Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dzielnice Lublina – Bronowice

Dzielnica obejmująca współcześnie tereny leżące w kwartale wyznaczonym przez ulice Fabryczną i Drogę Męczenników Majdanka od zachodu, ulicą Lotniczą od południa i rzeką Bystrzycą od północy. Wschodnie granice tego obszaru wyznaczają ulice Firlejowska i Majdan Tatarski.

 

Czytaj więcej

Wójtostwo w Lublinie

Przywilej lokacyjny nadany Lublinowi w 1317 roku przez Władysława Łokietka zmieniał organizację władz miejskich. Obok starosty dominującą osobistością na terenie miasta był wójt dziedziczny, który drogą umowy zawartej z królem, jako właścicielem miasta, jeszcze w okresie jego lokacji, zdobył niezwykle mocną pozycję.

 

Czytaj więcej

Park Bronowicki w Lublinie

Park Bronowicki – niegdyś noszący nazwę Foksal, powstał w roku 1869 i jest drugim z najstarszych lubelskich parków miejskich. Znajduje się w dzielnicy Bronowice, przy dawnym trakcie zamojskim, nad rzeką Czerniejówką.

 

Czytaj więcej

Rzeźnia miejska na Bronowicach

Powstała pod koniec XIX wieku rzeźnia miejska na Bronowicach przetrwała czas zaborów i I wojny światowej, nie podołała jednak trudnościom gospodarczym w okresie II Rzeczypospolitej.

 

Czytaj więcej