Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Księgarnia Franciszka Raczkowskiego w Lublinie (1900–1908)

Księgarnia Franciszka Raczkowskiego mieściła się na Krakowskim Przedmieściu 36 (obecnie 34) i  położona była obok firm: Wiktora i Władysława Kiesewetterów oraz Elżbiety Zinger. Bardzo szybko zaczęła odgrywać znaczącą rolę w życiu kulturalnym Lublina.

Franciszek Raczkowski związał się z Lublinem za sprawą lubelskiego księgarza Michała Arcta dla którego pracował  od 1890 do 1894 r. Początkowo w warszawskiej siedzibie księgarni,  a od 1891 w lubelskiej filii księgarni Arcta przy ul. Krakowskie Przedmieście 135 (obecnie 15).

 

>>> czytaj więcej o księgarni Arctów w Lublinie

 

 

W 1894  Raczkowski  powrócił do Warszawy, gdzie na kilka lat związał się z firmą Gebethner i Wolff poza okresem, kiedy otworzył w Lublinie własną księgarnię w latach od lipca 1900, do końca 1908 roku.

 

 

Czytaj więcej

Księgarnia Gebethnera i Wolffa w Lublinie (1908-1932)

Od roku 1908 Księgarnia Franciszka Raczkowskiego mieszcząca się przy Krakowskim Przedmieściu 36 (obecnie 34)  ze względu na problemy finansowe została przejęta przez firmę Gebethner i Wolff. Pod adresem Krakowskie Przedmieście 36 księgarnia działała do roku 1914, kiedy  to ze względu na trudne warunki lokalowe przeniosła się do pomieszczenia w Hotelu Europejskim (Krakowskie Przedmieście 31).

W księgarni nadal pracował w charakterze kierownika Franciszek Raczkowski.

 

>>> czytaj więcej o Księgarni Franciszka Raczkowskiego

 


 

Czytaj więcej