Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Krasnystaw – historia miasta

Krasnystaw jest miastem powiatowym położonym nad rzeką Wieprz. Wskaźniki mapy: N 50˚59'02 – E 23˚10'22 [538]. Skraj geologicznej wschodnioeuropejskiej platformy prekambryjskiej na granicach takich krain geograficznych, jak: Wyżyna Lubelska, Polesie Lubelskie, Wyżyna Zachodniowołyńska. Obszar należy do dwóch mezoregionów, gdzie większość terenu przynależy do Wyniosłości Giełczewskiej w makroregionie Wyżyny Lubelskiej podprowincji Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej.

 

Czytaj więcej