Paweł Próchniak: dorobek naukowy

PAWEŁ PRÓCHNIAK


Spis treści:
1. KSIĄŻKI AUTORSKIE
2. REDAKCJA NAUKOWA
3. ARTYKUŁ ROZPROSZONE
4. PRACE REDAKCYJNE I EDYTORSKIE
5. WYPROMOWANE DOKTORATY
6. RECENZJE NAUKOWE
7. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
8. POPULARYZACJA
9. WYGŁOSZONE REFERATY
10. DYSKUSJE PANELOWE
11. WARSZTATY
12. GRANTYKSIĄŻKI AUTORSKIE


1. Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, ss. 254.
2. Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 457 (wyd. 2: Lublin 2008).
3. Wiersze na wietrze (szkice, notatki), Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2008, ss. 365.
4. Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011, ss. 299.
5. Zamiar ze słów (szkice, notatki), Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2011, ss. 158.
6. Ryszard Krynicki. Monografia w toku, Wydawnictwo a5, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.REDAKCJA NAUKOWA

 

KSIĄŻKI 

 

1. Czytanie Czechowicza, pod red. P. Próchniaka i J. Kopcińskiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2003, ss. 243.
2. Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, ss. 357.
3. Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, ss. 518.
4. Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, ss. 545.
5. Między Miłoszem a Miłoszem, pod red. M. Heydel i P. Próchniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Przekładaniec. Pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową" 2011, nr 25, ss. 371.
6. Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo EMG, Kraków 2013, ss. 280.
7. Pismo chmur. Studia i szkice o poezji Ryszarda Krynickiego, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014, ss. 348.
8. Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo Pasaże, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Kraków 2015 [publikacja elektroniczna: teatrnn.pl/przepisywanie].
9. Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta, pod red. P. Próchniaka, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015, s. 210.

 

MONOGRAFIE W TOKU. KOMPENDIA MULTIMEDIALNE

pod redakcją P. Próchniaka

 

1. Piotr Śliwiński, Stanisław Barańczak. Monografia w toku, Lublin 2015.
2. Paweł Próchniak, Ryszard Krynicki. Monografia w toku, Lublin 2015.
3. Anna Czabanowska-Wróbel, Adam Zagajewski. Monografia w toku, Lublin 2015.

 

SERIA WYDWNICZA: GRANICE WYOBRAŹNI

pod redakcją P. Próchniaka

 

1. G. Bataille, Martwy, przeł. S. Królak, posłowiem opatrzył P. Próchniak, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2010, ss. 54.
2. K. Kuczyńska-Koschany, Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2012, ss. 258.
3. J. Roszak, Interior. Szkice, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2013, ss. 242.
4. T. Nowak, Spowiedź wyobraźni (szkice i rozmowy), wybrała oraz wstępem i notą oparzyła A. Jarzyna, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2014, ss. 350.
5. P. Mitzner, Jak znalazł, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2014, ss.396.
6. P. Panas, Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlickiego, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2014, ss. 130.
7. Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej, pod red. J. Grądziel-Wójcik i K. Skibskiego, Kraków 2015, s. 473.
8. 
Szkice do Wojaczka, pod red. Piotra Śliwińskiego, Kraków 2015, s. 206.

 

SERIA WYDWNICZA: STRONY POEZJI | BIBLIOTEKA

komitet redakcyjny: P. Próchniak, D. Opacka-Walasek, P. Śliwiński

 

1Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta, pod red. P. Próchniaka, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015, s. 210.ARTYKUŁ ROZPROSZONE


1. Zło w poetyckim świecie Tadeusza Micińskiego. O kilku motywach w tomie »W mroku gwiazd«, „Zeszyty Naukowe KUL” 1994, nr 3-4, s. 127-149, [druk: 1995].
2. Sen nożownika. »Szczury« Ludwika Stanisława Licińskiego, w: Interpretacje aksjologiczne, pod red. W. Panasa i A. Tyszczyka, Lublin 1997, s. 117-131.
3. »Kniaź Patiomkin« Tadeusza Micińskiego. Notatki na marginesach, „Kresy. Kwartalnik literacki” 1998, nr 3, s. 239-243.
4. W granicach „ja”, „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 124-130, [druk: 1999].
5. Maska Konrada. Notatki o »Wyzwoleniu« Stanisława Wyspiańskiego, „Ethos” 1999, nr 4, s. 143-154.
6. Posłańcy, w: Lektury Grochowiaka, pod red. T. Mizerkiewicza i A. Stankowskiej, Poznań 1999, s. 155-167, [druk: 2000].
7. „polski poeta współczesny, niby ja”, „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, nr 1-2, s. 161-167, [druk: 2000].
8. Brzozowski, w: Patrimoine littéraire européen. Anthologie en langue francaise, pod red. Jean-Claude Poleta, t. 12: Mondialisation de l' Europe (1885-1922), Bruxelles 2000, s. 420-422.
9. Idea i metafora. Chrystus w tekstach Tadeusza Micińskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, nr 3-4, s. 105-125, [druk: 2000]. Przedruk: Między metaforą a ideą..., vide poz. 12.
10. Dwie krople, „Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z. 1, s. 53-63, [druk: 2000].
11. Która lektura? Interpretacja i integracja, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, nr 3, s. 12, [sprawozdanie].
12. Między metaforą a ideą. Chrystus w tekstach Tadeusza Micińskiego, w: Chrystus w literaturze polskiej, pod red. A. Nowaczyńskiego, Lublin 2001, s. 361-387.
13. »Nietota« Tadeusza Micińskiego. Notatki na marginesach, w: Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie, pod red. S. Fity i J. A. Malika, Lublin 2001, s. 11-51.
14. Bibliografia prac Hanny Filipkowskiej, w: Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie, pod red. S. Fity i J. A. Malika, Lublin 2001, s. 237-241.
15. O »elegii uśpienia«, „Roczniki Humanistyczne” 2000, t. XLVIII, z. 1: Józef Czechowicz, s. 117-129, [druk: 2001]. Przedruk: Elegia uśpienia..., vide poz. 21.
16. Spójna przestrzeń. [O twórczości Wiesława Jędruszczaka], „Kresy. Kwartalnik literacki” 2001, nr 1-2, s. 255-257.
17. Ja to sobie tańczę. Notatki o poezji Marcina Świetlickiego, „Kresy. Kwartalnik literacki” 2001, nr 3, s. 48-52.
18. Kalosze i pistolety. O »Domu otwartym« Michała Bałuckiego, w: Świat Michała Bałuckiego, pod red. T. Budrewicza, Kraków 2002, s. 199-231.
19. »Być myszą...« Aleksandra Wata (szkic do pejzażu), w: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, pod red. J. Borowskiego i W. Panasa, Lublin 2002, s. 109-120.
20.Sprawa czysta jak łza”. O »Nauczycielce« Tadeusza Micińskiego, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, pod red. J. A. Malika i E. Paczoskiej, Lublin 2003, s. 507-533.
21. Elegia uśpienia, w: Czytanie Czechowicza, pod red. P. Próchniaka i J. Kopcińskiego, Lublin 2003, s. 75-89.
22. »W pustce«. Osiem notatek o jednym wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w: Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2003, s. 41-53.
23. [recenzja: M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001, ss. 344], „Ruch Literacki” 2002, nr 6, s. 637-639, [druk: 2003].
24. Cztery notatki o wierszach Marty Jedliczko, „Kresy. Kwartalnik literacki” 2003, nr 4, s. 226-228, [druk: 2004].
25. [Andrzej Sosnowski], „Dziennik Portowy” 2004, nr 11, s. 145, [nota].
26. „Ptaki zacierają tu ślady...”. Notatki o jednym opowiadaniu Brunona Schulza, w: W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i W. Panasa, Lublin 2003, s. 19-34, [druk: 2004].
27. [recenzja: Friedrich Nietzsche i pisarze polscy, praca zbiorowa pod redakcją W. Kunickiego, przy współpracy K. Polechońskiego, Poznań 2002, ss. 478], „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 1, s. 225-230.
28. W oku cadyka. Wokół eseju Władysława Panasa, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 39, s. 15. Przedruk [ze zmianami]: Oko kamienia..., vide poz. 61.
29. Tadeusz Miciński [twórczość], w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, pod red. A. Skoczek, t. 7: Młoda Polska, część 2., Bochnia – Kraków – Warszawa [2004], s. 51-76.
30. Tadeusz Miciński [biografia], w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, pod red. A. Skoczek, t. 7: Młoda Polska, część 2., Bochnia – Kraków – Warszawa [2004], s. 373-376.
31. Ciemny płomień. Notatki o jednym wierszu Tadeusza Micińskiego, w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2004, s. 125-144.
32. Postscriptum: notatki o czytaniu Micińskiego, w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2004, s. 495-506.
33. Zgaśnij księżycu, w: Czytanie Bursy, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i G. Grochowskiego, Kraków 2004, s. 47-63.
34. Intryga Nieskończoności: Władysław Panas (1947–2005), „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 6, s. 12. Przedruki [ze zmianami]: Intryga..., vide poz. 37, 135.
35. Kategoria „jurodstwa” w »Kniaziu Patiomkinie« Tadeusza Micińskiego. Prolegomena, w: Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2004, s. 577-586, [druk: 2005].
36. [Artur Szlosarek], „Poésie” 2004, nr 102: Poésie polonaise: arrêt sur image, s. 77, [nota], [druk: 2005].
37. Intryga Nieskończoności: Władysław Panas, w: Marzenie Błękitnookiego. Ułamki wspomnień o Profesorze Władysławie Panasie, zebrał Z. Milczarek, Tomaszów Mazowiecki – Lublin – Drohobycz 2005, [brak paginacji].
38. [głos w dyskusji], w: Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, pod red. W. Ligęzy, przy współudziale M. Cichej, Lublin 2005, s. 401-402.
39. „Czasami jestem hamburgerem”. Poezja współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. P. Garncarka, Warszawa 2005, s. 282-289, [współautorką tekstu jest Wiola Próchniak].
40. Dziecko ukryte, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2, s. 99-102.
41. Kto jest ten dziwny nieznajomy? (i kilka innych pytań), w: Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2005, s. 33-53.
42. Spinka, spoina [o tomie »Kra« Jacka Podsiadły], „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 47, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 8-9.
43. »Uczynił sobie z ciemności ukrycie«. Ze studiów nad pisarstwem Tadeusza Micińskiego, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, z. 1: Pozytywizm i Młoda Polska, s. 149-164.
44. Nota, w: W. Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), przygotowanie do druku i nota P. Próchniak, Lublin 2006, s. 49 [wersja ukraińska: Примитка, ibidem, s. 101].
45. W koronie ułudy [o tomie »Pod obcym niebem« Artura Szlosarka], „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 9, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 10-11.
46. Kompas krytyka, „Polonistyka” 2006, nr 4, s. 12-13.
47. Lustro z podwójnym dnem (notatki o poezji Artura Szlosarka), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2005, t. 12: Rewolucja pod spodem, s. 135-154 [druk: 2006].
48. Gorzkie morze [o tomie »Kolonie« Tomasza Różyckiego], „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 26, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 12-13.
49. Hotel Limbus [o tomie »Muzyka środka« Marcina Świetlickiego], „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 47, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 7-8.
50. Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 10, suplement: Literatura współczesna 1956-2006, Bochnia – Kraków – Warszawa 2006, s. 361-378. Przedruk: Pokolenie…, vide poz. 57.
51. Dal kulis [o tomie »Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta«], „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 15, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 15. Przedruki: Dal kulis…, vide poz. 55, 68, 80.
52. Dom, do którego wprowadziła się męka. (Géza Csáth »Matkobójstwo«. Notatki na marginesach), w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. 2, Białystok 2007, s. 427-435.
53. Żywy towar, opium (notatki o »Koloniach« Tomasza Różyckiego), „Kresy. Kwartalnik literacki” 2007, nr 1-2, s. 141-152.
54. Nieoczywistość [o tomie »Nieoczywiste« Marcina Świetlickiego], „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 43, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 10-11.
55. Dal kulis w: Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, t. 2, Lublin 2007, s. 250-253, [druk: 2008].
56. Krynicki: niepewnym pismem (laudacja) [fragment], „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 24, s. 35.
57. Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), w: Historia literatury i kultury polskiej, pod red. A. Skoczek, t. 4: Literatura współczesna, Warszawa 2008, s. 643-659.
58. Przeskoki, zgłębienia [o tomie »Gubione« Krystyny Miłobędzkiej], „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 50, s. 30-31. Przedruk: Preskoki..., vide: poz. 112.
59. Krynicki: rana istnienia (notatki), w: Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszarda Krynickiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2009, s. 10-23.
60. Kamizelka: złamane istnienie (notatki), w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, pod red. J. A. Malika, Lublin 2009, s. 133-154.
61. Oko kamienia (wokół eseju Władysława Panasa), „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. LV, z. 1, s. 281-287, [druk: 2009].
62. Polska proza – język i rzeczywistość ostatnich lat, czyli dlaczego cudzoziemiec powinien zaglądać do polskich powieści współczesnych, w: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, pod red. W. T. Miodunki i A. Seretny, Kraków 2009, s. 243-248, [współautorką tekstu jest Wiola Próchniak].
63. Przez ciemność (notatki o »Matkobójstwie« Gézy Csátha), w: Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, pod red. J. A. Malika, Lublin 2008, s. 353-367, [druk: 2009].
64. Przeciw liczmanom (co zostaje z poetyckiego dwudziestolecia), „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 16, s. 30-31.
65. Komu potrzebny polonista, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 22, s. 36.
66. Stany niestabilne poezji [o poezji Bartosza Konstrata], „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 29, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 11.
67. Kropla ciemności. Uwagi o »elegii uśpienia«, w: Panas – Lublin jest księgą, t. 2: Czytanie Czechowicza, Lublin 2009, s. 127-133.
68. Dal kulis (»Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta«), w: Panas – Lublin jest księgą, t. 2: Czytanie Czechowicza, Lublin 2009, s. 174-177.
69. Zimny pogrzebacz (notatki o »Jedenaście«), „Kresy” 2009, nr 3, s. 155-157.
70. Polonista potrzebny od zaraz, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 42, s. 45.
71. Cień Samotnika (o jednym motywie w »Wyzwoleniu«), w: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, Kraków 2009, s. 215-228.
72. Antypoda (cztery notatki o Miłoszu), „Dekada Literacka” 2009, nr 4, s. 92-93. Przedruk: Miłosz: akustyka echa..., vide poz. 105.
73. Puste mary, cisza (na marginesie »Ostatniej Wieczerzy«) w: Modernizm. Zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje, pod red. A. Grzelak, M. Kurkiewicza, P. Siemaszko, Bydgoszcz 2009, s. 549-565.
74. Wiersze o niczym [o »Niskich pobudkach« Marcina Świetlickiego], „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 48, s. 42. Przedruk ze zmianami: Wiersze..., vide poz. 109.
75. Krynicki: niepewnym pismem, w: Miasto poezji. Lubelskie spotkania literackie, red. A. Zińczuk, A. Marczuk, Lublin 2009, s. 18.
76. Julia Hartwig: wyczekujące słowo, w: Miasto poezji. Lubelskie spotkania literackie, red. A. Zińczuk, A. Marczuk, Lublin 2009, s. 50.
77. Leśmian: cienistość istnienia (prolegomena), w: Literackie twarze Zamojszczyzny, pod red.  H. Dudy, E. Fiały, M. Gorlińskiej, Zamość 2009, s. 33-43.
78. Trylogia infernalna (notatki o prozie Świetlickiego), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 1, s. 82-85.
79. O poezji pokolenia przełomu (rozmawiają Marian Stala i Paweł Próchniak) [w imieniu „Polonistyki” pytania sformułował Piotr Śliwiński, debatę przeprowadził i zredagował Paweł Próchniak], „Polonistyka” 2010, nr 3, s. 6-17.
80. Dal kulis. Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, w: Czytanie Czechowicza 2001-2010, pomysł. T. Pietrasiewicz, red. A. Zińczuk, M. Śliwińska, Lublin 2010, s. 103-104.
81. [Zobaczone, przeczytane: Molier, »Tartuffe albo Szalbierz«], „Zeszyty Literackie” 2010, z. 2, s. 194-195.
82. Rozmowa „Wielogłosu”: O kondycji i perspektywach polonistyki uniwersyteckiej rozmawiają Teresa Walas, Michał Paweł Markowski, Paweł Próchniak, Andrzej Skrendo, Piotr Śliwiński, Krzysztof Uniłowski, Tomasz Kunz i Przemysław Rojek, „Wielogłos” 2009, nr 1-2: Polonistyka – trwanie czy zmiana?, s. 7-36, [druk: 2010].
83. Bataille: słoneczna plama (na marginesie „Martwego”), w: G. Bataille, Martwy, przeł. S. Królak, posłowiem opatrzył P. Próchniak, Kraków 2010, s. 39-54.
84. Zagajewski: reszta, żal, „Dwutygodnik” 2010, nr 37 (adres: www.dwutygodnik.com; publikacja: sierpień 2010).
85. Poszukując doskonałej ciemności (wypisy z historii poezji), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 3, s. 155-162.
86. Poema: widowisko (streszczenie), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 3, s. 163-167.
87. Tomasz Różycki: mapy popiołu (laudacja), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 3, s. 168-170. Przedruki: Różycki…, vide poz. 94, 95.
88. Roje niewidzialnych imion [o tomie »Jasne niejasne« Julii Hartwig], „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 228, s. 13 [wydanie ogólnopolskie].
89. Herbert: ciemne flukta (notatki), „Polonistyka” 2010, nr 9, s. 23-29.
90. Candida albicans [o tomie »Święto szparagów« Artura Szlosarka], „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 45, dodatek: „Książki w Tygodniku” 2010, nr 10-11, s. 22-23.
91. Polkowski: gest cienia, „Dwutygodnik” 2010, nr 44 (adres: www.dwutygodnik.com; publikacja: listopad 2010).
92. Poema: widowisko (na marginesie »poems«), w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2010, s. 126-135.
93. Jan Lechoń: wiatr noc, rysunek rdzy (na marginesie wiersza »Stara Warszawa«), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2010, t. 17: O przyjaźni, s. 67-80.
94. Różycki: mapy popiołu, w: Rodzina Europa. Almanach, pod red. J. Gromek-Illg, Kraków 2011, s. 32.
95. Różycki: Maps of  Ash, przeł. B. Koschalka, P. Krasnowolski, w: Native Realm. Almanac, ed. J. Gromek-Illg, Kraków 2011, s. 32.
96. Julia Hartwig: wyczekujące słowo, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 188, s. 11 [wydanie ogólnopolskie].
97. Wat: klucz do przepaści (na marginesie »Wierszy śródziemnomorskich«), w: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata, pod red. A. Czyżak i Z. Kopcia, Poznań 2011, s. 99-113.
98. Czasami jestem (czytając wiersz »McDonald’s«), w: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2011, s. 149-157. Przedruk: Czasami..., vide poz. 106.
99. Herbert: ciemne flukta (notatki), w: Nowe Dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2011, s. 175-188.
100. Wat: serce kamienia (notatki o »Wierszach śródziemnomorskich«), w: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989, pod red. A. Kałuży i A. Świeściak, Kraków 2011, s. 149-169.
101. Podszewka nocy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2011, nr 4, s. 9-14.
102. Pylne drogi, dukty pisma, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2011, nr 4, s. 219-220.
103. Którędy, w: Wiersze dla Piotra, pod red. K. Hoffmanna i M. Jaworskiego, Poznań 2012, s. 129-131.
104. Pochwała uważności, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 10, dodatek: „Magazyn Literacki: Książki w Tygodniku” 2012, nr 1-2, s. 16-17.
105. Miłosz: akustyka echa (uwagi), w: Wenecja Miłosza, pod red. F. Fornari, Kraków 2012, s. 73-74.
106. Czasami jestem (czytając wiersz »McDonald’s«), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2012, t. 19: Poeci za bramą utopii, s. 211-220.
107. Zagajewski: zdziwienie i płomień (notatki)„Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2012, nr 3, s. 20-32.
108. Z zaplecza (dyrdymałka), w: Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2012, s. 313-324.
109. Wiersze o niczym (na marginesie »Niskich pobudek«), w: Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, pod red. E. Kledzik i J. Roszak, Poznań 2012, s. 237-242.
110. 
Prawda marginesu (notatki z lektury), "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" 2012, t. 20: Dialogi Miłosza, s. 197-207.
111. Polkowski: głosy z ciemności (uwagi), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2012, nr 4, s. 46-48.
112. Przeskoki, zgłębienia, w: Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, wybór, oprac. i redakcja J. Borowiec, Wrocław 2012, s. 270-275.
113. Ciemna erotyka – proza wczesnego modernizmu, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego i in. / witryna internetowa.
114. Doświadczenia traumatyczne – proza wczesnego modernizmu, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego i in. / witryna internetowa.
115. Doznania zmącone i stany graniczne – proza wczesnego modernizmu, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego i in. / witryna internetowa.
116. Figura sensu (tezy), "Polonistyka" 2013, nr 6, s. 4-6. Przedruk z usterkami: Figura sensu..., vide poz. 118.
117. Miejsca bez nazwy (uwagi o poezji Marcina Barana), w: M. Baran, Antologia, wstęp i wybór wierszy P. Próchniak, Warszawa 2013, s. 7-11 (seria Poezja Polska, t. 76).
118. Figura sensu (tezy), w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje - rewizje - przemiany, pod red. A. Dziadka, K. Kłosińskiego, F. Mazurkiewicza, Katowice 2013, s. 147-151.
119. Dar krytyki (pięć notatek o pisarstwie krytycznoliterackim Mariana Stali), „Wielogłos” 2012, nr 4, s. 359-364 / doi: 10.4467/2084395XWI.12.032.0887.
120. Śmiertelnie serio, na wskroś ironicznie, "Gazeta Wyborcza" 2013, nr 199, s. 15 [wydanie ogólnopolskie].
121. Słowa skądkolwiek (uwagi o poezji Marcina Sendeckiego), w: M. Sendecki, Antologia, wybór wierszy: M. Sendecki, wstęp P. Próchniak, Warszawa 2013, s. 7-12 (seria Poezja Polska, t. 84).
122. Szron wyobraźni [o tomie »Pomiędzy«Tadeusza Dąbrowskiego], "Twórczość" 2013, nr 10, s. 103-105.
123. Lublin: przyczynek do topologii palimpsestu, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2013, nr 2, s. 5-10. Przedruk: Lublin: przyczynek..., vide: poz. 126.
124. O potrzebie humanistyki cyfrowej (tezy do manifestu), w: animacjasieci.pl/manifest.
125. Ptaki nocy (na marginesie »Wichury«), w: Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, pod red. P. Próchniaka, Kraków 2013, s. 209-230.
126. Struna ciemności (uwagi o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego), w: E. Tkaczyszyn-Dycki, Antologia, wybór wierszy: E. Tkaczyszyn-Dycki, wstęp: P. Próchniak, Warszawa 2013, s. 7-13 (seria Poezja Polska, t. 88).
127. Lublin: przyczynek do topologii palimpsestu, w: Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, wybór, redakcja i wstęp D. Czaja, Wołowiec 2013, s. 143-158.
128. Różewicz: wiersze z ciemności, "Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze" 2013 (nr 2), s. 75-96.
129. Ogrody muzyki, ogrody dymu (Huelle, Wagner, Rilke), "Ruch Muzyczny" 2014, nr 3 (marzec), s. 18-19.
130. Prawda metafory. Uwagi o pisarstwie Dariusza Czai, "Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie" 2014, nr 2, s. 81-83.
131. Noc rozstajna (wrażenie), w: Stulecie »Sadu rozstajnego«, pod red. U. M. Pilch i M. Stali, Kraków 2014, s. 231-241.
132. Rozmowa o czytaniu z... Pawłem Próchniakiem i Pawłem Huelle, "Polonistyka" 2014, nr 8 (wrzesień), s. 25-28.
133. W kwestii tej nocy (glosy do wierszy Stanisława Barańczaka), w: Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2014, s. 215-229.
134. Miejsca nieistnienia (wypisy), w: Pamięć i afekty, pod red. Z. Budrewicz, R. Sendyki, R. Nycza, Kraków 2014, s. 491-510.
135. Miasto Poezji: miejsce metafory (dopowiedzenie po latach), w witrynie: miastopoezji.pl
136. Nuta człowiecza (uwagi na marginesie »Asymetrii«), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2014, nr 3-4, s. 249-253.
137. Horyzont kresu. Glossy do »Drugiego Przyjścia« Williama Butlera Yeatsa, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2014, t. 24: Odnawianie modernizmu, s. 171-184.
138. Intryga nieskończoności: Władysław Panas (lubelski szkic do portretu), w: Księga pamięci Władysława Panasa. W dziesiątą rocznicę śmierci, Lublin 2015, s. 32-35.
139. Jacek Podsiadło jest... [o tomie »Przez sen«], "Gazeta Wyborcza" 2015, nr 203, s. 14 [wydanie ogólnopolskie].
140. Przepisywanie kanonu (résumé), w: Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo Pasaże, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Kraków 2015 [publikacja elektroniczna: teatrnn.pl/przepisywanie].
141. Ptaki pustyni: na marginesie »Drugiego Przyjścia« Yeatsa, w: Scenariusze końca: zmierzch, kres, apokalipsa, wybór, red. i wstęp Dariusz Czaja, Wołowiec 2015, s. 101-136.
142. I luoghi dell’inesistenza. Estratti, przeł. V. Pozzati, „Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale”, vol. 49, settembre 2015, s. 291-308.
143. Rozłam światła. Uwagi o tomie »Pod światło« Jacka Podsiadły, w: Świat na językach, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2015, s. 99-108.
144. Marszruta wierszy (zapiski z wędrówek trasą »Poematu o mieście Lublinie«), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2015, nr 4, s. 107-113.
145. Jakobe Mansztajn: zmny haj, „biBLioteka. Magazyn Literacki” 2016, nr 2.PRACE REDAKCYJNE I EDYTORSKIE

