Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Das Leben im Lubliner Ghetto – Fotosammlung

Im Herbst 2007 ist das Zentrum "Brama Grodzka – Teatr NN" auf die Information gestoßen, dass einige Fotografien aus dem Lubliner Ghetto sich im Bildarchiv des Deutschen Historischen Museums befinden. Nach Recherchen hat sich herausgestellt, dass sich im Bestand des DHMs 77 farbige Bilder befinden, die wahrscheinlich in Lublin aufgenommen wurden.

Czytaj więcej

Lublin 1940 – photographs of the Ghetto

The photographs presented in the album “Lublin 1940. Photographs of the Ghetto” were taken in Lublin during the Second World War by a German soldier, an amateur photographer Max Kirnberger.
The Grodzka Gate – NN Theater Center received them in the summer of 2008. Thus, they landed in a special place, at the Grodzka Gate, which is also called the Jewish Gate, and which is the seat of the Center. This gate leads to the non-existent town – the Jewish Atlantis, and is a place, where – like in the Ark of Memory – old photographs, documents, and testimonies concerning the murdered Jewish town are gathered and preserved for posterity.

Czytaj więcej