Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Plany Lublina – metodologia opracowań kartograficznych

Dawne plany miast są często obiektem zainteresowania szerokiego grona odbiorców. Z oczywistych względów interesują się nimi historycy, dla których stanowią cenny, nieraz unikalny, a nieraz uzupełniający materiał źródłowy. Po dawne plany sięgają geografowie badający zmiany w środowisku, a dla kartografów takie plany są zabytkami i świadectwami rozwoju ich nauki. Jak zabytki traktują je również kolekcjonerzy-antykwaryści, którzy doceniają walory graficzne i artystyczne planów. Wreszcie plany są często przedmiotem zainteresowania mieszkańców danych miast, dla których dawny obraz znanych im z autopsji miejsc jest niezwykle ciekawy.

 

Czytaj więcej