 

STRONY POEZJI. POLSKA POEZJA WSPÓŁCZESNA 
| KOMPENDIA, ANTOLOGIE, ROZMOWY 

pod redakcją Pawła Próchniaka

 

1. Monografie w toku. Kompendia multimedialne

2. Do powiedzenia. Rozmowy z poetami audioteka

3. Rozprawy w sieci. Biblioteka Stron Poezji

 

KSIĄŻKI
 

1. J. M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, red. P. Próchniak, Wydawnictwo Antyk, Warszawa 1995, ss. 125; wyd. 2: Warszawa 1999 [redakcja i scalenie kilku rękopiśmiennych wersji rozprawy].

2. M. Świetlicki, Wiersze wyprane, wybór A. Sosnowski, P. Śliwiński, P. Próchniak, M. Świetlicki, Biuro Literackie, Legnica 2002, ss. 63 [pomysł i koncepcja całości, wybór wierszy].

3. W. Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), przygotowanie do druku i nota P. Próchniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, ss. 103 [tutaj również edycja ukraińska: В. Паиас, Вілля Б’янки. Малий дрогобицький путівник для приятелів (фрагменти), підготовка до друку і примітка П. Прухняк, Люблін 2006, s. 53-101].

4. G. Bataille, Martwy, przeł. S. Królak, posłowiem opatrzył P. Próchniak, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2010, ss. 54 [redakcja przekładu, posłowie].

5. J. Podsiadło, Pod światło, red. P. Próchniak, Bez Napiwku, Opole 2011, ss. 53 [prace nad ostatecznym kształtem wierszy i układem tomu].

»»  nominacja do Nagrody Literackiej miasta stołecznego Warszawy (2013)

6. M. Baran, Niemal całkowita utrata płynności, Wydawnictwo EMG, Kraków 2012, ss. 88 [prace nad ostatecznym kształtem wierszy i układem tomu].

»»  Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius” - w kategorii książka roku (2013)

7. M. Baran, Antologia, wstęp i wybór wierszy P. Próchniak, Warszawa 2013, ss. 190 (seria: Kolekcja Hachette: Poezja polska, t. 76). 

8. J. Podsiadło, Przez sen, red. P. Próchniak, Wydawnictwo Ośrodka »Brama Grodzka – Teatr NN«, Lublin 2014, ss. 31 [prace nad ostatecznym kształtem wierszy i układem tomu].

»»  Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius” - nagroda główna (2015)

»»  Nagroda im. Wisławy Szymborskiej (2015) 

»»  nominacja do Nagrody „Nike” - finałowa siódemka (2015)

 

INNE
 

1. „Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z.1 [zeszyt monograficzny poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta].
2. „Roczniki Humanistyczne” 2000, t. XLVIII, z.1 [zeszyt monograficzny poświęcony twórczości Józefa Czechowicza].
3. "Almanach Miasta Poezji" 2014, z. 1: Przed debiutem '2013 [wybór i układ wierszy].
4. "Almanach Miasta Poezji" 2015, z. 2: Przed debiutem '2014 [wybór i układ wierszy, koncepcja edycji].WYPROMOWANE DOKTORATY

 

1. Andrzej Franaszek, Kategorie negatywne w literaturze polskiej po roku 1989. Rekonesans (2011)

2. Anna Oliynyk, Dźwięk w poezji Józefa Czechowicza (2014)

3. Anna Figa, Antybohater w prozie polskiej po roku 1989 (próba typologizacji) (2015)RECENZJE NAUKOWE

 

PROFESORSKIE
 

1. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Izoldy Kiec (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – zakończony 2014).
2. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Danuty Opackiej-Walasek (jako recenzent wskazany przez Radę Wydziału Filologicznego UŚ; przewód: Uniwersytet Śląski – zakończony 2016).
 
HABILITACYJNE


1. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Hanny Ratusznej (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – zakończony, 2010).
2. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Zbigniewa Kopcia (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony, 2011).
3. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Grażyny Legutko (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Katolicki Uniwersytey Lubelski – zakończony, 2012).
4. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Anny Wydryckiej (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet  Jagielloński – zakończony 2013).
5. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Marka Kurkiewicza (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – zakończony 2014). 
6. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Katarzyny Wądolny-Tatar (jako recenzent wskazany przez Radę Wydziału Filologicznego UP; przewód: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  zakończony 2014).
7. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Katarzyny Sadkowskiej (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Warszawski – zakończony 2015).
 

DOKTORSKIE


1. R. Patyk, „Pisze(ę) się”. Podmiot narcystyczny: Białoszewski – Wojaczek – Świetlicki (promotor: prof. dr hab. J. Olejniczak; przewód: Uniwersytet Śląski – zakończony, 2008).
2. P. Czwordon, Empatia i obserwacja w poezji Jerzego Ficowskiego (promotor: prof. dr hab. P. Śliwiński; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony, 2009).
3. A. Dudała, Symbolika barw i światła w Schulzowskiej koncepcji tworzenia (promotor: dr hab. D. Opacka-Walasek, prof. UŚ; przewód: Uniwersytet Śląski – zakończony, 2010).
4. E. Krzyńska-Nawrocka, Ciemne terytoria. Modernistyczna koncepcja człowieka i świata w twórczości Stefana Grabińskiego (promotor: prof. dr hab. M. Stala; przewód: Uniwersytet Jagielloński – zakończony, 2011).
5. A. Widman-Drzewiecka, Młodość w poezji polskiej po 1989 roku. Od retoryki życia literackiego do poetyki wiersza (promotor: prof. dr hab. P. Śliwiński; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony, 2012).
6. A. Zientała, Drobne rzeczy, małe przedmioty w poezji polskiej lat 1890-1939 (promotor: prof. dr hab. A. Czabanowska-Wróbel; przewód: Uniwersytet  Jagielloński – zakończony, 2012).
7. A. Jarzyna, Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka (promotor: dr hab. K. Kuczyńska-Koschany; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony 2013).
8. K. Felberg, Zbigniew Bieńkowski. Życie i twórczość (promotor: prof. dr hab. M. Zaleski; przewód: Instytut Badań Literackich PAN – zakończony 2014).
9. Anna Pytlewska, Poetyckie dialogi Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza (promotor: prof. dra hab. Piotr Śliwiński; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - w toku)


WYDAWNICZE


1. J. Tomkowski, Secesja, Warszawa 2008 (Wydawnictwo IBL).
2. Zamieranie lektury, pod red. G. Olszańskiego i D. Pawelca, Katowice 2008 (Wydawnictwo UŚ, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek).
3. A. Jocz, Przypadek „osy rozbójniczej”. Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, Poznań 2009 (Wydawnictwo Naukowe UAM) [rozprawa habilitacyjna].
4. P. Czwordon, Empatia i obserwacja w poezji Jerzego Ficowskiego, Poznań 2010 (Wydawnictwo Naukowe UAM).
5. A. Świeściak, Lekcje nieobecności. O poezji polskiej ostatniego dziesięciolecia, Mikołów 2010 (Wydawnictwo UŚ, Instytut Mikołowski).
6. B. Leśmian, Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku, oprac. i posłowie D. Pachocki, A. Truszkowski, Lublin 2011 (Wydawnictwo KUL).
7. Kartki Celana. Interpretacje, pod red. Joanny Roszak, Kraków 2012 (Wydawnictwo Austeria).
8. A. Piech-Klikowicz, „Patrzymy sobie w oczy...”. O poezji Ewy Lipskiej, Kraków 2013 (Wydawnictwo Universitas).
9. K. Kuczyńska-Koschany, Все поэты жиды. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady i innych doświadczeń granicznych, Poznań 2013 (Wydawnictwo Naukowe UAM) [ksiażka profesorska]. 


