Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Atelier „J. Ernst & L. Filtz”

Juliusz Ernst i Ludwik Filtz (albo Filitz) – fotografowie z Berlina, jedni pierwszych wędrownych dagerotypistów w Polsce, działali w Lublinie, Radomiu, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. W 1856 roku prowadzili atelier „J. Ernst & L. Filtz” w Hotelu Bawarskim Józefa Przybylskiego, Krakowskie Przedmieście 133.

Czytaj więcej

Karol Grundhand (2 poł. XIX wieku)

Karol Grundhand (2 poł. XIX wieku) – jeden z pionierów lubelskiej fotografii, społecznik, być może też pierwszy w Lublinie fotograf żydowskiego pochodzenia. Około 1864 roku prowadził zakład przy Krakowskim Przedmieściu 167 (dziś 66)1.

Czytaj więcej

Atelier „W. Grabowski”

Władysław Grabowski – fotograf, w XIX wieku prowadził atelier w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 42. W 1866 roku pracował w Lublinie, jego atelier mieściło się przy ul. Rybnej 67/8.

Czytaj więcej

Marceli Rzymkowski (1826–1892?)

Marceli Feliks Rzymkowski (1826–1892?) – krakowski fotograf, jeden z pierwszych zawodowych fotografów w Lublinie1. Jego atelier mieściło się w domu Kobylińskiego przy ul. Poczętkowskiej 146 (dzisiaj Staszica)2.

Czytaj więcej