Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pałace i dwory w Lublinie

Pałace i dwory w Lublinie

Pałace to reprezentacyjne budowle mieszczańskie pozbawione cech obronnych. Najbardziej znane lubelskie pałace to tzw. pałac Poradziwiłłowski i pałac Czartoryskich.

Czytaj więcej

Zespół pałaców biskupich w Lublinie

Zespół pałaców biskupich w Lublinie

Zespół pałaców biskupich tworzą: pałac Biskupi i pałac Konsystorski, połączone ze sobą łącznikiem zaprojektowanym przez Karola Siennickiego. Pierwszy jest siedzibą kurii metropolitarnej, drugi – siedzibą arcybiskupa.

Czytaj więcej

Pałac Suchorabskich w Lublinie

Nazwa pałacu wiąże się z rodziną Suchorabskich, na początku XVII wieku właścicielami murowanej kamienicy wraz z ogrodem. Obecnie pałac stanowi północne skrzydło zabudowań zespołu budynków seminaryjnych.

Czytaj więcej

Pałac Potockich w Lublinie

Pałac Potockich w Lublinie

Pałac Potockich znany jest pod nazwą „stary kryminał”. Funkcję więzienia pełnił w latach 1792–1826. Po 1918 roku był siedzibą Głównego Komisariatu Policji Państwowej w Lublinie.

Czytaj więcej

Pałacyk Piotrowskiego w Lublinie

Pałacyk Piotrowskiego w Lublinie

Pałacyk Piotrowskiego, usytuowany przy ulicy Lipowej 5, zawdzięcza nazwę reprezentacyjnemu wyglądowi. Do 1990 roku mieściło się tu przedszkole założone w 1936 roku przez właścicielkę obiektu, Mariannę z Rajdeckich Piotrowską.

Czytaj więcej

Pałac Parysów w Lublinie (ul. Bernardyńska 3)

Znajdujący się we wschodniej części placu Wolności pałac Parysów powstał w połowie XVII wieku. Jego właścicielem był możny ród, od którego budynek przyjął nazwę. W końcu wieku XVIII zmienił nazwę na pałac Grotkowskiego, od nazwiska kolejnego właściciela. To tutaj miały się odbywać przedstawienia teatralne, a od XIX wieku także bale organizowane przez Wydział Zabaw Lubelskich Towarzystwa Dobroczynności.

Czytaj więcej

Pałac w Jakubowicach Murowanych

Dwór renesansowy w Jakubowicach Murowanych został wzniesiony przez Tęczyńskich w II połowie XVI wieku. W kolejnych wiekach często zmieniał właścicieli, którzy dokonywali przebudów. Obecny wygląd zawdzięcza przebudowie z XIX wieku, kiedy nadano jej kształt pałacu i wybudowano wieżę. 

Czytaj więcej