INNE


1. Jako ekspert powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiniowałem wnioski złożone w Programie MKiDN: Promocja literatury i czytelnictwa, priorytety: Promocja czytelnictwa (w latach: 2012, 2013).
2. Jako ekspert powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiniowałem wnioski złożone w Programie MKiDN: Promocja literatury i czytelnictwa, priorytety: Promocja literatury (w latach: 2014, 2015).DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA


1. Józef Czechowicz. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 15-17 kwietnia 1996).
2. Portrety: Stanisław Wyspiański (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Puławski Ośrodek Kultury »Dom Chemika« (Puławy, 5-7 grudnia 1996).
3. Pokolenie '89? (sesja wewnętrzna połączona ze spotkaniem z Marcinem Baranem i Arturem Szlosarkiem; inauguracja cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania); organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 14 maja 1997).
4. Która lektura? O twórczości Stanisława Grochowiaka (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 6-8 maja 1998).
5. Zbigniew Herbert. Która lektura? (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Sekcja Filologii Polskiej KUL (Lublin, 12-14 listopada 1998).
6. Poezja jako prozak (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Marcinem Baranem); organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 21 października 1999).
7. Andrzej Bursa. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10-12 maja 2000).
8. Artur Szlosarek (sesja wewnętrzna z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączona ze spotkaniem z Arturem Szlosarkiem); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 18 maja 2000).
9. Marcin Świetlicki (sesja wewnętrzna z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączona ze spotkaniem z Marcinem Świetlickim); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 19 kwietnia 2001).
10. Tadeusz Gajcy. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 19-20 czerwca 2001).
11. Michał Bałucki: czasy – twórczość – życie (sesja wewnętrzna); organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 24 listopada 2001).
12. Poeci Młodej Polski: Kazimierz Przerwa-Tetmajer (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 28-30 listopada 2001).
13. Kazimierz Tetmajer – poeta przemian (sesja wewnętrzna); organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 23 lutego 2002).
14. Jakiej literatury nam potrzeba? (sesja wewnętrzna z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączona ze spotkaniem z Pawłem Huelle i Arturem Szlosarkiem); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 16 maja 2002).
15. Anna Świrszczyńska. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10-11 czerwca 2002).
16. Artur Szlosarek: wiersze powtórzone (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Arturem Szlosarkiem); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Wydawnictwo Literackie (Lublin, 9 grudnia 2002).
17. Sosnowski, Sendecki, Baran: nowi skamandryci? (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Andrzejem Sosnowskim, Marcinem Sendeckim, Marcinem Baranem); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL,  Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 8 maja 2003).
18. Pomiędzy kulturą wysoką a popularną (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Uczelniany Samorząd Studentów KUL (Lublin, 15 maja 2003).
19. Poeci Młodej Polski: Tadeusz Miciński (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 10-12 czerwca 2003).
20. Dorota Masłowska (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Dorotą Masłowską); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 21 listopada 2003).
21. Poeci Młodej Polski: Leopold Staff (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 7-9 czerwca 2004).
22. Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą (sesja z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 16 maja 2006).
23. 12 x Świetlicki (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Marcinem Świetlickim); organizatorzy: Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 16 maja 2006).
24. Ślad niemożliwego: wokół »Ostatniej Wieczerzy« Pawła Huelle (sesja z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo »Znak«, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 24-25 kwietnia 2007).
25. »Ostatnia Wieczerza«: dotknięcie niemożliwego? (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Pawłem Huelle); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo »Znak«, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 24 kwietnia 2007).
26. Malicki: Kogo nie znam / Świetlicki: Trzynaście (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Maciejem Malickim i Marcinem Świetlickim); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo EMG (Lublin, 20 maja 2007).
27. Czytanie poetów: jak czytają poeci? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Biuro Promocji Miasta Lublin (Lublin, 11-12 października 2007).
28. Współczesna literatura izraelska (seminarium otwarte z udziałem Judith Katzir; z języka hebrajskiego tłumaczył Michał Sobelman); organizatorzy: Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 16 października 2007).
29. Poemat o mieście Lublinie. Pasaże (konferencja ogólnopolska w ramach projektu Miasto poezji); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 27 listopada 2007).
30. Miasto poezji. Lubelski festiwal literacki; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 26 maja – 1 czerwca 2008).
31. Miasto poezji: zaułki, pasaże (cykl ogólnopolskich sesji, dyskusji panelowych i spotkań z pisarzami; szczegóły: miastopoezji.pl); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 26-30 maja 2008).
32. Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków (sesja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 28 maja 2008).
33. Herbert poetów, krytyków, studentów (sesja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 29-30 maja 2008).
34. Po zdjęciu czarnych okularów: o twórczości Marcina Świetlickiego (sesja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 29 maja 2008).
35. »Dwanaście«, »Trzynaście«, »Jedenaście«: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego (sesja wewnętrzna); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Wydawnictwo EMG (Lublin, 26 listopada 2008).
36. Bruno Jasieński jako egzystencjalista (konwersatorium otwarte prowadzone przez dr Borę Chung z Indiana University); organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Lublin, 16 marca 2009).
37. »Palę Paryż« czyli utopia (konwersatorium otwarte prowadzone przez dr Borę Chung z Indiana University); organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Lublin, 17 marca 2009).
38. Nowa polonistyka: perspektywy, oczekiwania (konferencja ogólnopolska); organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz, 2-3 kwietnia 2009).
39. Poeci XX wieku: Jan Lechoń (konferencja ogólnopolska); organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Kazimierz, 22-24 kwietnia 2009).
40. Lublin: miasto poezji. Festiwal literacki; organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Modernizmu KUL; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 25-29 maja 2009).
41. Literatura najnowsza: Jan Polkowski (seminarium otwarte z udziałem prof. Mariana Stali – połączone ze spotkaniem z Janem Polkowskim); organizator: Instytut Filologii Polskiej UP (Kraków, 14 stycznia 2010).
42. »Katecheci i frustraci« (reaktywacja) (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Marcinem Świetlickim i dr. Grzegorzem Dyduchem); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UP, Studenckie Koło Naukowe Polonistów UP (Kraków, 8 kwietnia 2010).
43. Miasto Poezji. Festiwal; organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 24-28 maja 2010).
44. Polska – Rosja: trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film (kongres międzynarodowy); główni organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Rosyjski Instytut Kulturologii, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny; (Kraków, 5-7 października 2010) [członek komitetu organizacyjnego kongresu oraz moderator sekcji Literatura].
45. Krynicki: „Tak, jestem poetą” (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Ryszardem Krynickim); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 25 listopada 2010).
46. Topografia pamięci: młodoliteracki Kraków schyłku XX wieku (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Marcinem Baranem i Wojciechem Bonowiczem); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 5 marca 2011).
47. Literatura: litery lektura. O tekście, interpretacji i doświadczeniu czytania (seminarium otwarte przeprowadził prof. Ryszard Nycz); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 17 marca 2011).
48. Podsiadło: sobą po mapie (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Jackiem Podsiadło); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 31 marca 2011).
49. Zjazd Polonistów: Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany; organizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Katowice 25-27 października 2011).
50. Ameryka Miłosza (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, redakcja czasopisma „Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” – we współpracy z Instytutem Książki (Kraków, 16-18 listopada 2011).
51. Zagajewski: zdziwienie i płomień (seminarium otwarte z udziałem dra Andrzeja Franaszka – połączone ze spotkaniem z Adamem Zagajewskim); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 19 stycznia 2012).
52. Misterium wiersza z udziałem J. Hartwig, R. Krynickiego, P. Matywieckiego, T. Różyckiego, prowadzenie P. Próchniak (w ramach festiwalu Miasto Poezji); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 31 maja 2012).
53. Bruno od Księgi Blasku (konferencja międzynarodowa  zorganizowana w ramach Festiwalu im. Brunona Schulza we Wrocławiu); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UWr, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 14-16 listopada 2012).
54. »Miłosz. Biografia« - forma niemożliwego życia (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Andrzejem Franaszkiem); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 13 grudnia 2012).
55. Schulz - przechadzki z Benjaminem (seminarium otwarte przeprowadziła prof. Anna Czabanowska-Wróbel); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 10 stycznia 2013).
56. Podróż i pismo (seminarium otwarte z udziałem prof. Dariusza Czai, UJ – inauguracja cyklu Czytanie tekstów kultury); organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 17 stycznia 2013).
57. Miejsca nieistnienia: obozy zagłady (seminarium otwarte z udziałem Tomasza Pietrasiewicza i dr Romy Sendyki, UJ – w ramach cyklu Czytanie tekstów kultury); organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 9 kwietnia 2013).
58. W kręgu interpretacji: wokół książki Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany »Interlinie w ciemności« (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z prof. Katarzyną Kuczyńską-Koschany i prof. Anną Czabanowską-Wróbel); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 9 maja 2013).
59. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 3-7 czerwca 2013).
60. RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Wydawnictwo EMG, Krakowskie Biuro Festiwalowe i in.; szczegóły: krynicki.wydawnictwoemg.pl (Kraków, 26-28 czerwca 2013).
61. Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi (konferencja ogólnopolska  zorganizowana w ramach przedsięwzięcia RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego); organizatorzy: Katedra Literatu­ry Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Wydział Polonistyki UJ; szczegóły: krynicki.wydawnictwoemg.pl/sesja-naukowa (Kraków 26-28 czerwca 2013).
62. Paul Celan: poezja i przekład (seminarium otwarte przeprowadzone przez Ryszarda Krynickiego); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 3 kwietnia 2014).
63. Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; szczegóły teatrnn.p/humanistyka (Lublin, 25-26 kwietnia 2014).

64. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 19-23 maja 2014).
65. Różewicz: całe życie (wieczór wierszy i wspomnień) [z udziałem poetów i krytyków]; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 11 czerwca 2014).
66. Pisanie nowoczesności (duchowość, wyobraźnia, doświadczenie); organizator: Katedra Literatu­ry Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 14 czerwca 2014).
67. 
Pisanie nowoczesności (przestrzenie doświadczenia); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 3 października 2014).
68. Ogrody słów (na marginesach powieści »Śpiewaj ogrody«) (seminarium otwarte z udziałem Pawła Huelle); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 23 października 2014).
69. 
Herbert 2014. 90. urodziny poety (sympozjum międzynarodowe); organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: bn.org.pl/herbert (Warszawa, 27-29 października 2014).
70. 
Zbigniew Herbert a ruch myśli (konferencja w ramach międzynarodowego sympozjum Herbert 2014. 90. urodziny poety); organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: bn.org.pl/herbert (Warszawa, 27-29 października 2014).
71. 
Sztuka patrzenia: studium przedmiotu (którego nie ma) (cykl seminariów interdyscyplinarnych); organizatorzy: Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Pracownia Narracji Fotograficznej ASP w Warszawie, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, październik 2014 – czerwiec 2015).
72. 
Colloquia imaginaria: wyobraźnia granic (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 28-29 listopada 2014).
73. 
Pisanie nowoczesności (odwrócenia, negatywy); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 19 grudnia 2014).
74. 
Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 6 maja 2015).
75. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 25-30 maja 2015).
76. Pisanie nowoczesności (ciemne esencje, wymowność rzeczy); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 12 czerwca 2015).
77. 
Steiner: rzeczywiste obecności (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 22 stycznia 2016).POPULARYZACJA

 

1. Portret rodzinny Pana Cogito (ogólnopolski konkurs fotograficzny); organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (czerwiec 2014).

2. Czytanie w podróży – czytanie świata (ogólnopolski konkurs fotograficzny); organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (czerwiec-wrzesień 2015).

3. Wiadomość do kronikarza oblężonego Miasta (konkurs ogólnopolski); organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (listopad-grudzień 2015).

4. Czytam w podróży (ogólnopolska akcja społeczna); organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (6 kwietnia 2016).WYGŁOSZONE REFERATY


