Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelski Lipiec '80

Określenie Lubelski Lipiec jest historykom i mieszkańcom Lubelszczyzny dobrze znane, lecz z pewnością w innych regionach Polski bardziej znane jest określenie Sierpień na Wybrzeżu, i mało kto wie, że te wydarzenia mają ze sobą wiele wspólnego. Wydarzenia z początku lipca 1980 roku zaskoczyły wszystkich – nie wyłączając ich uczestników. Lubelszczyzna kojarzona była do tamtej pory raczej ze spokojem i pewną uległością wobec władz, która czuła się tu – w mieście Manifestu PKWN – dość pewnie.

 

 

Czytaj więcej

Lubelski Lipiec – paraliż Lublina 18 lipca 1980 roku

18 lipca 1980 roku fala strajkowa osiągnęła punkt kulminacyjny. Protestowało 79 zakładów w Lublinie i województwie lubelskim. Według danych władzy w strajkach uczestniczyło 18 tys. osób1.

Paraliż w Lublinie był konsekwencją trwającego od 16 lipca 1980 roku strajku w lubelskim węźle PKP. Pogłębił go w dniach 17–18 lipca strajk kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, strajk transportu handlu wewnętrznego oraz brak bieżącego zaopatrzenia sklepów2.

 

Czytaj więcej

Lubelski Lipiec – strajk w FSC w Lublinie

Fabryka Samochodów Ciężarowych „Polmo” im. Bolesława Bieruta była jedną z inwestycji powstałych w czasie wielkiej industrializacji okresu Polski Ludowej. W lipcu 1980 roku był to największy zakład pracy w województwie lubelskim; zatrudniał 11 014 pracowników1. Strajk w FSC trwał od 11 do 14 lipca.

 

Czytaj więcej

Lubelski Lipiec – strajk w WSK Świdnik

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik powstała w ramach planu sześcioletniego, realizowanego przez władze PRL w latach 1950–1955. Budowę zakładu rozpoczęto wiosną 1950 roku, a jego profil ukierunkowano zgodnie z militarnymi potrzebami ZSRR – na wytwarzanie śmigłowców1. Zakład zatrudniał 79 proc. czynnej zawodowo ludności Świdnika2. Był drugim największym pracodawcą w regionie, w 1980 roku zatrudniał 8735 osób3. Strajk w świdnickiej WSK był pierwszym z lipcowych protestów na Lubelszczyźnie. Świdnik zapoczątkował falę protestów, która szybko, bo w ciągu kilkunastu dni, przeszła przez ponad 150 zakładów w regionie.

 

Czytaj więcej

Zofia Bartkiewicz (1932–2002)

Działaczka społeczna i polityczna. Technolog w WSK PZL Świdnik. Legenda „Solidarności”. Aktywna uczestniczka strajku w lipcu 1980 roku w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik. Nauczycielka. Radna miasta Świdnika.

 

Czytaj więcej

Nauczmy się historii Lubelszczyzny

Przedstawiamy listę ważnych dat z historii regionu, opracowaną w ramach akcji Nauczmy się historii Lubelszczyzny, zainicjowanej przez lubelską redakcję „Gazety Wyborczej” we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”, przedyskutowanych na forum „Gazety w Lublinie”, a ostateczne wybranych i zatwierdzonych przez prof. Janusza Droba – historyka z KUL. Efekty współpracy ukazały się w zeszytach tematycznych „Gazety Wyborczej” opracowanych przez lubelskich historyków.

 

Czytaj więcej

Lubelski Lipiec '80 – kalendarium

Pierwszego lipca w całym kraju wprowadzono znaczną podwyżkę cen niektórych gatunków wędlin i mięsa. Nie ogłoszono jednak oficjalnego komunikatu o podwyżce. Podrożenie artykułów mięsnych pogorszyło i tak bardzo niedobrą sytuację społeczeństwa. Spowodowało to początek akcji strajkowych w całym kraju. Klasa robotnicza Lublina odegrała latem 1980 roku ważną rolę. Masowy protest strajkowy zakładów pracy na Lubelszczyźnie w lipcu 1980 roku, którego rozmiary były zaskoczeniem dla społeczeństwa, uświadomił władzom siłę działań społecznych oraz dał początek wydarzeniom sierpniowym.

 

Czytaj więcej

Lublin 1944–1989

Lublin powojenny to miejsce fascynujące, pełne sprzeczności. Z jednej strony uchodził za kolebkę władzy komunistycznej, z drugiej zaś okazał się miejscem, z którego promieniowały na całą Polskę inicjatywy opozycyjne.

 

Czytaj więcej