Kapliczki lubelskie


Kapliczki znajdujące się w Lublinie to głównie murowane, otynkowane budowle w typie wieżowym lub wnękowym. Większość z nich została wybudowana na początku XX wieku. Znacznie wcześniej powstały: kapliczka przy ulicy Peowiaków i „Boża Męka” przy Alejach Racławickich. Oprócz kapliczki z ulicy Peowiaków w niszach lub wnękach nie zachowały się oryginalne figury. Obecnie są one najczęściej zastępowane gipsowymi figurami przedstawiającymi Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą.
 
W ewidencji zabytków, przewodnikach i informatorach brakuje bliższych informacji na temat okoliczności, czasu powstania i nazwisk fundatorów. Wiemy na pewno, że kapliczki stanowiły nieodłączny element krajobrazu, niejednokrotnie były inspiracją artystów. Jedna z nich pojawia się w wierszach i na fotografii Józefa Czechowicza, inna (może ta sama?) została uwieczniona na fotografii wykonanej przez Edwarda Hartwiga.
 
Mapa Lublina z naniesionymi miejscami, w których znajdują się kapliczki wskazuje, że te przykłady małej architektury są zlokalizowane głównie przy drogach wylotowych z miasta, ściślej przy dawnych traktach komunikacyjnych, jednak ze względu na zmiany w granicach administracyjnych znajdują się one dziś niemal w centrum.
Nie wiemy jak wiele kapliczek zniknęło z terenu miasta, ponieważ do czasu II wojny światowej nie była prowadzona stosowna ewidencja.

 

Materiały opracowała Joanna Zętar
Konsultacje: Leszek Jankiewicz

 

 Zobacz>>> mapę interaktywną kapliczek lubelskich


Kapliczki lubelskie

Kapliczki znajdujące się w Lublinie to głównie murowane, otynkowane budowle w typie wieżowym lub wnękowym. Większość z nich została wybudowana na początku XX wieku. Znacznie wcześniej powstały: kapliczka przy ulicy Peowiaków i „Boża Męka” przy Alejach Racławickich. Oprócz kapliczki z ulicy Peowiaków w niszach lub wnękach nie zachowały się oryginalne figury. Obecnie są one najczęściej zastępowane gipsowymi figurami przedstawiającymi Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą.
 
W ewidencji zabytków, przewodnikach i informatorach brakuje bliższych informacji na temat okoliczności, czasu powstania i nazwisk fundatorów. Wiemy na pewno, że kapliczki stanowiły nieodłączny element krajobrazu, niejednokrotnie były inspiracją artystów. Jedna z nich pojawia się w wierszach i na fotografii Józefa Czechowicza, inna (może ta sama?) została uwieczniona na fotografii wykonanej przez Edwarda Hartwiga.
 
Mapa Lublina z naniesionymi miejscami, w których znajdują się kapliczki wskazuje, że te przykłady małej architektury są zlokalizowane głównie przy drogach wylotowych z miasta, ściślej przy dawnych traktach komunikacyjnych, jednak ze względu na zmiany w granicach administracyjnych znajdują się one dziś niemal w centrum.
Nie wiemy jak wiele kapliczek zniknęło z terenu miasta, ponieważ do czasu II wojny światowej nie była prowadzona stosowna ewidencja.

 

Materiały opracowała Joanna Zętar
Konsultacje: Leszek Jankiewicz

 

 Zobacz>>> mapę interaktywną kapliczek lubelskich