1. Między metaforą a ideą. Chrystus w tekstach Tadeusza Micińskiego na ogólnopolskiej konferencji Chrystus w literaturze polskiej; organizator: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL (Lublin, 8 listopada 1994).
2. Sen nożownika. »Szczury« Ludwika Stanisława Licińskiego na ogólnopolskiej III Konferencji Aksjologicznej; organizator: Katedra Teorii Literatury KUL (Kazimierz Dolny, 7 grudnia 1994).
3. „Latania” Mirona Białoszewskiego na ogólnopolskiej konferencji »Na odpust poezji Mirona Białoszewskiego«; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Puławski Ośrodek Kultury »Dom Chemika« (Puławy, 16 listopada 1995).
4. Elegia uśpienia na ogólnopolskiej konferencji Józef Czechowicz. Która lektura?; organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 15 kwietnia 1996).
5. O wyższości akuszerii nad poezją i nożownictwa nad akuszerią (L. S. Liciński) na ogólnopolskiej V Konferencji Kodeńskiej; organizator: Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej UMCS (Kodeń, 5 września 1996).
6. Maska Konrada. Uwagi o »Wyzwoleniu« Stanisława Wyspiańskiego na ogólnopolskiej konferencji Portrety: Stanisław Wyspiański; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Puławski Ośrodek Kultury »Dom Chemika« (Puławy, 7 grudnia 1996).
7. O kilku cechach stylu Ludwika Stanisława Licińskiego na ogólnopolskiej konferencji Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem; organizator: Instytut Filologii Polskiej UW Filia w Białymstoku (Białystok, 17 marca 1997).
8. Dekonstrukcja. Deborah Esch w ramach seminarium Metodologia badań literaturoznawczych prowadzonego przez dr. hab. Ryszarda Nycza (Kraków, 12 maja 1997).
9. Posłańcy na ogólnopolskiej konferencji Która lektura? O twórczości Stanisława Grochowiaka; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 6 maja 1998).
10. Dwie krople na międzynarodowej konferencji Zbigniew Herbert. Która lektura?; organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Sekcja Filologii Polskiej KUL (Lublin, 14 listopada 1998).
11. O »elegii uśpienia« na konferencji Czytanie Czechowicza; organizator: Ośrodek »Brama Grodzka - Teatr NN« (Lublin, 10 września 1999).
12. „Dom, do którego wprowadziła się męka” (uwagi o noweli Gézy Csátha »Matkobójstwo«) w ramach II Dni Kultury Węgierskiej: „Brama do labiryntu”; organizatorzy: Węgierski Instytut Kultury, Ośrodek »Brama Grodzka - Teatr NN« (Lublin, 19 października 1999).
13. »Być myszą...« Aleksandra Wata (szkic do pejzażu) na ogólnopolskiej konferencji Aleksander Wat - w setną rocznicę urodzin; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Katedra Teorii Literatury KUL (Lublin, 5 maja 2000).
14. Zgaśnij księżycu na ogólnopolskiej konferencji Andrzej Bursa. Która lektura?; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10 maja 2000).
15. Uwagi o poezji Artura Szlosarka na sesji wewnętrznej Artur Szlosarek; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 18 maja 2000).
16. Przy łóżku porzucone sobotnie pończochy. Uwagi o poezji Marty Jedliczko na sesji wewnętrznej poświęconej poetce; organizatorzy: Koło Naukowe Polonistów KUL, Wydawnictwo „Norbertinum” (Lublin, 22 lutego 2001).
17. „Ja to sobie tańczę” (uwagi o poezji Marcina Świetlickiego) na sesji wewnętrznej Marcin Świetlicki; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 19 kwietnia 2001).
18. »Jestem tutaj...« O jednym wierszu Tadeusza Gajcego na ogólnopolskiej konferencji Tadeusz Gajcy. Która lektura?; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 19 czerwca 2001).
19. Kalosze i pistolety. O »Domu otwartym« Michała Bałuckiego na sesji wewnętrznej Michał Bałucki: czasy – twórczość – życie; organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 24 listopada 2001).
20. W pustce na międzynarodowej konferencji Poeci Młodej Polski: Kazimierz Przerwa-Tetmajer; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 29 listopada 2001).
21. „Tę wodę widzę dokoła”. O jednym wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera na sesji wewnętrznej Kazimierz Tetmajer – poeta przemian; organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 23 lutego 2002).
22. Dusza w sznurówce, gorset słów – kobieta na progu modernizmu w ramach dyskusji panelowej Wieloaspektowość feminizmu (podczas ogólnopolskiej konferencji Kobieta w literaturze); organizator: Koło Naukowe Kolegium MISH KUL (Lublin, 16 kwietnia 2002)
23. Ludwik Liciński wraca do Lubartowa w ramach seminarium otwartego Ludwik Stanisław Liciński; organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie (Lubartów, 18 kwietnia 2002).
24. Wobec literatury. Oczyma ekscentryka na sesji wewnętrznej Jakiej literatury nam potrzeba?; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 16 maja 2002).
25. Świrszczyńska dla dzieci (rekonesans) na ogólnopolskiej konferencji Anna Świrszczyńska. Która lektura?; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10 czerwca 2002).
26. Jurodiwyj i „dzieło święte rewolucji”. O »Kniaziu Patiomkinie« Tadeusza Micińskiego na ogólnopolskiej konferencji z cyklu Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu; organizatorzy: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Białystok, 14 czerwca 2002).
27. Tadeusz Miciński a dziedzictwo pozytywizmu na ogólnopolskiej konferencji Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku: światopoglądy - postawy - tradycje; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UKSW (Kazimierz Dolny, 26 października 2002).
28. »Ptaki« Brunona Schulza na międzynarodowej konferencji W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz 1892-1942; organizatorzy: Katedra Teorii Literatury KUL, Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL (Lublin, 19 listopada 2002).
29. »Poezja jest przyszłością języka«. Pięć notatek o poezji Artura Szlosarka w ramach seminarium otwartego Artur Szlosarek: wiersze powtórzone; organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Wydawnictwo Literackie (Lublin, 9 grudnia 2002).
30. »Nauczycielka« Tadeusza Micińskiego na sesji wewnętrznej Dziewiętnastowieczność – tradycje; organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 14 grudnia 2002).
31. Wiesław Jędruszczak: malarz-poeta w ramach interdyscyplinarnego seminarium połączonego ze spotkaniem z Wiesławem Jędruszczakiem; organizator: Galerii „Na rożku” (Puławy, 12 lutego 2003).
32. Lekkość ponad pojęcie. Dwie notatki o trzech poetach (centon) w ramach seminarium otwartego Sosnowski, Sendecki, Baran: nowi skamandryci?; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL,  Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 8 maja 2003).
33. Trzy notatki o kulturze popularnej na ogólnopolskiej konferencji Pomiędzy kulturą wysoką a popularną; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Uczelniany Samorząd Studentów KUL (Lublin, 15 maja 2003).
34. Trzy notatki o »Wojnie polsko-ruskiej« na ogólnopolskiej konferencji Pomiędzy kulturą wysoką a popularną; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Uczelniany Samorząd Studentów KUL (Lublin, 15 maja 2003).
35. Ciemny płomień. O jednym wierszu Tadeusza Micińskiego na międzynarodowej konferencji Poeci Młodej Polski: Tadeusz Miciński; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL oraz Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 11 czerwca 2003).
36. Wojna co wewnątrz wszystkiego maszeruje jak robak. Uwagi o »Wojnie polsko-ruskiej« na seminarium otwartym Dorota Masłowska; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 21 listopada 2003).
37. W oku cadyka. Trzy notatki o eseju Władysława Panas na otwartym seminarium poświęconym książce: Władysław Panas, Oko Cadyka (Lublin 2004); organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 18 maja 2004).
38. »Czasami jestem hamburgerem« – poezja współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego na międzynarodowej konferencji Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, sekcja: Obecność polskiej kultury narodowej w procesie glottodydaktycznym (Warszawa / Jachranka, 18 września 2004); organizatorzy: Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UW, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego [współautorka referatu: Wiola Próchniak].
39. Ciemny płomień. Uwagi o czytaniu Micińskiego dzisiaj na sesji wewnętrznej Interpretacje Micińskiego; organizator: Katedra Historii Literatury XIX wieku UJ (Kraków, 29 listopada 2004).
40. Leśmian: trzy notatki jako wprowadzenie do „Krakowskiego Salonu Poezji” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (w ramach festiwalu Cztery pory książki. Pora poezji: Leśmian i miłość); organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 20 lutego 2005).
41. Zamach pióra na seminarium otwartym Władysław Panas; organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 30 marca 2005).
42. Lustro z podwójny dnem (notatki o poezji Artura Szlosarka) na ogólnopolskiej konferencji Nierozpoznani: lektury pierwsze, windykacje, prowokacje (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizatorzy: Zakład Poetyki IFP UAM, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 13 maja 2005).
43. Kto jest ten dziwny nieznajomy? (i kilka innych pytań) na sesji wewnętrznej Poezja Leopolda Staffa; organizator: Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ (Kraków, 24 października 2005).
44. Czysta osobliwość na sesji wewnętrznej Władysław Panas: uczony i pisarz; organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 24 stycznia 2006).
45. M – morderca: dwanaście notatek i wypisów na sesji wewnętrznej Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 16 maja 2006).
46. Alef, taw (dwie notatki) na seminarium otwartym poświęconym książce: Józef Czechowicz, Poemat, Władysław Panas, Znak kabalistyczny. O »Poemacie« Józefa Czechowicza. Fragmenty (Lublin 2006); organizator: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 6 września 2006).
47. Dwie bramy (dwie notatki) jako wprowadzenie do spotkania z Pawłem Huelle w ramach ogólnopolskiego festiwalu Cztery pory literatury. Pora prozy 2; organizator: Narodowy Instytut Książki (Lublin, 10 października 2006).
48. Pokaż mi swoją prozę... jako wprowadzenie do otwartego seminarium poświęconego książce Pokaz prozy. Złota dwunastka (Kraków 2006); seminarium połączone ze spotkaniem ze Zbigniewem Mentzlem i Pawłem Huelle w ramach ogólnopolskiego festiwalu Cztery pory literatury. Pora prozy 2; organizator: Narodowy Instytut Książki (Lublin, 11 października 2006).
49. Dal kulis na otwartym seminarium poświęconym wydawnictwu: Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta (t. 1, Lublin 2006); organizator: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 15 marca 2007).
50. Puste mary, cisza na sesji Ślad niemożliwego: wokół »Ostatniej Wieczerzy« Pawła Huelle; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo »Znak«, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 24 kwietnia 2007).
51. Domysły, domówienia (na temat »Trzynaście« Marcina Świetlickiego) na seminarium otwartym Malicki: Kogo nie znam / Świetlicki: Trzynaście; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo EMG (Lublin, 20 maja 2007).
52. Rozmowy wierszy na ogólnopolskiej konferencji Czytanie poetów: jak czytają poeci?; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Biuro Promocji Miasta Lublin (Lublin, 11 października 2007).
53. Judith Katzir – pisarka izraelska w ramach seminarium otwartego Współczesna literatura izraelska; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 16 października 2007).
54. Potem urodzisz słońce... (notatki o prozie Judith Katzir) na otwartym seminarium poświęconym książce: Judith Katzir, Matisse ma słońce w brzuchu (Kraków 2007); organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Książki, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 16 października 2007).
55. Kamizelka, czyli nic na ogólnopolskiej konferencji Bolesław Prus: pisarz nowoczesny; organizator: Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Kazimierz Dolny, 19 października 2007).
56. Rury z kremem (uwagi o prozie Etgara Kereta) na otwartym seminarium połączonym ze spotkaniem z Etgarem Keretem (w ramach ogólnopolskiego festiwalu Cztery pory książki. Pora prozy); organizator: Narodowy Instytut Książki (Lublin, 20 października 2007).
57. Cień Samotnika (o jednym motywie w »Wyzwoleniu«) na międzynarodowej konferencji Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki; organizatorzy: Wydział Polonistyki UJ, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Kraków, 15 listopada 2007).
58. Czerwona zakładka (do »Poematu o mieście Lublinie«) na ogólnopolskiej konferencji Poemat o mieście Lublinie. Pasaże; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 27 listopada 2007).
59. Dwugłos albo Złota 2, pierwsze piętro (na marginesie »Starych kamieni«) jako wprowadzenie do wieczoru poświęconego Starym kamieniom F. Arnsztajnowej i J. Czechowicza; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 15 stycznia 2008).
60. Leśmian: cienistość istnienia na ogólnopolskiej konferencji Literackie twarze Zamojszczyzny; organizator: Instytut Humanistyczny PWSZ w Zamościu (Zamość, 15 maja 2008).
61. Krynicki: niepewnym pismem (laudacja) podczas uroczystości wręczenia Ryszardowi Krynickiemu nagrody Miasta poezji – „Kamień” 2008; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 27 maja 2008).
62. „Zabobonne cuda” (i inne twarze Czechowicza) na ogólnopolskiej konferencji Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 28 maja 2008).
63. Sienkiewicz stanu wojennego na ogólnopolskiej konferencji Herbert poetów, krytyków, studentów; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 29 maja 2008).
64. Rana istnienia (notatki o jednej metaforze w poezji Ryszarda Krynickiego) na ogólnopolskiej konferencji Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 7 października 2008).
65. Stany niestabilne poezji (o wierszach Bartosza Konstrata); prezentacja poety w ramach: Nagroda Kościelskich 2008: Wielkie Nocne Czytanie – Młodzi; organizator: Fondation Kościelski Genève (Poznań, 10 października 2008).
66. Zimny pogrzebacz (uwagi o »Jedenaście« Marcina Świetlickiego) na sesji wewnętrznej »Dwanaście«, »Trzynaście«, »Jedenaście«: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Wydawnictwo EMG (Lublin, 26 listopada 2008).
67. Nowa polonistyka, czyli o potrzebie namysłu na ogólnopolskiej konferencji Nowa polonistyka: perspektywy, oczekiwania; organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz, 2 kwietnia 2009).
68. Po obu stronach granicy (uwagi o poezji Jana Lechonia) na ogólnopolskiej konferencji Poeci XX wieku: Jan Lechoń; organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Kazimierz, 22 kwietnia 2009).
69. Herbert: ciemne flukta na ogólnopolskiej konferencji Literatura 1989-2009: estetyka i aksjologia; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 20 maja 2009).
70. Julia Hartwig: wyczekujące słowo (laudacja) podczas uroczystości wręczenia Julii Hartwig nagrody literackiej „Kamień” 2009; organizatorzy: Prezydent Miasta Lublin, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (Lublin, 26 października 2009).
71. Zimne światło dysonansu (uwagi o »Katechetach i frustratach« Marianny G. Świeduchowskiej) na seminarium otwartym »Katecheci i frustraci« (reaktywacja); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UP, Studenckie Koło Naukowe Polonistów UP (Kraków, 8 kwietnia 2010).
72. Forma pamięci (o poezji Julii Hartwig) w ramach spotkania Świat Turowicza: Poezja; organizatorzy: Archiwum Jerzego Turowicza, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo a5 (Goszyce, 24 kwietnia 2010).
73. Pokolenie przełomu, czyli o próbie odnowienia języka poezji po roku 1989 – wykład otwarty; organizatorzy: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oddział w Jarosławiu, Burmistrz miasta Jarosław, Centrum Kultury i Promocji Jarosławia, Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Stowarzyszenie Jarosławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Jarosław, 5 maja 2010).
74. Poszukujący doskonałej ciemności (wypisy z historii poezji) na sesji wewnętrznej Rozmowy o poezji; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Krytyków Literackich KUL (Lublin, 18 maja 2010).
75. Różycki: mapy popiołu (laudacja) podczas uroczystości wręczenia Tomaszowi Różyckiemu nagrody Miasta poezji – „Kamień” 2010; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 25 maja 2010).
76. Rosja wkracza do Polski: 1939-1945 (uwagi) na międzynarodowym kongresie Polska – Rosja: trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film; główni organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Rosyjski Instytut Kulturologii, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków, 6 października 2010).
77. Rosja jako metafora (uwagi) na międzynarodowym kongresie Polska – Rosja: trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film; główni organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Rosyjski Instytut Kulturologii, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków, 7 października 2010)
78. Poema: widowisko (na marginesie »poems«) na ogólnopolskiej konferencji  Co nie niweczy. O twórczości Andrzeja Sosnowskiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Biblioteka Wojewódzka i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 11 października 2010).
79. Candida albicans (o »Święcie szparagów« Artura Szlosarka) na spotkaniu autorskim z Arturem Szlosarkiem; organizatorzy: Wydawnictwo a5, Księgarnia Hiszpańska „Elite” (Kraków, 20 października 2010).
80. Pismo obłoków (uwagi o poezji Ryszarda Krynickiego) na seminarium otwartym Krynicki: „Tak, jestem poetą”; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 25 listopada 2010).
81. Różycki: las rzeczy w ramach spotkania „Niektórzy lubią poezję...” – rozmowa o poezji i krytyce (z udziałem A. Franaszka, J. Polkowskiego, T. Różyckiego, M. Stali, prowadzenie P. Próchniak); organizator: Wydawnictwo »Znak« (Kraków, 27 stycznia 2011).
82. Nycz: ślad obecności, trop istnienia na seminarium otwartym Literatura: litery lektura. O tekście, interpretacji i doświadczeniu czytania (seminarium przeprowadził Ryszard Nycz); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 17 marca 2011).
83. Poezja jako kartografia na seminarium otwartym Podsiadło: sobą po mapie; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 31 marca 2011).
84. Czesław Miłosz: widzenie jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 12 kwietnia 2011).
85. Królestwo ptaków – uwagi o wyobraźni religijnej Czesława Miłosza jako wprowadzenie do dyskusji panelowej Religijność Miłosza (w ramach Festiwalu Czesława Miłosza we Wrocławiu); organizatorzy: Miasto Wrocław, Wydawnictwo EMG, Uniwersytet Wrocławski, Mediateka (Wrocław, 13 maja 2011).
86. Mówić Miłoszem (uwagi) jako wprowadzenie do dyskusji panelowej Czas (na) Miłosza (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizatorzy: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM (Poznań, 18 maja 2011).
87. Czasami jestem (»McDonald's« Marcina Świetlickiego) na seminarium krytycznoliterackim Lekcja wiersza (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizatorzy: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM (Poznań, 19 maja 2011).
88. Wat – klucz do przepaści (na marginesie »Wierszy śródziemnomorskich«) na posiedzeniu Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk o. w Krakowie (Kraków, 30 maja 2011).
89. Czasami jestem – czytając wiersz »McDonald's« (domówienie) na ogólnopolskiej konferencji Mistrz świata. Sesja o twórczości Marcina Świetlickiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, WBPiCAK w Poznaniu (Poznań, 3 października 2011).
90. Figura sensu na Zjeździe Polonistów: Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany; organizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Katowice, 26 października 2011).
91. Ameryka Miłosza (uwagi) na międzynarodowej konferencji Ameryka Miłosza; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, redakcja czasopisma „Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” – we współpracy z Instytutem Książki (Kraków, 16 listopada 2011).
92. Podszewka nocy na międzynarodowej konferencji Dialogi Miłosza – dialogi z Miłoszem; organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Teatr Ósmego Dnia (Poznań, 30 listopada 2011).
93. Biografia: forma niemożliwego życia (o książce Andrzeja Franaszka »Miłosz. Biografia«) – laudacja w ramach nominacji do Śląskiego Wawrzynu Literackiego 2011; organizator: Biblioteka Śląska (Katowice, 15 grudnia 2011).
94. Linia arabeski (uwagi o pisarstwie Adama Zagajewskiego) na seminarium otwartym Zagajewski: zdziwienie i płomień; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 19 stycznia 2012).
95. Pochwała uważności: Marian Stala jako krytyk literacki (na marginesie książki »Niepojęte: Jest«) na posiedzeniu naukowym Katedry Krytyki Współczesnej UJ (Kraków, 25 stycznia 2012).
96. Marcin Świetlicki: przestrzeń paradoksu jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 18 kwietnia 2012).
97. Cisza wierszy podczas Misterium wiersza z udziałem J. Hartwig, R. Krynickiego, P. Matywieckiego, T. Różyckiego, prowadzenie P. Próchniak (w ramach festiwalu Miasto Poezji); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 31 maja 2012).
98. Z zaplecza (dyrdymałka) na ogólnopolskiej konferencji Pokarmy. Sesja o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, WBPiCAK w Poznaniu, Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu (Poznań, 5 czerwca 2012).
99. Głosy z ciemności (uwagi) jako wprowadzenie do wieczoru autorskiego Jana Polkowskiego w ramach Nocy Poezji 2012; organizator: Gmina Miasta Kraków (Kraków, 7 września 2012).
100. Ciemne wiersze - wiersze z ciemności (przyczynek) na ogólnopolskiej konferencji Czytanie Różewicza; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ, Miejski Dom Kultury w Radomsku - w ramach Różewicz Open Festival 2012 (Radomsko, 12 października 2012).
101. Sztuka krytyki (pięć notatek do napisania) na uroczystym zebraniu naukowym Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ z okazji Jubileuszu prof. dra hab. Mariana Stali; organizatorzy: Wydział Polonistyki UJ, Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ (Kraków, 15 października 2012).
102. Ptaki nocy na międzynarodowej konferencji Bruno od Księgi Blasku zorganizowanej w ramach Festiwalu im. Brunona Schulza we Wrocławiu; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UWr, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 16 listopada 2012).
103. Rosja wchodzi do Polski (przypadki poezji) na międzynarodowej konferencji Obrazy Rosji w literaturze polskiej XX wieku; organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań, 27 listopada 2012).
104. Lublin: przyczynek do topologii palimpsestu na ogólnopolskiej konferencji Miejsca/nie-miejsca: nowe topografie, nowe topologie. Sesja antropologiczna; organizatorzy: Fundacja "Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości", Muzeum Tatrzańskie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, "Konteksty – kwartalnik Instytutu Sztuki PAN", Wydawnictwo Czarne (Zakopane, 30 listopada 2012).
105. Noc rozstajna (przyczynek) na ogólnopolskiej konferencji Stulecie »Sadu rozstajnego«; organizator: Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ (Kraków, 5 grudnia 2012). 
106. Yeats: »Powtórne Przyjście« (uwagi na marginesie) w ramach cyklu Scenariusze końca: zmierzch, schyłek, kres (seminarium antropologiczne); organizatorzy: Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ (Kraków, 5 grudnia 2012).
107. Dukty pisma w ramach seminarium otwartego Podróż i pismo (z udziałem prof. Dariusza Czai); seminarium inaugurujące cykl: Czytanie tekstów kultury; organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 17 stycznia 2013).
108. Miejsca nieistnienia: obozy zagłady w ramach seminarium otwartego z cyklu Czytanie tekstów kultury (z udziałem Tomasza Pietrasiewicza i dr Romy Sendyki, UJ); organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 9 kwietnia 2013).
109. O potrzebie humanistyki cyfrowej (tezy do manifestu) na ogólnopolskiej konferencji e-polonistyka 3; organizator: Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Lublin, 11 kwietnia 2013).
110. Czytając w ciemności w ramach seminarium otwartego W kręgu interpretacji: wokół książki Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany »Interlinie w ciemności«; organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 9 maja 2013).
111. Czułość pamięci (o poezji Julii Hartwig) jako wprowadzenie do spotkania autorskiego Julii Hartwig w ramach 3. Festiwalu Miłosza; organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, 6 Zmysłów (Kraków, 18 maja 2013).
112. Pomiędzy (uwagi o poezji Tadeusza Dąbrowskiego) jako wprowadzenie do spotkania autorskiego Tadeusza Dąbrowskiego w ramach 3. Festiwalu Miłosza; organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, 6 Zmysłów (Kraków, 18 maja 2013).
113. Kamienie wołać będą jako wprowadzenie do spotkania z Ryszardem Krynickim w ramach festiwalu Poznań Poetów; organizator: CK Zamek (Poznań, 20 maja 2013).  
114. Barańczak: w kwestii tej nocy (uwagi) na ogólnopolskiej konferencji Poeta i duch wolności. Sesja o twórczości Stanisława Barańczaka; organizatorzy Zakład Poety i Krytyki Literackiej UAM, CK Zamek (Poznań, 21 maja 2013).
115. Obecność jako wprowadzenie do wernisażu wystawy malarstwa Ewy Mańkowskiej (cykl: Ludzie pióra); w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 3 czerwca 2013).
116. Jeden jeden jako wprowadzenie do spotkania z Marcinem Świetlickim (prowadzenie: Irek Grin); w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 3 czerwca 2013).
117. Składanie wierszy jako wprowadzenie do spotkania i warsztatów z Jackiem Podsiadło (prowadzenie: Paweł Próchniak); w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 3 czerwca 2013).
118. Wiersze zawsze są w drodze (uwagi o poezji Ryszarda Krynickiego i o jej przekładach) jako wprowadzenie do warsztatów 100 pytań do Ryszarda Krynickiego – w ramach III Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej; organizator: Instytut Książki (Kraków, 21 czerwca 2013).
119. 22 wiersze albo przekreślony początek na ogólnopolskiej konferencji Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi; organizatorzy: Katedra Literatu­ry Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Wydział Polonistyki UJ (Kraków, 28 czerwca 2013).
120. Czułość jest podczas Jubileuszowego czytania wierszy w ramach przedsięwzięcia RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Wydawnictwo EMG, Krakowskie Biuro Festiwalowe i in. (Kraków, 28 czerwca 2013).
121. Rezonans jako wprowadzenie do wieczoru autorskiego Stanisława Stabro w ramach Nocy Poezji 2013; organizator: Urząd Miasta Krakowa (Kraków, 6 września 2013).
122. Muzyczna natura rzeczy (uwagi o powieści »Śpiewaj ogrody« Pawła Huelle) podczas spotkania Klucze do wyobraźni: Paweł Huelle; organizator: Centrum Kultury Zamek (Poznań, 26 lutego 2014).
123. Prawda metafory (uwagi o pisarstwie Dariusza Czai) jako wstęp do wykładu prof. Dariusza Czai inaugurującego przedsięwzięcie Literatura i filozofia. Wykłady krakowskie; organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Kraków, 3 marca 2014).
124. Poezja jako przekład w ramach seminarium otwartego Paul Celan: poezja i przekład (seminarium przeprowadził Ryszard Krynicki); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 3 kwietnia 2014).
125. Letteratura e topografia. Auschwitz, Majdanek, i luoghi della disumanità jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 10 kwietnia 2014).
126. 
Przez ogień (uwagi o poezji Tadeusza Różewicza) jako wprowadzenie do wieczoru Poeci – Tadeuszowi Różewiczowi w ramach Nocy Poezji 2014; organizator: Urząd Miasta Krakowa (Kraków, 4 października 2014).
127. 
Rozłam światła (uwagi o tomie »Pod światło« Jacka Podsiadły) na ogólnopolskiej konferencji Romans z wierszem. Czytanie i o czytaniu poetów w wieku męskim; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 14 października 2014).
128. 
Nuta człowiecza (na marginesie »Asymetrii«) jako wprowadzenie do wieczoru autorskiego Adama Zagajewskiego; organizator: Wydawnictwo a5 (Kraków, 16 października 2014).
129. 
Żydowski żywioł polszczyzny jako wprowadzenie do dyskusji panelowej Wybieranie języka, wybieranie narodu, czyli czy istnieje obowiązek bycia pisarzem żydowskim (na przykładzie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) w ramach Bruno Schulz Festiwal (dyskusja z udziałem Z. Kudelskiego, A. Morawca, J. Tokarskiej-Bakir, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: MKiDN, Miasto Wrocław, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 18 października 2014).
130. 
Herbert: widzialność świata w ramach interdyscyplinarnego seminarium Sztuka patrzenia: studium przedmiotu (którego nie ma); organizatorzy: Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Pracownia Narracji Fotograficznej ASP w Warszawie, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, 22 października 2014).
131. 
Klekot kołatki w ramach seminarium otwartego Ogrody słów (na marginesach powieści »Śpiewaj ogrody«) (seminarium z udziałem Pawła Huelle); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 23 października 2014).
132. 
Proletariusze mitologii (uwagi o »Królu mrówek«) na konferencji Zbigniew Herbert a ruch myśli zorganizowanej w ramach międzynarodowego sympozjum Herbert 2014. 90. urodziny poety; organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, 28 października 2014).
133. Rzeczy wyobraźni i świetlistość form jako wprowadzenie do 
Colloquia imaginaria: wyobraźnia granic (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 28 listopada 2014).
134. 
Manowiec (o jednym wierszu Jana Lechonia) na ogólnopolskiej konferencji Świat obok nas. IV Zakopiańska Konferencja Antropologiczna; organizatorzy: Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, Wydawnictwo Czarne, Redakcja kwartalnika „Konteksty” IS PAN (Zakopane, 12 grudnia 2014).
135. 
The Second Coming (W. B. Yeats) jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 16 kwietnia 2015).
136. Rzeczywistość scyfryzowana i usieciowiona jako wyzwanie dla polonistyki (o projekcie studiów "Polonistyka: teksty kultury i animacja sieci") na ogólnopolskiej konferencji Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowywania kształcenia studentów polonistyki do nowej rzeczywistości; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Zarząd POKL na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Poznań, 18 maja 2015).
137. Sny i rdza. Uwagi o wierszach Bartosza Konstrata na ogólnopolskiej konferencji Nieznani obecni. Sesja o młodej poezji; organizatorzy: 
Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 20 maja 2015)
138. Barańczak: ciemny wątek jako wykład otwarty w ramach Festiwalu "Poznań Poetów"; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek (Poznań, 21 maja 2015).
139. Wiersze dotknięte przez ciemność (wypisy z Różewicza) jako wykład mistrzowski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, organizator: Wydział Filologiczny UG (Gdańsk, 4 listopada 2015).
140. Rzeczywista obecność poezji (na marginesie lekcji George’a Steinera) na ogólnopolskim seminarium Steiner: rzeczywiste obecności; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 22 stycznia 2016).DYSKUSJE PANELOWE


