Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Włodzimierz Borowski (1930–2008)

Włodzimierz BorowskiArtysta i teoretyk sztuki. W latach 1954–1957 studiował historię sztuki na KUL. Współtwórca Grupy "Zamek". Podczas studiów tworzył dzieła, które poprzez odrzucenie tradycyjnej formy malarskiej odwoływały się do idei dzieła-przedmiotu jako zintegrowanej całości powstającej za pomocą eksperymentu i próby zbadania statusu fizycznego dzieła. Wielowarstwową strukturę dzieła traktował jako estetycznie ujednolicony konkret – oryginalny wytwór artysty.

Czytaj więcej

Charakterystyka twórczości Grupy Zamek

Piotr Majewski, Strukturalizm – Włodzimierz Borowski, Tytus Dzieduszycki, Jan Ziemski czyli Grupa Zamek

 „Cała lubelska rewolucja artystyczna była dziełem grupy <<Zamek>>. Nie naśladowano tutaj ani Burriego, ani Tápiesa. Poszukiwania analogicznych form przebiegały zupełnie samodzielnie, a poza tym inaczej. W momencie, gdy w roku 1958 młodzi Hiszpanie pokazali na Biennale w Wenecji swoje obrazy z kawałków tynku i kawałków worka, w <<Krzywym Kole>> w Warszawie lubelska grupa demonstrowała malarstwo o wyraźnych cechach rzeźby. Były to pierwsze na świecie zbiorowe manifestacje nowego ruchu" - pisał Jerzy Ludwiński w roku 1961 [1]. Choć nigdy oficjalnie nie rozwiązana, Grupa Zamek od roku faktycznie już nie istniała. Tekst Ludwińskiego, jednego z jej głównych animatorów, był więc podsumowaniem jej niedługiej, ale intensywnej obecności w polskim życiu artystycznym.

Czytaj więcej

Grupa Zamek – lubelska grupa plastyków

Włodzimierz Borowski "Oko proroka". 1957 rok.Grupa Zamek formalnie powstała w 1957 roku. Została stworzona z inicjatywy studentów historii sztuki KUL, pozostajacych pod wpływem różnych kierunków sztuki współczesnej, między innymi kubizmu, nadrealizmu, abstrakcjonizmu. Krótka, ale intensywna działalność Grupy Zamek spowodowała, że dziś zaliczana jest do najważniejszych polskich zjawisk artystycznych 2 połowy XX wieku.
 

Posłuchaj wspomnień twórców Grupy Zamek

Czytaj więcej