Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dawny Sąd Okręgowy w Lublinie

Dawny gmach Sądu Okręgowego nie budził dotąd głębszego zainteresowania badaczy. Nie powstało dotychczas żadne opracowanie historii budowy ani architektury tego bardzo interesującego obiektu.
Wszelkie istniejące wzmianki w literaturze dotyczące budynku sądu są zazwyczaj ograniczone do podania daty jego powstania (najczęściej zresztą nie do końca poprawnie) i ogólnikowych zdań na temat stylu gmachu.
Lubelski sąd jest jednym z dwóch wzniesionych w Królestwie Polskim w latach 1876-1915 budynków przeznaczonych dla Sądów Okręgowych. Drugi, zbudowany w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1907–1908 według projektu architekta Feliksa Nowickiego, chociaż wzniesiony w dużo większej skali, nie jest tak interesujący pod względem rozwiązań przestrzennych jak sąd lubelski.

 

Czytaj więcej

Otoczenie Sądu Rejonowego w Lublinie

W trakcie ostatniego remontu dokonano kompleksowej rewaloryzacji otoczenia obu budynków sądowych. Jej celem, poza samą poprawą estetyki otoczenia, było również odpowiednie wyeksponowanie zabytkowych budynków i ujednolicenie całego zespołu, a zarazem uczytelnienie go w przestrzeni miasta, tym ważniejsze, że od lat obecność sądu jest tu zaznaczona również nazwami ulic – Sądowej i Hipotecznej.

 

Czytaj więcej