1. Autorytet: próba definicji oraz Literatura a autorytet w ramach międzynarodowego sympozjum Triangel-Kolloquium: Autorytety, odrzucone lecz konieczne?; organizatorzy: Guardini Stiftung e. V. w Berlinie, Instytut Filologii Polskiej UAM (Berlin, 16-17 listopada 2001).
2. Wieloaspektowość feminizmu w ramach ogólnopolskiej konferencji Kobieta w literaturze; organizator: Koło Naukowe Kolegium MISH KUL (Lublin, 16 kwietnia 2002).
3. Rola i metody pracy tutora oraz Indywidualne kształcenie a problemy rynku pracy w ramach ogólnopolskiej Konferencji tutorów Akademii Artes Liberales; organizator: Fundacja Instytut Artes Liberales (Kazimierz Dolny, 16-18 października 2002).
4. Dwanaście razy »Dwanaście« w ramach sesji Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 16 maja 2006).
5. Natchnienie a twórczość artystyczna w ramach ogólnopolskiej sesji Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze; organizatorzy: Kolegium MISH KUL, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, 28 lutego 2007).
6. Ostatnia Wieczerza: tajemnica obecności, obecność tajemnicy w ramach sesji Ślad niemożliwego: wokół »Ostatniej Wieczerzy« Pawła Huelle; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo »Znak«, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 25 kwietnia 2007).
7. Nieoczywiste wiersze religijne Marcina Świetlickiego w ramach obchodów piętnastolecia zespołu „Świetliki”; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Kraków, 1 grudnia 2007).
8. Czechowicz krytyków w ramach ogólnopolskiej konferencji Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 28 maja 2008).
9. Herbert krytyków w ramach ogólnopolskiej konferencji Herbert poetów, krytyków, studentów; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 29 maja 2008).
10. Co nowego w młodej polskiej literaturze? w ramach: Nagroda Kościelskich 2008: Wielkie Nocne Czytanie; organizator: Fondation Kościelski Genève (Poznań, 10 października 2008).
11. »Król mrówek« Herberta – prywatna mitologia w ramach: Festiwal 4 pory książki: pora prozy; organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 15 października 2008).
12. Akcenty nad nicością i prochem w ramach międzynarodowej sesji Urodziny Herberta; organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 28 października 2008).
13. Zbigniew Herbert – jasne i ciemne źródła poezji w ramach: VI opolska jesień literacka; organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Urząd Miasta Opola (Opole, 4 listopada 2008).
14. Dlaczego warto czytać poezję? w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Książnica Beskidzka (Bielsko-Biała, 11 marca 2009).
15. Wiersze na wietrze w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 12 marca 2009).
16. Pisząc o poezji w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Księgarnia Bookarest w Poznaniu (Poznań, 13 marca 2009).
17. Wokół »Wierszy na wietrze« w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (Gdańsk, 14 marca 2009).
18. Polonistyka: perspektywy, oczekiwania w ramach ogólnopolskiej konferencji Nowa polonistyka: perspektywy, oczekiwania; organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz, 3 kwietnia 2009).
19. Jak czytać, pisać i rozmawiać o poezji? w ramach ogólnopolskiego festiwalu Poznań poetów; organizator: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 19 maja 2009).
20. „Niektórzy lubią poezję...” – rozmowa o poezji i krytyce (z udziałem A. Franaszka, J. Polkowskiego, T. Różyckiego, M. Stali, prowadzenie P. Próchniak); organizator: Wydawnictwo »Znak« (Kraków, 27 stycznia 2011).
21. Czesław Miłosz – ritratto a mosaico w ramach Incroci di civiltà. Incontri internazionali di litteratura a Venezia: Venezia di Miłosz; organizatorzy: Città di Venezia, Università Ca'Foscari Venezia, Istituto Polacco di Roma (Wenecja, 15 kwietnia 2011).
22. Czas (na) Miłosza (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizator: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 18 maja 2011).
23. Czesław Miłosz – poeta, myśliciel, człowiek; organizator: Biblioteka Śląska (Katowice, 22 listopada 2011).
24. Podróż i pismo  w ramach seminarium otwartego z cyklu Czytanie tekstów kultury; organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 17 stycznia 2013).
25. Miejsca nieistnienia: obozy zagłady w ramach seminarium otwartego z cyklu Czytanie tekstów kultury; organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 9 kwietnia 2013).
26. Stulecie "Xiędza Fausta"  w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 5 czerwca 2013).
27. Tajemnica wiersza w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 5 czerwca 2013).
28. Wokół haiku w ramach przedsięwzięcia RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Wydawnictwo EMG, Krakowskie Biuro Festiwalowe i in. (Kraków, 27 czerwca 2013).
29. Jakiej literatury Polacy potrzebują? Eseiści i poeci o przyszłości sztuki słowa w ramach cyklu Czwartek literacki; organizator Biblioteka Kórnicka PAN (Poznań, 24 października 2013).
30. Klucze do wyobraźni: Jacek Podsiadło (z udziałem K. Kuczyńskiej-Koschany, J. Podsiadły, A. Poprawy, P. Próchniaka); organizator: Centrum Kultury Zamek (Poznań, 14 października 2014).
31. 
Odnaleźć poetę w ramach Bruno Schulz Festiwal (dyskusja z udziałem A. Arno, P. Matywieckiego, R. Romaniuka, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: MKiDN, Miasto Wrocław, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 17 października 2014).
32. 
Wybieranie języka, wybieranie narodu, czyli czy istnieje obowiązek bycia pisarzem żydowskim (na przykładzie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) w ramach Bruno Schulz Festiwal (dyskusja z udziałem Z. Kudelskiego, A. Morawca, J. Tokarskiej-Bakir, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: MKiDN, Miasto Wrocław, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 18 października 2014).
33. 
Poezja i duchowość w ramach międzynarodowego sympozjum Herbert 2014. 90. urodziny poety (dyskusja z udziałem D. Czai, o. J. A. Kłoczowskiego,  M. P. Markowskiego, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, 29 października 2014).
34. Uwspółcześniać? potrzeba modernizacji, granice zbiegów modernizacyjnych, bilans zysków i strat w ramach ogólnopolskiej konferencji Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej; organizatorzy: 
Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 6 maja 2015). 
35. Interpretować obrazem: "Na wieży Babel" [wiersz Wisławy Szymbortskiej w transkrypcji filmowej Marii Wróż-Prusiewicz] w ramach Festiwalu "Poznań Poetów"; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek (Poznań, 22 maja 2015).WARSZTATY


1. 100 pytań do Ryszarda Krynickiego w ramach III Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej; organizator: Instytut Książki (Kraków, 21 czerwca 2013).
2. Pamięć wiersza – afekt pamięci (»De passage à Paris« Stanisława Balińskiego) w ramach III Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla Doktorantów: Pamięć i afekty; organizator: Konferencja Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich (Baranów, 2-4 lipca 2013).
3. Warsztaty twórczego czytania w ramach festiwalu Europejski Poeta Wolności; organizator: Miasto Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej (Gdańsk, 19 marca 2014).
4. Blisko wiersza w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki LIterackiej UP (Lublin, 20 maja 2014).
5. Zamieszkać we wnętrzu metafory w ramach BIBA 2014. Akademia Kultury: biblioteczne inicjatywy, biblioteczne aktywności; organizatorzy: MKiDN, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 16 października 2014).
6. 
Biblioteka jako miejsce przyszłości w ramach BIBA 2014. Akademia Kultury: biblioteczne inicjatywy, biblioteczne aktywności; organizatorzy: MKiDN, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 18 października 2014).
7. 
Blisko wiersza w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki LIterackiej UP (Lublin, 27 maja 2015).GRANTY


1. Chaos i ład. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (nr projektu: 1 HO1C 035 15); realizacja: 1998-2000 (KUL); charakter udziału: główny wykonawca.

2. Współcześni poeci. Interpretacje (nr projektu: 1 HO1C 032 18); realizacja: 2000-2002 (IBL PAN); charakter udziału: główny wykonawca.

3. Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu (nr projektu: 5 H01C 034 21); realizacja: 2002 (UwB); charakter udziału: wykonawca.

4. Poeci Młodej Polski (nr projektu: 2 H01C 078 22); realizacja: 2002-2005 (KUL); charakter udziału: główny wykonawca.

5. 34 najważniejsze polskie książki poetyckie 1945-89 (nr projektu: N N103 266938); realizacja: 2009-2011 (UŚ); charakter udziału: wykonawca.

6. Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (nr projektu: N R17 0005 06/2009); realizacja: 2011-2012 (IBL PAN); charakter udziału: wykonawca.

7. Polska poezja współczesna: przewodnik encyklopedyczny (leksykon, antologia wierszy, almanach wypowiedzi krytyczno-literackich) (nr projektu: 11 H 12 0245 81); realizacja: 2013-2016 (UAM); charakter udziału: główny wykonawca.

8. Strategie "ja" (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku (OPUS 5, panel HS2); realizacja: 2013-2016 (UŁ); charakter udziału: wykonawca (w latach: 2013-2015).


Paweł Próchniak: dorobek naukowy

PAWEŁ PRÓCHNIAK

Spis treści:
1. KSIĄŻKI AUTORSKIE
2. REDAKCJA NAUKOWA
3. ARTYKUŁ ROZPROSZONE
4. PRACE REDAKCYJNE I EDYTORSKIE
5. WYPROMOWANE DOKTORATY
6. RECENZJE NAUKOWE
7. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
8. POPULARYZACJA
9. WYGŁOSZONE REFERATY
10. DYSKUSJE PANELOWE
11. WARSZTATY
12. GRANTY

KSIĄŻKI AUTORSKIE

1. Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, ss. 254.
2. Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 457 (wyd. 2: Lublin 2008).
3. Wiersze na wietrze (szkice, notatki), Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2008, ss. 365.
4. Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011, ss. 299.
5. Zamiar ze słów (szkice, notatki), Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2011, ss. 158.
6. Ryszard Krynicki. Monografia w toku, Wydawnictwo a5, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015.


REDAKCJA NAUKOWA

 

KSIĄŻKI 

 

1. Czytanie Czechowicza, pod red. P. Próchniaka i J. Kopcińskiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2003, ss. 243.
2. Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, ss. 357.
3. Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, ss. 518.
4. Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, ss. 545.
5. Między Miłoszem a Miłoszem, pod red. M. Heydel i P. Próchniaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Przekładaniec. Pismo Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową" 2011, nr 25, ss. 371.
6. Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo EMG, Kraków 2013, ss. 280.
7. Pismo chmur. Studia i szkice o poezji Ryszarda Krynickiego, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo EMG, Kraków 2014, ss. 348.
8. Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo Pasaże, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Kraków 2015 [publikacja elektroniczna: teatrnn.pl/przepisywanie].
9. Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta, pod red. P. Próchniaka, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015, s. 210.

 

MONOGRAFIE W TOKU. KOMPENDIA MULTIMEDIALNE

pod redakcją P. Próchniaka

 

1. Piotr Śliwiński, Stanisław Barańczak. Monografia w toku, Lublin 2015.
2. Paweł Próchniak, Ryszard Krynicki. Monografia w toku, Lublin 2015.
3. Anna Czabanowska-Wróbel, Adam Zagajewski. Monografia w toku, Lublin 2015.

 

SERIA WYDWNICZA: GRANICE WYOBRAŹNI

pod redakcją P. Próchniaka

 

1. G. Bataille, Martwy, przeł. S. Królak, posłowiem opatrzył P. Próchniak, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2010, ss. 54.
2. K. Kuczyńska-Koschany, Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2012, ss. 258.
3. J. Roszak, Interior. Szkice, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2013, ss. 242.
4. T. Nowak, Spowiedź wyobraźni (szkice i rozmowy), wybrała oraz wstępem i notą oparzyła A. Jarzyna, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2014, ss. 350.
5. P. Mitzner, Jak znalazł, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2014, ss.396.
6. P. Panas, Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlickiego, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2014, ss. 130.
7. Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej, pod red. J. Grądziel-Wójcik i K. Skibskiego, Kraków 2015, s. 473.
8. 
Szkice do Wojaczka, pod red. Piotra Śliwińskiego, Kraków 2015, s. 206.

 

SERIA WYDWNICZA: STRONY POEZJI | BIBLIOTEKA

komitet redakcyjny: P. Próchniak, D. Opacka-Walasek, P. Śliwiński

 

1Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta, pod red. P. Próchniaka, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015, s. 210.


