Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin 1918–1939

Rok 1918 przyniósł tak oczekiwaną przez Polaków niepodległość. Siódmego listopada powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, na którego czele stanął Ignacy Daszyński. Cztery dni później Ignacy Daszyński i Edward Rydz-Śmigły wyruszyli do Warszawy przekazać władzę Józefowi Piłsudskiemu. Groźna ofensywa armii rosyjskiej w 1920 roku szczęśliwie miasto ominęła i wreszcie, w burzliwym klimacie zaostrzającej się walki politycznej, rozpoczęła się budowa nowego państwa i nowego Lublina. Miasto podjęło próby kreowania swego wizerunku. W 1934 roku został wydany afisz propagandowy o Lublinie, a dwa lata później Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło herb Lublina (przedstawiający kozła stojącego na zielonej murawie opartego o krzew winny). Jedenastego czerwca 1939 roku odbyły się pierwsze Dni Lublina.

 

Czytaj więcej

Leszek Mądzik (ur. 1945)

Leszek Józef Mądzik – założyciel Sceny Plastycznej KUL, reżyser, scenograf. Od 2010 roku profesor sztuk plastycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 

Czytaj więcej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – powstanie uczelni

Powołanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wynikało z potrzeby odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych i po przesunięciu granicy wschodniej państwa, co między innymi zmieniało geografię szkół wyższych w Polsce. Powstanie UMCS, podobnie jak reaktywacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wpisywały się w działania propagandowe komunistów, szukających społecznego poparcia dla władzy. Pierwszym rektorem, a zarazem głównym organizatorem UMCS był Henryk Raabe.

 

Czytaj więcej

Janusz Krupski (1951-2010)

Janusz Krupski był opozycjonistą, członkiem niezależnego ruchu wydawniczego, redaktorem kwartalnika „Spotkania”. Odegrał kluczową rolę w powstaniu tzw. drugiego obiegu, sprowadzając do Polski pierwszy powielacz. Współtworzył Wydawnictwo Spotkania, które zostało zalegalizowane w demokratycznej Polsce (prowadził je do 1993 roku). W latach 90. założył własną oficynę – Wydawnictwo Krupski i S-ka. Pełnił funkcję wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, był dyrektorem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

 

>>> zobacz relacje Janusza Krupskiego nagrane w ramach programu Historia Mówiona

 

Czytaj więcej

Obchody Milenium Chrztu Polski w Lublinie w 1966 roku

Uroczystości milenijne z okazji przyjęcia przez Polskę chrztu w 966 roku rozpoczęły się 14 kwietnia 1966 roku w Gnieźnie, a ich kulminacja przypadła na 3 Maja, w dzień święta Matki Boskiej Królowej Polski. Centralne obchody miały miejsce na Jasnej Górze. Około 3 tysięcy mieszkańców Lublina udało się do Częstochowy, ale udali się tam w sposób niezorganizowany. Próby organizowania pielgrzymek, jakie podjęli studenci i profesorowie KUL oraz mieszkańcy podlubelskiej miejscowości Dys, były wstrzymywane przez władze, m.in. poprzez brak zezwolenia na wypożyczenie autokarów oraz zmniejszenie liczby pociągów.

 

Czytaj więcej