Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Andrzej Niewiadomski (ur. 1965)

Andrzej Niewiadomskipoeta, krytyk i historyk literatury.
Urodził się w Lidzbarku Warmińskim, gdzie ukończył szkołę średnią. Następnie studiował filologię polską w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat uzyskał w 1999 roku, habilitację w 2011.
Współzałożyciel i członek redakcji Kwartalnika Literackiego „Kresy” (1990–2010)1.
Debiutował w 1988 roku na łamach studenckiego pisma „Próba” (nr 2) oraz „Akcentu” (nr 2).
Dwukrotny laureat poetyckiej nagrody im. Józefa Czechowicza (1993 – Nagroda Młodych za tomik Panopticum i inne wiersze, 1995 – główna nagroda za tomik Niebylec. Wiersze i listy).
Tomik poetycki Tremo został nominowany do prestiżowej Nagrody Literackiej Gdynia 2010.
Mieszka w Lublinie.

 

Czytaj więcej