ARTYKUŁ ROZPROSZONE

1. Zło w poetyckim świecie Tadeusza Micińskiego. O kilku motywach w tomie »W mroku gwiazd«, „Zeszyty Naukowe KUL” 1994, nr 3-4, s. 127-149, [druk: 1995].
2. Sen nożownika. »Szczury« Ludwika Stanisława Licińskiego, w: Interpretacje aksjologiczne, pod red. W. Panasa i A. Tyszczyka, Lublin 1997, s. 117-131.
3. »Kniaź Patiomkin« Tadeusza Micińskiego. Notatki na marginesach, „Kresy. Kwartalnik literacki” 1998, nr 3, s. 239-243.
4. W granicach „ja”, „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 124-130, [druk: 1999].
5. Maska Konrada. Notatki o »Wyzwoleniu« Stanisława Wyspiańskiego, „Ethos” 1999, nr 4, s. 143-154.
6. Posłańcy, w: Lektury Grochowiaka, pod red. T. Mizerkiewicza i A. Stankowskiej, Poznań 1999, s. 155-167, [druk: 2000].
7. „polski poeta współczesny, niby ja”, „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, nr 1-2, s. 161-167, [druk: 2000].
8. Brzozowski, w: Patrimoine littéraire européen. Anthologie en langue francaise, pod red. Jean-Claude Poleta, t. 12: Mondialisation de l' Europe (1885-1922), Bruxelles 2000, s. 420-422.
9. Idea i metafora. Chrystus w tekstach Tadeusza Micińskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 1999, nr 3-4, s. 105-125, [druk: 2000]. Przedruk: Między metaforą a ideą..., vide poz. 12.
10. Dwie krople, „Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z. 1, s. 53-63, [druk: 2000].
11. Która lektura? Interpretacja i integracja, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, nr 3, s. 12, [sprawozdanie].
12. Między metaforą a ideą. Chrystus w tekstach Tadeusza Micińskiego, w: Chrystus w literaturze polskiej, pod red. A. Nowaczyńskiego, Lublin 2001, s. 361-387.
13. »Nietota« Tadeusza Micińskiego. Notatki na marginesach, w: Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie, pod red. S. Fity i J. A. Malika, Lublin 2001, s. 11-51.
14. Bibliografia prac Hanny Filipkowskiej, w: Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie, pod red. S. Fity i J. A. Malika, Lublin 2001, s. 237-241.
15. O »elegii uśpienia«, „Roczniki Humanistyczne” 2000, t. XLVIII, z. 1: Józef Czechowicz, s. 117-129, [druk: 2001]. Przedruk: Elegia uśpienia..., vide poz. 21.
16. Spójna przestrzeń. [O twórczości Wiesława Jędruszczaka], „Kresy. Kwartalnik literacki” 2001, nr 1-2, s. 255-257.
17. Ja to sobie tańczę. Notatki o poezji Marcina Świetlickiego, „Kresy. Kwartalnik literacki” 2001, nr 3, s. 48-52.
18. Kalosze i pistolety. O »Domu otwartym« Michała Bałuckiego, w: Świat Michała Bałuckiego, pod red. T. Budrewicza, Kraków 2002, s. 199-231.
19. »Być myszą...« Aleksandra Wata (szkic do pejzażu), w: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, pod red. J. Borowskiego i W. Panasa, Lublin 2002, s. 109-120.
20.Sprawa czysta jak łza”. O »Nauczycielce« Tadeusza Micińskiego, w: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie, pod red. J. A. Malika i E. Paczoskiej, Lublin 2003, s. 507-533.
21. Elegia uśpienia, w: Czytanie Czechowicza, pod red. P. Próchniaka i J. Kopcińskiego, Lublin 2003, s. 75-89.
22. »W pustce«. Osiem notatek o jednym wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera, w: Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2003, s. 41-53.
23. [recenzja: M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce, Kraków 2001, ss. 344], „Ruch Literacki” 2002, nr 6, s. 637-639, [druk: 2003].
24. Cztery notatki o wierszach Marty Jedliczko, „Kresy. Kwartalnik literacki” 2003, nr 4, s. 226-228, [druk: 2004].
25. [Andrzej Sosnowski], „Dziennik Portowy” 2004, nr 11, s. 145, [nota].
26. „Ptaki zacierają tu ślady...”. Notatki o jednym opowiadaniu Brunona Schulza, w: W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i W. Panasa, Lublin 2003, s. 19-34, [druk: 2004].
27. [recenzja: Friedrich Nietzsche i pisarze polscy, praca zbiorowa pod redakcją W. Kunickiego, przy współpracy K. Polechońskiego, Poznań 2002, ss. 478], „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 1, s. 225-230.
28. W oku cadyka. Wokół eseju Władysława Panasa, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 39, s. 15. Przedruk [ze zmianami]: Oko kamienia..., vide poz. 61.
29. Tadeusz Miciński [twórczość], w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, pod red. A. Skoczek, t. 7: Młoda Polska, część 2., Bochnia – Kraków – Warszawa [2004], s. 51-76.
30. Tadeusz Miciński [biografia], w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, pod red. A. Skoczek, t. 7: Młoda Polska, część 2., Bochnia – Kraków – Warszawa [2004], s. 373-376.
31. Ciemny płomień. Notatki o jednym wierszu Tadeusza Micińskiego, w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2004, s. 125-144.
32. Postscriptum: notatki o czytaniu Micińskiego, w: Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2004, s. 495-506.
33. Zgaśnij księżycu, w: Czytanie Bursy, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i G. Grochowskiego, Kraków 2004, s. 47-63.
34. Intryga Nieskończoności: Władysław Panas (1947–2005), „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 6, s. 12. Przedruki [ze zmianami]: Intryga..., vide poz. 37, 135.
35. Kategoria „jurodstwa” w »Kniaziu Patiomkinie« Tadeusza Micińskiego. Prolegomena, w: Bizancjum – prawosławie – romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2004, s. 577-586, [druk: 2005].
36. [Artur Szlosarek], „Poésie” 2004, nr 102: Poésie polonaise: arrêt sur image, s. 77, [nota], [druk: 2005].
37. Intryga Nieskończoności: Władysław Panas, w: Marzenie Błękitnookiego. Ułamki wspomnień o Profesorze Władysławie Panasie, zebrał Z. Milczarek, Tomaszów Mazowiecki – Lublin – Drohobycz 2005, [brak paginacji].
38. [głos w dyskusji], w: Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, pod red. W. Ligęzy, przy współudziale M. Cichej, Lublin 2005, s. 401-402.
39. „Czasami jestem hamburgerem”. Poezja współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. P. Garncarka, Warszawa 2005, s. 282-289, [współautorką tekstu jest Wiola Próchniak].
40. Dziecko ukryte, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2, s. 99-102.
41. Kto jest ten dziwny nieznajomy? (i kilka innych pytań), w: Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali, Kraków 2005, s. 33-53.
42. Spinka, spoina [o tomie »Kra« Jacka Podsiadły], „Tygodnik Powszechny” 2005, nr 47, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 8-9.
43. »Uczynił sobie z ciemności ukrycie«. Ze studiów nad pisarstwem Tadeusza Micińskiego, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, z. 1: Pozytywizm i Młoda Polska, s. 149-164.
44. Nota, w: W. Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), przygotowanie do druku i nota P. Próchniak, Lublin 2006, s. 49 [wersja ukraińska: Примитка, ibidem, s. 101].
45. W koronie ułudy [o tomie »Pod obcym niebem« Artura Szlosarka], „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 9, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 10-11.
46. Kompas krytyka, „Polonistyka” 2006, nr 4, s. 12-13.
47. Lustro z podwójnym dnem (notatki o poezji Artura Szlosarka), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2005, t. 12: Rewolucja pod spodem, s. 135-154 [druk: 2006].
48. Gorzkie morze [o tomie »Kolonie« Tomasza Różyckiego], „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 26, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 12-13.
49. Hotel Limbus [o tomie »Muzyka środka« Marcina Świetlickiego], „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 47, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 7-8.
50. Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. 10, suplement: Literatura współczesna 1956-2006, Bochnia – Kraków – Warszawa 2006, s. 361-378. Przedruk: Pokolenie…, vide poz. 57.
51. Dal kulis [o tomie »Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta«], „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 15, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 15. Przedruki: Dal kulis…, vide poz. 55, 68, 80.
52. Dom, do którego wprowadziła się męka. (Géza Csáth »Matkobójstwo«. Notatki na marginesach), w: Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. 2, Białystok 2007, s. 427-435.
53. Żywy towar, opium (notatki o »Koloniach« Tomasza Różyckiego), „Kresy. Kwartalnik literacki” 2007, nr 1-2, s. 141-152.
54. Nieoczywistość [o tomie »Nieoczywiste« Marcina Świetlickiego], „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 43, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 10-11.
55. Dal kulis w: Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, t. 2, Lublin 2007, s. 250-253, [druk: 2008].
56. Krynicki: niepewnym pismem (laudacja) [fragment], „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 24, s. 35.
57. Pokolenie przełomu (poezja po roku 1989), w: Historia literatury i kultury polskiej, pod red. A. Skoczek, t. 4: Literatura współczesna, Warszawa 2008, s. 643-659.
58. Przeskoki, zgłębienia [o tomie »Gubione« Krystyny Miłobędzkiej], „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 50, s. 30-31. Przedruk: Preskoki..., vide: poz. 112.
59. Krynicki: rana istnienia (notatki), w: Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszarda Krynickiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2009, s. 10-23.
60. Kamizelka: złamane istnienie (notatki), w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, pod red. J. A. Malika, Lublin 2009, s. 133-154.
61. Oko kamienia (wokół eseju Władysława Panasa), „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. LV, z. 1, s. 281-287, [druk: 2009].
62. Polska proza – język i rzeczywistość ostatnich lat, czyli dlaczego cudzoziemiec powinien zaglądać do polskich powieści współczesnych, w: W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, pod red. W. T. Miodunki i A. Seretny, Kraków 2009, s. 243-248, [współautorką tekstu jest Wiola Próchniak].
63. Przez ciemność (notatki o »Matkobójstwie« Gézy Csátha), w: Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, pod red. J. A. Malika, Lublin 2008, s. 353-367, [druk: 2009].
64. Przeciw liczmanom (co zostaje z poetyckiego dwudziestolecia), „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 16, s. 30-31.
65. Komu potrzebny polonista, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 22, s. 36.
66. Stany niestabilne poezji [o poezji Bartosza Konstrata], „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 29, dodatek: „Książki w Tygodniku”, s. 11.
67. Kropla ciemności. Uwagi o »elegii uśpienia«, w: Panas – Lublin jest księgą, t. 2: Czytanie Czechowicza, Lublin 2009, s. 127-133.
68. Dal kulis (»Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta«), w: Panas – Lublin jest księgą, t. 2: Czytanie Czechowicza, Lublin 2009, s. 174-177.
69. Zimny pogrzebacz (notatki o »Jedenaście«), „Kresy” 2009, nr 3, s. 155-157.
70. Polonista potrzebny od zaraz, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 42, s. 45.
71. Cień Samotnika (o jednym motywie w »Wyzwoleniu«), w: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, Kraków 2009, s. 215-228.
72. Antypoda (cztery notatki o Miłoszu), „Dekada Literacka” 2009, nr 4, s. 92-93. Przedruk: Miłosz: akustyka echa..., vide poz. 105.
73. Puste mary, cisza (na marginesie »Ostatniej Wieczerzy«) w: Modernizm. Zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje, pod red. A. Grzelak, M. Kurkiewicza, P. Siemaszko, Bydgoszcz 2009, s. 549-565.
74. Wiersze o niczym [o »Niskich pobudkach« Marcina Świetlickiego], „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 48, s. 42. Przedruk ze zmianami: Wiersze..., vide poz. 109.
75. Krynicki: niepewnym pismem, w: Miasto poezji. Lubelskie spotkania literackie, red. A. Zińczuk, A. Marczuk, Lublin 2009, s. 18.
76. Julia Hartwig: wyczekujące słowo, w: Miasto poezji. Lubelskie spotkania literackie, red. A. Zińczuk, A. Marczuk, Lublin 2009, s. 50.
77. Leśmian: cienistość istnienia (prolegomena), w: Literackie twarze Zamojszczyzny, pod red.  H. Dudy, E. Fiały, M. Gorlińskiej, Zamość 2009, s. 33-43.
78. Trylogia infernalna (notatki o prozie Świetlickiego), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 1, s. 82-85.
79. O poezji pokolenia przełomu (rozmawiają Marian Stala i Paweł Próchniak) [w imieniu „Polonistyki” pytania sformułował Piotr Śliwiński, debatę przeprowadził i zredagował Paweł Próchniak], „Polonistyka” 2010, nr 3, s. 6-17.
80. Dal kulis. Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, w: Czytanie Czechowicza 2001-2010, pomysł. T. Pietrasiewicz, red. A. Zińczuk, M. Śliwińska, Lublin 2010, s. 103-104.
81. [Zobaczone, przeczytane: Molier, »Tartuffe albo Szalbierz«], „Zeszyty Literackie” 2010, z. 2, s. 194-195.
82. Rozmowa „Wielogłosu”: O kondycji i perspektywach polonistyki uniwersyteckiej rozmawiają Teresa Walas, Michał Paweł Markowski, Paweł Próchniak, Andrzej Skrendo, Piotr Śliwiński, Krzysztof Uniłowski, Tomasz Kunz i Przemysław Rojek, „Wielogłos” 2009, nr 1-2: Polonistyka – trwanie czy zmiana?, s. 7-36, [druk: 2010].
83. Bataille: słoneczna plama (na marginesie „Martwego”), w: G. Bataille, Martwy, przeł. S. Królak, posłowiem opatrzył P. Próchniak, Kraków 2010, s. 39-54.
84. Zagajewski: reszta, żal, „Dwutygodnik” 2010, nr 37 (adres: www.dwutygodnik.com; publikacja: sierpień 2010).
85. Poszukując doskonałej ciemności (wypisy z historii poezji), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 3, s. 155-162.
86. Poema: widowisko (streszczenie), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 3, s. 163-167.
87. Tomasz Różycki: mapy popiołu (laudacja), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 3, s. 168-170. Przedruki: Różycki…, vide poz. 94, 95.
88. Roje niewidzialnych imion [o tomie »Jasne niejasne« Julii Hartwig], „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 228, s. 13 [wydanie ogólnopolskie].
89. Herbert: ciemne flukta (notatki), „Polonistyka” 2010, nr 9, s. 23-29.
90. Candida albicans [o tomie »Święto szparagów« Artura Szlosarka], „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 45, dodatek: „Książki w Tygodniku” 2010, nr 10-11, s. 22-23.
91. Polkowski: gest cienia, „Dwutygodnik” 2010, nr 44 (adres: www.dwutygodnik.com; publikacja: listopad 2010).
92. Poema: widowisko (na marginesie »poems«), w: Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2010, s. 126-135.
93. Jan Lechoń: wiatr noc, rysunek rdzy (na marginesie wiersza »Stara Warszawa«), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2010, t. 17: O przyjaźni, s. 67-80.
94. Różycki: mapy popiołu, w: Rodzina Europa. Almanach, pod red. J. Gromek-Illg, Kraków 2011, s. 32.
95. Różycki: Maps of  Ash, przeł. B. Koschalka, P. Krasnowolski, w: Native Realm. Almanac, ed. J. Gromek-Illg, Kraków 2011, s. 32.
96. Julia Hartwig: wyczekujące słowo, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 188, s. 11 [wydanie ogólnopolskie].
97. Wat: klucz do przepaści (na marginesie »Wierszy śródziemnomorskich«), w: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata, pod red. A. Czyżak i Z. Kopcia, Poznań 2011, s. 99-113.
98. Czasami jestem (czytając wiersz »McDonald’s«), w: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2011, s. 149-157. Przedruk: Czasami..., vide poz. 106.
99. Herbert: ciemne flukta (notatki), w: Nowe Dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2011, s. 175-188.
100. Wat: serce kamienia (notatki o »Wierszach śródziemnomorskich«), w: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989, pod red. A. Kałuży i A. Świeściak, Kraków 2011, s. 149-169.
101. Podszewka nocy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2011, nr 4, s. 9-14.
102. Pylne drogi, dukty pisma, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2011, nr 4, s. 219-220.
103. Którędy, w: Wiersze dla Piotra, pod red. K. Hoffmanna i M. Jaworskiego, Poznań 2012, s. 129-131.
104. Pochwała uważności, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 10, dodatek: „Magazyn Literacki: Książki w Tygodniku” 2012, nr 1-2, s. 16-17.
105. Miłosz: akustyka echa (uwagi), w: Wenecja Miłosza, pod red. F. Fornari, Kraków 2012, s. 73-74.
106. Czasami jestem (czytając wiersz »McDonald’s«), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2012, t. 19: Poeci za bramą utopii, s. 211-220.
107. Zagajewski: zdziwienie i płomień (notatki)„Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2012, nr 3, s. 20-32.
108. Z zaplecza (dyrdymałka), w: Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2012, s. 313-324.
109. Wiersze o niczym (na marginesie »Niskich pobudek«), w: Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego, pod red. E. Kledzik i J. Roszak, Poznań 2012, s. 237-242.
110. 
Prawda marginesu (notatki z lektury), "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" 2012, t. 20: Dialogi Miłosza, s. 197-207.
111. Polkowski: głosy z ciemności (uwagi), „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny” 2012, nr 4, s. 46-48.
112. Przeskoki, zgłębienia, w: Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, wybór, oprac. i redakcja J. Borowiec, Wrocław 2012, s. 270-275.
113. Ciemna erotyka – proza wczesnego modernizmu, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego i in. / witryna internetowa.
114. Doświadczenia traumatyczne – proza wczesnego modernizmu, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego i in. / witryna internetowa.
115. Doznania zmącone i stany graniczne – proza wczesnego modernizmu, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Boleckiego i in. / witryna internetowa.
116. Figura sensu (tezy), "Polonistyka" 2013, nr 6, s. 4-6. Przedruk z usterkami: Figura sensu..., vide poz. 118.
117. Miejsca bez nazwy (uwagi o poezji Marcina Barana), w: M. Baran, Antologia, wstęp i wybór wierszy P. Próchniak, Warszawa 2013, s. 7-11 (seria Poezja Polska, t. 76).
118. Figura sensu (tezy), w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje - rewizje - przemiany, pod red. A. Dziadka, K. Kłosińskiego, F. Mazurkiewicza, Katowice 2013, s. 147-151.
119. Dar krytyki (pięć notatek o pisarstwie krytycznoliterackim Mariana Stali), „Wielogłos” 2012, nr 4, s. 359-364 / doi: 10.4467/2084395XWI.12.032.0887.
120. Śmiertelnie serio, na wskroś ironicznie, "Gazeta Wyborcza" 2013, nr 199, s. 15 [wydanie ogólnopolskie].
121. Słowa skądkolwiek (uwagi o poezji Marcina Sendeckiego), w: M. Sendecki, Antologia, wybór wierszy: M. Sendecki, wstęp P. Próchniak, Warszawa 2013, s. 7-12 (seria Poezja Polska, t. 84).
122. Szron wyobraźni [o tomie »Pomiędzy«Tadeusza Dąbrowskiego], "Twórczość" 2013, nr 10, s. 103-105.
123. Lublin: przyczynek do topologii palimpsestu, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2013, nr 2, s. 5-10. Przedruk: Lublin: przyczynek..., vide: poz. 126.
124. O potrzebie humanistyki cyfrowej (tezy do manifestu), w: animacjasieci.pl/manifest.
125. Ptaki nocy (na marginesie »Wichury«), w: Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, pod red. P. Próchniaka, Kraków 2013, s. 209-230.
126. Struna ciemności (uwagi o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego), w: E. Tkaczyszyn-Dycki, Antologia, wybór wierszy: E. Tkaczyszyn-Dycki, wstęp: P. Próchniak, Warszawa 2013, s. 7-13 (seria Poezja Polska, t. 88).
127. Lublin: przyczynek do topologii palimpsestu, w: Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, wybór, redakcja i wstęp D. Czaja, Wołowiec 2013, s. 143-158.
128. Różewicz: wiersze z ciemności, "Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze" 2013 (nr 2), s. 75-96.
129. Ogrody muzyki, ogrody dymu (Huelle, Wagner, Rilke), "Ruch Muzyczny" 2014, nr 3 (marzec), s. 18-19.
130. Prawda metafory. Uwagi o pisarstwie Dariusza Czai, "Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie" 2014, nr 2, s. 81-83.
131. Noc rozstajna (wrażenie), w: Stulecie »Sadu rozstajnego«, pod red. U. M. Pilch i M. Stali, Kraków 2014, s. 231-241.
132. Rozmowa o czytaniu z... Pawłem Próchniakiem i Pawłem Huelle, "Polonistyka" 2014, nr 8 (wrzesień), s. 25-28.
133. W kwestii tej nocy (glosy do wierszy Stanisława Barańczaka), w: Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2014, s. 215-229.
134. Miejsca nieistnienia (wypisy), w: Pamięć i afekty, pod red. Z. Budrewicz, R. Sendyki, R. Nycza, Kraków 2014, s. 491-510.
135. Miasto Poezji: miejsce metafory (dopowiedzenie po latach), w witrynie: miastopoezji.pl
136. Nuta człowiecza (uwagi na marginesie »Asymetrii«), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2014, nr 3-4, s. 249-253.
137. Horyzont kresu. Glossy do »Drugiego Przyjścia« Williama Butlera Yeatsa, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2014, t. 24: Odnawianie modernizmu, s. 171-184.
138. Intryga nieskończoności: Władysław Panas (lubelski szkic do portretu), w: Księga pamięci Władysława Panasa. W dziesiątą rocznicę śmierci, Lublin 2015, s. 32-35.
139. Jacek Podsiadło jest... [o tomie »Przez sen«], "Gazeta Wyborcza" 2015, nr 203, s. 14 [wydanie ogólnopolskie].
140. Przepisywanie kanonu (résumé), w: Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej, pod red. P. Próchniaka, Wydawnictwo Pasaże, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Kraków 2015 [publikacja elektroniczna: teatrnn.pl/przepisywanie].
141. Ptaki pustyni: na marginesie »Drugiego Przyjścia« Yeatsa, w: Scenariusze końca: zmierzch, kres, apokalipsa, wybór, red. i wstęp Dariusz Czaja, Wołowiec 2015, s. 101-136.
142. I luoghi dell’inesistenza. Estratti, przeł. V. Pozzati, „Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale”, vol. 49, settembre 2015, s. 291-308.
143. Rozłam światła. Uwagi o tomie »Pod światło« Jacka Podsiadły, w: Świat na językach, pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2015, s. 99-108.
144. Marszruta wierszy (zapiski z wędrówek trasą »Poematu o mieście Lublinie«), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury – etnografia – sztuka” 2015, nr 4, s. 107-113.
145. Jakobe Mansztajn: zmny haj, „biBLioteka. Magazyn Literacki” 2016, nr 2.


