Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kształtowanie się Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Lublina

Polskie Państwo Podziemne funkcjonujące na okupowanych przez Niemcy ziemiach polskich w latach II wojny światowej było niespotykanym w takiej skali zjawiskiem w dziejach podziemnej Europy. Stolica Polski, Warszawa, okupowana przez Niemcy, w dalszym ciągu była dla Polaków centrum podziemnego życia politycznego. Tu we wrześniu 1939 roku została utworzona Służba Zwycięstwu Polski – konspiracyjna struktura wojskowo-polityczna, która była początkiem rozbudowanego potem podziemnego państwa.

 

Czytaj więcej

Lipiec 1944 roku w Lublinie – zapomniany fragment historii

25 lipca 1944 roku w godzinach porannych na płotach, ogrodzeniach i murach Lublina rozwieszono opatrzone orłem w koronie „Obwieszczenie Urzędowe” podpisane przez Delegata Rządu Rzeczypospolitej na województwo lubelskie. Z balkonu budynku Sądu Apelacyjnego przy Krakowskim Przedmieściu 43 przemawiał Otmar Poźniak. W kilku słowach poinformował zebranych ludzi o rozpoczęciu jawnej działalności przez Okręgową Delegaturę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie. W obecności wyższych urzędników delegatury wywiesił pierwszą biało-czerwoną flagę. W ciągu kilku dni rządów te pierwsze powojenne władze województwa lubelskiego dążyły do przywrócenia normalnego życia. Władysław Cholewa i jego współpracownicy ustąpili pod sowieckim naporem. 

 

Czytaj więcej

Polskie Państwo Podziemne - Delegatura Rządu RP na Kraj

Polskie Państwo Podziemne kojarzone jest głównie z Armią Krajową, która stanowiła jego siłę zbrojną, natomiast organem cywilnym była Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj. Z pewnością bardziej znani są Delegaci, którymi kolejno byli: Cyryl Ratajski, Jan Piekałkiewicz i Jan Stanisław Jankowski. Struktury Polskie Państwa Podziemnego objęły całe terytorium II Rzeczypospolitej. Ustanowiono Okręgi AK oraz Okręgowe Delegatury Rządu RP, które swoją działalnością obejmowały województwa z okresu istnienia państwa polskiego przed 1 września 1939 roku. 

 

Czytaj więcej

Okręgowa Delegatura Rządu RP w Lublinie

Okręgowa Delegatura Rządu RP w Lublinie działała od lipca 1941 roku. Funkcję delegata pełnił pochodzący z Lubelszczyzny Władysław Cholewa. Posługiwał się on następującymi pseudonimami: „Len”, „Łukasz Paśnik”, „Lubicz”, „Mróz”. Jako jedyny Okręgowy Delegat Rządu w okupowanym kraju pełnił tę funkcję przez cały okres niemieckiej okupacji. Biuro Delegata mieściło się w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Lublinie przy ulicy Zamojskiej 1.
 

Czytaj więcej