Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dwór Krychowskich w Lublinie

Dwór Krychowskich w Lublinie

Ulica Agronomiczna jest dawną drogą dojazdową do dworu rodziny Krychowskich. Majątek był ich własnością do 1944 roku. Obecnie budynki są dzierżawione przez Muzeum Wsi Lubelskiej.

Czytaj więcej

Dwór w Abramowicach

Dwór w Abramowicach

Najstarsza wzmianka o Abramowicach pochodzi od Jana Długosza. Podaje on, że w 1393 roku właścicielem folwarku był Sieciech. Od 1945 roku dwór wchodzi w skład zabudowań należących do placówki służby zdrowia.

Czytaj więcej

Dworek Wincentego Pola w Lublinie

Dworek Wincentego Pola w Lublinie

Dworek Wincentego Pola został wzniesiony pod koniec XVIII wieku na terenie folwarku Firlejowszczyzna (obecnie ul. Łęczyńska 46). W latach 1804–1812 był własnością Franciszka Ksawerego Pohla, ojca Wincentego. W 1969 roku został przeniesiony na posesję przy ul. Kalinowszczyzna 13.

Czytaj więcej

Dworek Kościuszków w Lublinie

Dworek Kościuszków położony jest na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS. Po raz pierwszy wymieniono go w źródłach w roku 1720. Dwukrotnie przebywał tu u swojego stryja, Jana Nepomucena, Tadeusz Kościuszko.

Czytaj więcej

Dworek na Felinie

Dworek ziemiański na Felinie został wybudowany pod koniec XIX wieku. Nazwę Felin przyjął od imienia żony dziedzica majątku Tatary – Feliksy. W czasie II wojny światowej był siedzibą pułkownika Klaussa, jednego z okupacyjnych urzędników. Obecnie należy do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Czytaj więcej

Dworek Grafa w Lublinie

Dworek Grafa w Lublinie

Dworek powstał w XIX wieku. Wzniesiono go na miejscu wcześniejszego, drewnianego. Jego fundatorem był Emanuel Graf, dziedzic majątku Tatary. W 1969 roku dworek został przystosowany na potrzeby działalności gastronomicznej.

Czytaj więcej

Dworek Gałeckich w Lublinie

Folwark Konstantynów, zwany dzisiaj Poczekajką, powstał w latach 60. XIX wieku. W 1880 roku nabył go Władysław Gałecki. Tu wychowywał się jego syn Tadeusz, znany bardziej pod pseudonimem literackim jako Andrzej Strug.

Czytaj więcej

Dwory szlacheckie w XVIII- wiecznym Lublinie

Źródeł popularności Lublina wśród szlachty należy szukać w XVI wieku. Bogacące się, korzystnie położone miasto w 1532 roku stało miejscem obrad sejmów szlachty województwa lubelskiego. W 1578 roku w Lublinie umieszczono Trybunał Koronny dla Małopolski. Posiadanie własnej siedziby w mieście, gdzie znajdowała się najwyższa instancja sądownicza dla stanu szlacheckiego, stało się koniecznością dla jednostek aktywnie biorących udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej.  

Czytaj więcej