu, jakie ukazały się na łamach „Gazety w Lublinie” w latach 1991–1998. Reportaż opowiada o pięciu miejscach silnie związanych z Lublinem i jego społecznością: cukierni Chmielewski, kawiarni Lublinianka, kawiarence Czarcia Łapa, Klubie Pracowników Kultury Nora i Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki – Empik.

Derecki przypomina historię tych miejsc, niepowtarzalny klimat, jaki w nich panował oraz osoby, które były ich stałymi bywalcami. Jako jeden z takich bywalców, dokładnie opisuje wnętrza omawianych miejsc i to, co te przestrzenie charakteryzowało.

 

Czytaj więcej