Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Łaźnie żydowskie w Lublinie

Istnienie łaźni wiązało się nie tylko z kwestią higieny, ale także z rytuałami religijnymi. Służyły one rytualnemu oczyszczeniu ludzi a nawet przedmiotów, zaś ze względów religijnych, musiały zawierać bieżącą wodę z naturalnego źródła. Początkowo łaźnie zaliczały się do inwestycji kontrolowanych przez urzędników królewskich. Zazwyczaj były budowane w kamienicach, a wraz z nimi przechodziły pod zarząd kolejnych właścicieli.

Czytaj więcej

Rekonstrukcja sieci drogowej Lublina w XVI wieku

Lublin w XVI wieku posiadał bardzo korzystne położenie na szlakach handlowych, co dawało miastu możliwość szybkiego rozwoju gospodarczego, w szczególności jako pośrednika w handlu między wschodnią a zachodnią Europą oraz między ziemiami Królestwa a Litwą. 

Czytaj więcej

Rekonstrukcja sieci rzecznej Lublina w XVI wieku

Przebieg rzek i lokalizacja stawów w Lublinie w XVI wieku były odmienne niż obecnie. Wpływ na to miały rzeźba terenu, panujące wówczas warunki hydrogeologiczne i klimatyczne, a także działalność człowieka powiązana z rozwojem gospodarczym miasta.

Czytaj więcej