Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dziedzictwo lubelskiej szkoły reportażu radiowego

„Szkoły reportażu”, a z takim zjawiskiem jak sądzę mamy w Radiu Lublin do czynienia, są wynikiem skomplikowanego procesu, który może zaistnieć w ściśle określonych warunkach. A muszą być moim zdaniem spełnione co najmniej trzy: tradycja, sprzyjający klimat w samej rozgłośni i nie tylko oraz dobór indywidualności twórczych.

Czytaj więcej

Maria Ballod (ur. 1942)

Dziennikarka, poetka, ur. 11 lutego 1942 roku w Lublinie, gdzie ukończyła filologię polską na UMCS (1965). Od początku lat 60. publikowała wiersze w prasie literackiej Lublina, następnie drukowała je we „Współczesności”, „Regionach”, „Toposie" oraz lubelskim „Akcencie”. Wydała tomy poetyckie: Tworzenie ptaków (Wyd. Lubelskie 1967), Omijanie czasu (Wyd. Lubelskie 1971), Hymn i alarm (Warszawa 1992, Wyd. Przedświt) i Skrajem dnia (Warszawa 1999, Wyd. Przedświt).

 

Czytaj więcej

Stanisław Fornal (ur. 1933)

Stanisław Fornal (ur. 1933) – autor słuchowisk radiowych i reportaży, satyryk. Ukończył filologię polską (uniwersytety we Wrocławiu i Łodzi, 1951–1956). W latach 1956–1975 był dziennikarzem Rozgłośni PR w Kielcach, gdzie m.in. kierował Redakcją Literacką. Od 1975 do 1982 roku – zastępca redaktora naczelnego Rozgłośni Lubelskiej.

 

Czytaj więcej