Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Podlaska Wytwórnia Samolotów

Podlaska Wytwórnia Samolotów była ważnym lotniczym zakładem produkcyjnym w okresie międzywojennym, znanym z produkcji takich samolotów, jak licencyjny samolot myśliwski PWS–A (Avia BH–33), samolot myśliwski PWS–10, czy całej rodziny wojskowych samolotów szkolno-treningowych od PWS–12 do PWS–26. PWS była także pionierem w niektórych technologiach, jak np. drewnianej laminatowej konstrukcji półskorupowej, stosowanej w samolocie szkolnym PWS–33 „Wyżeł”.

 

Czytaj więcej

Szkoła lotnicza w Dęblinie (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych)

Dęblin jest jednym z ważniejszych miejsc na lotniczej mapie Polski. To tutaj od 1927 roku były prowadzone regularne szkolenia kadr dla polskiego lotnictwa wojskowego. Przez czternaście lat funkcjonowania szkoły w okresie międzywojennym ukończyło ją ponad tysiąc obserwatorów i pilotów, w tym tak słynnych jak Bolesław Orliński, Stanisław Skarżyński czy Franciszek Żwirko.

 

Czytaj więcej

Samoloty Podlaskiej Wytwórni Samolotów

Podlaska Wytwórnia Samolotów została założona w 1923 roku. W 1932 roku została upaństwowiona. Głównymi konstruktorami byli August (Bobek) Zdaniewski, Zbysław Ciołkosz, Antoni Uszacki, Aleksander Grzędzielski, Stanisław Cywiński. W trakcie kampanii wrześniowej około 70 proc. zabudowań wytwórni zostało zniszczonych. Pozostałości fabryki zostały rozgrabione przez wojska sowieckie.

 

Czytaj więcej

Zbysław Ciołkosz (1902–1960)

Zbysław Ciołkosz – urodzony 23 marca 1902 roku w Krakowie, zmarł 25 czerwca 1960 roku w Seattle.
Konstruktor lotniczy, inżynier związany z Podlaską Wytwórnią Samolotów w Białej Podlaskiej i Lubelską Wytwórnią Samolotów.

 

Czytaj więcej

Stanisław Latwis (1906–1935)

Stanisław Latwis – urodzony 19 maja 1906 roku w Stanisławowie, zginął 29 maja 1935 roku w Dęblinie. Pilot wojskowy i instruktor lotniczy, twórca melodii Marsza lotników.

 

Czytaj więcej

August (Bobek) Zdaniewski (1902–1988)

August (Bobek) Zdaniewski – urodzony w 1902 roku we Frysztaku (obecnie woj. podkarpackie), zmarł w 1988 roku w Nałęczowie, pochowany w Krakowie.
Polski inżynier i konstruktor lotniczy oraz reżyser filmów oświatowych.

 

Czytaj więcej

Stanisław Cywiński (1884–1939)

Stanisław Cywiński – urodzony 31 października 1884 roku w Iłży, zmarł 25 września 1939 roku w Warszawie.
Polski inżynier i konstruktor lotniczy, jeden z nestorów polskiej lotniczej myśli konstruktorskiej.

 

Czytaj więcej

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Świdnik”

Przed 1939 rokiem w Świdniku funkcjonowało lotnisko, działała też szkoła lotnicza Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Zadecydowało to o wybudowaniu tu zakładów produkcji lotniczej. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „Świdnik” (obecnie Państwowe Zakłady Lotnicze „Świdnik” S.A.) rozpoczęła działalność w 1951 roku.

 

 

Czytaj więcej

Lotnictwo na Lubelszczyźnie

Lubelszczyzna jest regionem trwale i od bardzo dawna związanym z wszelkiego rodzaju działalnością lotniczą. W naszym regionie były lub są zlokalizowane tak rozmaite rodzaje aktywności lotniczej, jak przemysł lotniczy, lotnictwo wojskowe, w tym szkolenie kadr dla lotnictwa, a także szkolnictwo cywilne połączone ze sportową działalnością lotniczą. Lubelszczyzna może się również pochwalić wybitnymi postaciami lotniczej historii Polski, nie tylko związanymi zawodowo z regionem, ale też pochodzącymi stąd, a których kariera rozwinęła się poza Lubelszczyzną, jak inż. Zygmunt Puławski czy bracia Żurakowscy: inż. Bronisław Żurakowski i pilot doświadczalny Janusz Żurakowski.

 

 

Czytaj więcej

Baza lotnicza Małaszewicze

Historia bazy lotniczej Małaszewicze jest stosunkowo mało znanym epizodem II wojny światowej na Lubelszczyźnie, choć sama baza była istotnym elementem systemu obronnego Polski miedzywojennej, jako baza paliwowa i zapasowa dla lotnictwa dalekiego zasięgu.

 

Czytaj więcej