PRACE REDAKCYJNE I EDYTORSKIE

 

STRONY POEZJI. POLSKA POEZJA WSPÓŁCZESNA 
| KOMPENDIA, ANTOLOGIE, ROZMOWY 

pod redakcją Pawła Próchniaka

 

1. Monografie w toku. Kompendia multimedialne

2. Do powiedzenia. Rozmowy z poetami audioteka

3. Rozprawy w sieci. Biblioteka Stron Poezji

 

KSIĄŻKI
 

1. J. M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, red. P. Próchniak, Wydawnictwo Antyk, Warszawa 1995, ss. 125; wyd. 2: Warszawa 1999 [redakcja i scalenie kilku rękopiśmiennych wersji rozprawy].

2. M. Świetlicki, Wiersze wyprane, wybór A. Sosnowski, P. Śliwiński, P. Próchniak, M. Świetlicki, Biuro Literackie, Legnica 2002, ss. 63 [pomysł i koncepcja całości, wybór wierszy].

3. W. Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), przygotowanie do druku i nota P. Próchniak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, ss. 103 [tutaj również edycja ukraińska: В. Паиас, Вілля Б’янки. Малий дрогобицький путівник для приятелів (фрагменти), підготовка до друку і примітка П. Прухняк, Люблін 2006, s. 53-101].

4. G. Bataille, Martwy, przeł. S. Królak, posłowiem opatrzył P. Próchniak, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2010, ss. 54 [redakcja przekładu, posłowie].

5. J. Podsiadło, Pod światło, red. P. Próchniak, Bez Napiwku, Opole 2011, ss. 53 [prace nad ostatecznym kształtem wierszy i układem tomu].

»»  nominacja do Nagrody Literackiej miasta stołecznego Warszawy (2013)

6. M. Baran, Niemal całkowita utrata płynności, Wydawnictwo EMG, Kraków 2012, ss. 88 [prace nad ostatecznym kształtem wierszy i układem tomu].

»»  Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius” - w kategorii książka roku (2013)

7. M. Baran, Antologia, wstęp i wybór wierszy P. Próchniak, Warszawa 2013, ss. 190 (seria: Kolekcja Hachette: Poezja polska, t. 76). 

8. J. Podsiadło, Przez sen, red. P. Próchniak, Wydawnictwo Ośrodka »Brama Grodzka – Teatr NN«, Lublin 2014, ss. 31 [prace nad ostatecznym kształtem wierszy i układem tomu].

»»  Wrocławska Nagroda Poetycka „Silesius” - nagroda główna (2015)

»»  Nagroda im. Wisławy Szymborskiej (2015) 

»»  nominacja do Nagrody „Nike” - finałowa siódemka (2015)

 

INNE
 

1. „Roczniki Humanistyczne” 1999, t. XLVII, z.1 [zeszyt monograficzny poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta].
2. „Roczniki Humanistyczne” 2000, t. XLVIII, z.1 [zeszyt monograficzny poświęcony twórczości Józefa Czechowicza].
3. "Almanach Miasta Poezji" 2014, z. 1: Przed debiutem '2013 [wybór i układ wierszy].
4. "Almanach Miasta Poezji" 2015, z. 2: Przed debiutem '2014 [wybór i układ wierszy, koncepcja edycji].


WYPROMOWANE DOKTORATY

 

1. Andrzej Franaszek, Kategorie negatywne w literaturze polskiej po roku 1989. Rekonesans (2011)

2. Anna Oliynyk, Dźwięk w poezji Józefa Czechowicza (2014)

3. Anna Figa, Antybohater w prozie polskiej po roku 1989 (próba typologizacji) (2015)


RECENZJE NAUKOWE

 

PROFESORSKIE
 

1. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Izoldy Kiec (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – zakończony 2014).
2. Recenzja dorobku naukowego dr hab. Danuty Opackiej-Walasek (jako recenzent wskazany przez Radę Wydziału Filologicznego UŚ; przewód: Uniwersytet Śląski – zakończony 2016).
 
HABILITACYJNE

1. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Hanny Ratusznej (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – zakończony, 2010).
2. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Zbigniewa Kopcia (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony, 2011).
3. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Grażyny Legutko (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Katolicki Uniwersytey Lubelski – zakończony, 2012).
4. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Anny Wydryckiej (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet  Jagielloński – zakończony 2013).
5. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Marka Kurkiewicza (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – zakończony 2014). 
6. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Katarzyny Wądolny-Tatar (jako recenzent wskazany przez Radę Wydziału Filologicznego UP; przewód: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  zakończony 2014).
7. Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr Katarzyny Sadkowskiej (jako recenzent wskazany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów; przewód: Uniwersytet Warszawski – zakończony 2015).
 

DOKTORSKIE

1. R. Patyk, „Pisze(ę) się”. Podmiot narcystyczny: Białoszewski – Wojaczek – Świetlicki (promotor: prof. dr hab. J. Olejniczak; przewód: Uniwersytet Śląski – zakończony, 2008).
2. P. Czwordon, Empatia i obserwacja w poezji Jerzego Ficowskiego (promotor: prof. dr hab. P. Śliwiński; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony, 2009).
3. A. Dudała, Symbolika barw i światła w Schulzowskiej koncepcji tworzenia (promotor: dr hab. D. Opacka-Walasek, prof. UŚ; przewód: Uniwersytet Śląski – zakończony, 2010).
4. E. Krzyńska-Nawrocka, Ciemne terytoria. Modernistyczna koncepcja człowieka i świata w twórczości Stefana Grabińskiego (promotor: prof. dr hab. M. Stala; przewód: Uniwersytet Jagielloński – zakończony, 2011).
5. A. Widman-Drzewiecka, Młodość w poezji polskiej po 1989 roku. Od retoryki życia literackiego do poetyki wiersza (promotor: prof. dr hab. P. Śliwiński; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony, 2012).
6. A. Zientała, Drobne rzeczy, małe przedmioty w poezji polskiej lat 1890-1939 (promotor: prof. dr hab. A. Czabanowska-Wróbel; przewód: Uniwersytet  Jagielloński – zakończony, 2012).
7. A. Jarzyna, Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka (promotor: dr hab. K. Kuczyńska-Koschany; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – zakończony 2013).
8. K. Felberg, Zbigniew Bieńkowski. Życie i twórczość (promotor: prof. dr hab. M. Zaleski; przewód: Instytut Badań Literackich PAN – zakończony 2014).
9. Anna Pytlewska, Poetyckie dialogi Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza (promotor: prof. dra hab. Piotr Śliwiński; przewód: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - w toku)

WYDAWNICZE

1. J. Tomkowski, Secesja, Warszawa 2008 (Wydawnictwo IBL).
2. Zamieranie lektury, pod red. G. Olszańskiego i D. Pawelca, Katowice 2008 (Wydawnictwo UŚ, Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek).
3. A. Jocz, Przypadek „osy rozbójniczej”. Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku, Poznań 2009 (Wydawnictwo Naukowe UAM) [rozprawa habilitacyjna].
4. P. Czwordon, Empatia i obserwacja w poezji Jerzego Ficowskiego, Poznań 2010 (Wydawnictwo Naukowe UAM).
5. A. Świeściak, Lekcje nieobecności. O poezji polskiej ostatniego dziesięciolecia, Mikołów 2010 (Wydawnictwo UŚ, Instytut Mikołowski).
6. B. Leśmian, Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku, oprac. i posłowie D. Pachocki, A. Truszkowski, Lublin 2011 (Wydawnictwo KUL).
7. Kartki Celana. Interpretacje, pod red. Joanny Roszak, Kraków 2012 (Wydawnictwo Austeria).
8. A. Piech-Klikowicz, „Patrzymy sobie w oczy...”. O poezji Ewy Lipskiej, Kraków 2013 (Wydawnictwo Universitas).
9. K. Kuczyńska-Koschany, Все поэты жиды. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady i innych doświadczeń granicznych, Poznań 2013 (Wydawnictwo Naukowe UAM) [ksiażka profesorska]. 

INNE

1. Jako ekspert powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiniowałem wnioski złożone w Programie MKiDN: Promocja literatury i czytelnictwa, priorytety: Promocja czytelnictwa (w latach: 2012, 2013).
2. Jako ekspert powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiniowałem wnioski złożone w Programie MKiDN: Promocja literatury i czytelnictwa, priorytety: Promocja literatury (w latach: 2014, 2015).


DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

1. Józef Czechowicz. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 15-17 kwietnia 1996).
2. Portrety: Stanisław Wyspiański (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Puławski Ośrodek Kultury »Dom Chemika« (Puławy, 5-7 grudnia 1996).
3. Pokolenie '89? (sesja wewnętrzna połączona ze spotkaniem z Marcinem Baranem i Arturem Szlosarkiem; inauguracja cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania); organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 14 maja 1997).
4. Która lektura? O twórczości Stanisława Grochowiaka (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 6-8 maja 1998).
5. Zbigniew Herbert. Która lektura? (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Sekcja Filologii Polskiej KUL (Lublin, 12-14 listopada 1998).
6. Poezja jako prozak (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Marcinem Baranem); organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 21 października 1999).
7. Andrzej Bursa. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10-12 maja 2000).
8. Artur Szlosarek (sesja wewnętrzna z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączona ze spotkaniem z Arturem Szlosarkiem); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 18 maja 2000).
9. Marcin Świetlicki (sesja wewnętrzna z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączona ze spotkaniem z Marcinem Świetlickim); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 19 kwietnia 2001).
10. Tadeusz Gajcy. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 19-20 czerwca 2001).
11. Michał Bałucki: czasy – twórczość – życie (sesja wewnętrzna); organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 24 listopada 2001).
12. Poeci Młodej Polski: Kazimierz Przerwa-Tetmajer (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 28-30 listopada 2001).
13. Kazimierz Tetmajer – poeta przemian (sesja wewnętrzna); organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 23 lutego 2002).
14. Jakiej literatury nam potrzeba? (sesja wewnętrzna z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączona ze spotkaniem z Pawłem Huelle i Arturem Szlosarkiem); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 16 maja 2002).
15. Anna Świrszczyńska. Która lektura? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10-11 czerwca 2002).
16. Artur Szlosarek: wiersze powtórzone (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Arturem Szlosarkiem); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Wydawnictwo Literackie (Lublin, 9 grudnia 2002).
17. Sosnowski, Sendecki, Baran: nowi skamandryci? (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Andrzejem Sosnowskim, Marcinem Sendeckim, Marcinem Baranem); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL,  Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 8 maja 2003).
18. Pomiędzy kulturą wysoką a popularną (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Uczelniany Samorząd Studentów KUL (Lublin, 15 maja 2003).
19. Poeci Młodej Polski: Tadeusz Miciński (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 10-12 czerwca 2003).
20. Dorota Masłowska (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Dorotą Masłowską); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 21 listopada 2003).
21. Poeci Młodej Polski: Leopold Staff (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 7-9 czerwca 2004).
22. Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą (sesja z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 16 maja 2006).
23. 12 x Świetlicki (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Marcinem Świetlickim); organizatorzy: Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 16 maja 2006).
24. Ślad niemożliwego: wokół »Ostatniej Wieczerzy« Pawła Huelle (sesja z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo »Znak«, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 24-25 kwietnia 2007).
25. »Ostatnia Wieczerza«: dotknięcie niemożliwego? (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Pawłem Huelle); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo »Znak«, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 24 kwietnia 2007).
26. Malicki: Kogo nie znam / Świetlicki: Trzynaście (seminarium otwarte z cyklu Literatura współczesna: stan, perspektywy, oczekiwania połączone ze spotkaniem z Maciejem Malickim i Marcinem Świetlickim); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo EMG (Lublin, 20 maja 2007).
27. Czytanie poetów: jak czytają poeci? (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Biuro Promocji Miasta Lublin (Lublin, 11-12 października 2007).
28. Współczesna literatura izraelska (seminarium otwarte z udziałem Judith Katzir; z języka hebrajskiego tłumaczył Michał Sobelman); organizatorzy: Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 16 października 2007).
29. Poemat o mieście Lublinie. Pasaże (konferencja ogólnopolska w ramach projektu Miasto poezji); organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 27 listopada 2007).
30. Miasto poezji. Lubelski festiwal literacki; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 26 maja – 1 czerwca 2008).
31. Miasto poezji: zaułki, pasaże (cykl ogólnopolskich sesji, dyskusji panelowych i spotkań z pisarzami; szczegóły: miastopoezji.pl); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 26-30 maja 2008).
32. Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków (sesja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 28 maja 2008).
33. Herbert poetów, krytyków, studentów (sesja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 29-30 maja 2008).
34. Po zdjęciu czarnych okularów: o twórczości Marcina Świetlickiego (sesja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 29 maja 2008).
35. »Dwanaście«, »Trzynaście«, »Jedenaście«: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego (sesja wewnętrzna); organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Wydawnictwo EMG (Lublin, 26 listopada 2008).
36. Bruno Jasieński jako egzystencjalista (konwersatorium otwarte prowadzone przez dr Borę Chung z Indiana University); organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Lublin, 16 marca 2009).
37. »Palę Paryż« czyli utopia (konwersatorium otwarte prowadzone przez dr Borę Chung z Indiana University); organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Lublin, 17 marca 2009).
38. Nowa polonistyka: perspektywy, oczekiwania (konferencja ogólnopolska); organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz, 2-3 kwietnia 2009).
39. Poeci XX wieku: Jan Lechoń (konferencja ogólnopolska); organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Kazimierz, 22-24 kwietnia 2009).
40. Lublin: miasto poezji. Festiwal literacki; organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Modernizmu KUL; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 25-29 maja 2009).
41. Literatura najnowsza: Jan Polkowski (seminarium otwarte z udziałem prof. Mariana Stali – połączone ze spotkaniem z Janem Polkowskim); organizator: Instytut Filologii Polskiej UP (Kraków, 14 stycznia 2010).
42. »Katecheci i frustraci« (reaktywacja) (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Marcinem Świetlickim i dr. Grzegorzem Dyduchem); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UP, Studenckie Koło Naukowe Polonistów UP (Kraków, 8 kwietnia 2010).
43. Miasto Poezji. Festiwal; organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 24-28 maja 2010).
44. Polska – Rosja: trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film (kongres międzynarodowy); główni organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Rosyjski Instytut Kulturologii, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny; (Kraków, 5-7 października 2010) [członek komitetu organizacyjnego kongresu oraz moderator sekcji Literatura].
45. Krynicki: „Tak, jestem poetą” (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Ryszardem Krynickim); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 25 listopada 2010).
46. Topografia pamięci: młodoliteracki Kraków schyłku XX wieku (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Marcinem Baranem i Wojciechem Bonowiczem); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 5 marca 2011).
47. Literatura: litery lektura. O tekście, interpretacji i doświadczeniu czytania (seminarium otwarte przeprowadził prof. Ryszard Nycz); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 17 marca 2011).
48. Podsiadło: sobą po mapie (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Jackiem Podsiadło); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 31 marca 2011).
49. Zjazd Polonistów: Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany; organizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Katowice 25-27 października 2011).
50. Ameryka Miłosza (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, redakcja czasopisma „Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” – we współpracy z Instytutem Książki (Kraków, 16-18 listopada 2011).
51. Zagajewski: zdziwienie i płomień (seminarium otwarte z udziałem dra Andrzeja Franaszka – połączone ze spotkaniem z Adamem Zagajewskim); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 19 stycznia 2012).
52. Misterium wiersza z udziałem J. Hartwig, R. Krynickiego, P. Matywieckiego, T. Różyckiego, prowadzenie P. Próchniak (w ramach festiwalu Miasto Poezji); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 31 maja 2012).
53. Bruno od Księgi Blasku (konferencja międzynarodowa  zorganizowana w ramach Festiwalu im. Brunona Schulza we Wrocławiu); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UWr, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 14-16 listopada 2012).
54. »Miłosz. Biografia« - forma niemożliwego życia (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z Andrzejem Franaszkiem); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 13 grudnia 2012).
55. Schulz - przechadzki z Benjaminem (seminarium otwarte przeprowadziła prof. Anna Czabanowska-Wróbel); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 10 stycznia 2013).
56. Podróż i pismo (seminarium otwarte z udziałem prof. Dariusza Czai, UJ – inauguracja cyklu Czytanie tekstów kultury); organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 17 stycznia 2013).
57. Miejsca nieistnienia: obozy zagłady (seminarium otwarte z udziałem Tomasza Pietrasiewicza i dr Romy Sendyki, UJ – w ramach cyklu Czytanie tekstów kultury); organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 9 kwietnia 2013).
58. W kręgu interpretacji: wokół książki Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany »Interlinie w ciemności« (seminarium otwarte połączone ze spotkaniem z prof. Katarzyną Kuczyńską-Koschany i prof. Anną Czabanowską-Wróbel); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 9 maja 2013).
59. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 3-7 czerwca 2013).
60. RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Wydawnictwo EMG, Krakowskie Biuro Festiwalowe i in.; szczegóły: krynicki.wydawnictwoemg.pl (Kraków, 26-28 czerwca 2013).
61. Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi (konferencja ogólnopolska  zorganizowana w ramach przedsięwzięcia RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego); organizatorzy: Katedra Literatu­ry Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Wydział Polonistyki UJ; szczegóły: krynicki.wydawnictwoemg.pl/sesja-naukowa (Kraków 26-28 czerwca 2013).
62. Paul Celan: poezja i przekład (seminarium otwarte przeprowadzone przez Ryszarda Krynickiego); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 3 kwietnia 2014).
63. Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; szczegóły teatrnn.p/humanistyka (Lublin, 25-26 kwietnia 2014).

64. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 19-23 maja 2014).
65. Różewicz: całe życie (wieczór wierszy i wspomnień) [z udziałem poetów i krytyków]; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 11 czerwca 2014).
66. Pisanie nowoczesności (duchowość, wyobraźnia, doświadczenie); organizator: Katedra Literatu­ry Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 14 czerwca 2014).
67. 
Pisanie nowoczesności (przestrzenie doświadczenia); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 3 października 2014).
68. Ogrody słów (na marginesach powieści »Śpiewaj ogrody«) (seminarium otwarte z udziałem Pawła Huelle); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 23 października 2014).
69. 
Herbert 2014. 90. urodziny poety (sympozjum międzynarodowe); organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: bn.org.pl/herbert (Warszawa, 27-29 października 2014).
70. 
Zbigniew Herbert a ruch myśli (konferencja w ramach międzynarodowego sympozjum Herbert 2014. 90. urodziny poety); organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: bn.org.pl/herbert (Warszawa, 27-29 października 2014).
71. 
Sztuka patrzenia: studium przedmiotu (którego nie ma) (cykl seminariów interdyscyplinarnych); organizatorzy: Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Pracownia Narracji Fotograficznej ASP w Warszawie, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, październik 2014 – czerwiec 2015).
72. 
Colloquia imaginaria: wyobraźnia granic (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 28-29 listopada 2014).
73. 
Pisanie nowoczesności (odwrócenia, negatywy); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 19 grudnia 2014).
74. 
Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej (konferencja ogólnopolska); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 6 maja 2015).
75. Miasto Poezji (lubelskie spotkania literackie); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 25-30 maja 2015).
76. Pisanie nowoczesności (ciemne esencje, wymowność rzeczy); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 12 czerwca 2015).
77. 
Steiner: rzeczywiste obecności (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 22 stycznia 2016).


POPULARYZACJA

 

1. Portret rodzinny Pana Cogito (ogólnopolski konkurs fotograficzny); organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (czerwiec 2014).

2. Czytanie w podróży – czytanie świata (ogólnopolski konkurs fotograficzny); organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (czerwiec-wrzesień 2015).

3. Wiadomość do kronikarza oblężonego Miasta (konkurs ogólnopolski); organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (listopad-grudzień 2015).

4. Czytam w podróży (ogólnopolska akcja społeczna); organizator: Fundacja im. Zbigniewa Herberta (6 kwietnia 2016).


WYGŁOSZONE REFERATY

1. Między metaforą a ideą. Chrystus w tekstach Tadeusza Micińskiego na ogólnopolskiej konferencji Chrystus w literaturze polskiej; organizator: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną KUL (Lublin, 8 listopada 1994).
2. Sen nożownika. »Szczury« Ludwika Stanisława Licińskiego na ogólnopolskiej III Konferencji Aksjologicznej; organizator: Katedra Teorii Literatury KUL (Kazimierz Dolny, 7 grudnia 1994).
3. „Latania” Mirona Białoszewskiego na ogólnopolskiej konferencji »Na odpust poezji Mirona Białoszewskiego«; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Puławski Ośrodek Kultury »Dom Chemika« (Puławy, 16 listopada 1995).
4. Elegia uśpienia na ogólnopolskiej konferencji Józef Czechowicz. Która lektura?; organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 15 kwietnia 1996).
5. O wyższości akuszerii nad poezją i nożownictwa nad akuszerią (L. S. Liciński) na ogólnopolskiej V Konferencji Kodeńskiej; organizator: Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej UMCS (Kodeń, 5 września 1996).
6. Maska Konrada. Uwagi o »Wyzwoleniu« Stanisława Wyspiańskiego na ogólnopolskiej konferencji Portrety: Stanisław Wyspiański; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Puławski Ośrodek Kultury »Dom Chemika« (Puławy, 7 grudnia 1996).
7. O kilku cechach stylu Ludwika Stanisława Licińskiego na ogólnopolskiej konferencji Literatura Młodej Polski między XIX a XX wiekiem; organizator: Instytut Filologii Polskiej UW Filia w Białymstoku (Białystok, 17 marca 1997).
8. Dekonstrukcja. Deborah Esch w ramach seminarium Metodologia badań literaturoznawczych prowadzonego przez dr. hab. Ryszarda Nycza (Kraków, 12 maja 1997).
9. Posłańcy na ogólnopolskiej konferencji Która lektura? O twórczości Stanisława Grochowiaka; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Sekcja Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN (Kazimierz Dolny, 6 maja 1998).
10. Dwie krople na międzynarodowej konferencji Zbigniew Herbert. Która lektura?; organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Sekcja Filologii Polskiej KUL (Lublin, 14 listopada 1998).
11. O »elegii uśpienia« na konferencji Czytanie Czechowicza; organizator: Ośrodek »Brama Grodzka - Teatr NN« (Lublin, 10 września 1999).
12. „Dom, do którego wprowadziła się męka” (uwagi o noweli Gézy Csátha »Matkobójstwo«) w ramach II Dni Kultury Węgierskiej: „Brama do labiryntu”; organizatorzy: Węgierski Instytut Kultury, Ośrodek »Brama Grodzka - Teatr NN« (Lublin, 19 października 1999).
13. »Być myszą...« Aleksandra Wata (szkic do pejzażu) na ogólnopolskiej konferencji Aleksander Wat - w setną rocznicę urodzin; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Katedra Teorii Literatury KUL (Lublin, 5 maja 2000).
14. Zgaśnij księżycu na ogólnopolskiej konferencji Andrzej Bursa. Która lektura?; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10 maja 2000).
15. Uwagi o poezji Artura Szlosarka na sesji wewnętrznej Artur Szlosarek; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 18 maja 2000).
16. Przy łóżku porzucone sobotnie pończochy. Uwagi o poezji Marty Jedliczko na sesji wewnętrznej poświęconej poetce; organizatorzy: Koło Naukowe Polonistów KUL, Wydawnictwo „Norbertinum” (Lublin, 22 lutego 2001).
17. „Ja to sobie tańczę” (uwagi o poezji Marcina Świetlickiego) na sesji wewnętrznej Marcin Świetlicki; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 19 kwietnia 2001).
18. »Jestem tutaj...« O jednym wierszu Tadeusza Gajcego na ogólnopolskiej konferencji Tadeusz Gajcy. Która lektura?; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 19 czerwca 2001).
19. Kalosze i pistolety. O »Domu otwartym« Michała Bałuckiego na sesji wewnętrznej Michał Bałucki: czasy – twórczość – życie; organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 24 listopada 2001).
20. W pustce na międzynarodowej konferencji Poeci Młodej Polski: Kazimierz Przerwa-Tetmajer; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 29 listopada 2001).
21. „Tę wodę widzę dokoła”. O jednym wierszu Kazimierza Przerwy-Tetmajera na sesji wewnętrznej Kazimierz Tetmajer – poeta przemian; organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 23 lutego 2002).
22. Dusza w sznurówce, gorset słów – kobieta na progu modernizmu w ramach dyskusji panelowej Wieloaspektowość feminizmu (podczas ogólnopolskiej konferencji Kobieta w literaturze); organizator: Koło Naukowe Kolegium MISH KUL (Lublin, 16 kwietnia 2002)
23. Ludwik Liciński wraca do Lubartowa w ramach seminarium otwartego Ludwik Stanisław Liciński; organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza w Lubartowie (Lubartów, 18 kwietnia 2002).
24. Wobec literatury. Oczyma ekscentryka na sesji wewnętrznej Jakiej literatury nam potrzeba?; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 16 maja 2002).
25. Świrszczyńska dla dzieci (rekonesans) na ogólnopolskiej konferencji Anna Świrszczyńska. Która lektura?; organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz Dolny, 10 czerwca 2002).
26. Jurodiwyj i „dzieło święte rewolucji”. O »Kniaziu Patiomkinie« Tadeusza Micińskiego na ogólnopolskiej konferencji z cyklu Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu; organizatorzy: Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Białystok, 14 czerwca 2002).
27. Tadeusz Miciński a dziedzictwo pozytywizmu na ogólnopolskiej konferencji Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku: światopoglądy - postawy - tradycje; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UKSW (Kazimierz Dolny, 26 października 2002).
28. »Ptaki« Brunona Schulza na międzynarodowej konferencji W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz 1892-1942; organizatorzy: Katedra Teorii Literatury KUL, Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL (Lublin, 19 listopada 2002).
29. »Poezja jest przyszłością języka«. Pięć notatek o poezji Artura Szlosarka w ramach seminarium otwartego Artur Szlosarek: wiersze powtórzone; organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Wydawnictwo Literackie (Lublin, 9 grudnia 2002).
30. »Nauczycielka« Tadeusza Micińskiego na sesji wewnętrznej Dziewiętnastowieczność – tradycje; organizator: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Lublin, 14 grudnia 2002).
31. Wiesław Jędruszczak: malarz-poeta w ramach interdyscyplinarnego seminarium połączonego ze spotkaniem z Wiesławem Jędruszczakiem; organizator: Galerii „Na rożku” (Puławy, 12 lutego 2003).
32. Lekkość ponad pojęcie. Dwie notatki o trzech poetach (centon) w ramach seminarium otwartego Sosnowski, Sendecki, Baran: nowi skamandryci?; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL,  Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 8 maja 2003).
33. Trzy notatki o kulturze popularnej na ogólnopolskiej konferencji Pomiędzy kulturą wysoką a popularną; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Uczelniany Samorząd Studentów KUL (Lublin, 15 maja 2003).
34. Trzy notatki o »Wojnie polsko-ruskiej« na ogólnopolskiej konferencji Pomiędzy kulturą wysoką a popularną; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Uczelniany Samorząd Studentów KUL (Lublin, 15 maja 2003).
35. Ciemny płomień. O jednym wierszu Tadeusza Micińskiego na międzynarodowej konferencji Poeci Młodej Polski: Tadeusz Miciński; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL oraz Katedra Literatury XIX wieku UJ (Kazimierz Dolny, 11 czerwca 2003).
36. Wojna co wewnątrz wszystkiego maszeruje jak robak. Uwagi o »Wojnie polsko-ruskiej« na seminarium otwartym Dorota Masłowska; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Polonistów KUL (Lublin, 21 listopada 2003).
37. W oku cadyka. Trzy notatki o eseju Władysława Panas na otwartym seminarium poświęconym książce: Władysław Panas, Oko Cadyka (Lublin 2004); organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 18 maja 2004).
38. »Czasami jestem hamburgerem« – poezja współczesna w nauczaniu języka polskiego jako obcego na międzynarodowej konferencji Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, sekcja: Obecność polskiej kultury narodowej w procesie glottodydaktycznym (Warszawa / Jachranka, 18 września 2004); organizatorzy: Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UW, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego [współautorka referatu: Wiola Próchniak].
39. Ciemny płomień. Uwagi o czytaniu Micińskiego dzisiaj na sesji wewnętrznej Interpretacje Micińskiego; organizator: Katedra Historii Literatury XIX wieku UJ (Kraków, 29 listopada 2004).
40. Leśmian: trzy notatki jako wprowadzenie do „Krakowskiego Salonu Poezji” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (w ramach festiwalu Cztery pory książki. Pora poezji: Leśmian i miłość); organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 20 lutego 2005).
41. Zamach pióra na seminarium otwartym Władysław Panas; organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 30 marca 2005).
42. Lustro z podwójny dnem (notatki o poezji Artura Szlosarka) na ogólnopolskiej konferencji Nierozpoznani: lektury pierwsze, windykacje, prowokacje (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizatorzy: Zakład Poetyki IFP UAM, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 13 maja 2005).
43. Kto jest ten dziwny nieznajomy? (i kilka innych pytań) na sesji wewnętrznej Poezja Leopolda Staffa; organizator: Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ (Kraków, 24 października 2005).
44. Czysta osobliwość na sesji wewnętrznej Władysław Panas: uczony i pisarz; organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 24 stycznia 2006).
45. M – morderca: dwanaście notatek i wypisów na sesji wewnętrznej Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 16 maja 2006).
46. Alef, taw (dwie notatki) na seminarium otwartym poświęconym książce: Józef Czechowicz, Poemat, Władysław Panas, Znak kabalistyczny. O »Poemacie« Józefa Czechowicza. Fragmenty (Lublin 2006); organizator: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 6 września 2006).
47. Dwie bramy (dwie notatki) jako wprowadzenie do spotkania z Pawłem Huelle w ramach ogólnopolskiego festiwalu Cztery pory literatury. Pora prozy 2; organizator: Narodowy Instytut Książki (Lublin, 10 października 2006).
48. Pokaż mi swoją prozę... jako wprowadzenie do otwartego seminarium poświęconego książce Pokaz prozy. Złota dwunastka (Kraków 2006); seminarium połączone ze spotkaniem ze Zbigniewem Mentzlem i Pawłem Huelle w ramach ogólnopolskiego festiwalu Cztery pory literatury. Pora prozy 2; organizator: Narodowy Instytut Książki (Lublin, 11 października 2006).
49. Dal kulis na otwartym seminarium poświęconym wydawnictwu: Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta (t. 1, Lublin 2006); organizator: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 15 marca 2007).
50. Puste mary, cisza na sesji Ślad niemożliwego: wokół »Ostatniej Wieczerzy« Pawła Huelle; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo »Znak«, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 24 kwietnia 2007).
51. Domysły, domówienia (na temat »Trzynaście« Marcina Świetlickiego) na seminarium otwartym Malicki: Kogo nie znam / Świetlicki: Trzynaście; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo EMG (Lublin, 20 maja 2007).
52. Rozmowy wierszy na ogólnopolskiej konferencji Czytanie poetów: jak czytają poeci?; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Biuro Promocji Miasta Lublin (Lublin, 11 października 2007).
53. Judith Katzir – pisarka izraelska w ramach seminarium otwartego Współczesna literatura izraelska; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 16 października 2007).
54. Potem urodzisz słońce... (notatki o prozie Judith Katzir) na otwartym seminarium poświęconym książce: Judith Katzir, Matisse ma słońce w brzuchu (Kraków 2007); organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Książki, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 16 października 2007).
55. Kamizelka, czyli nic na ogólnopolskiej konferencji Bolesław Prus: pisarz nowoczesny; organizator: Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL (Kazimierz Dolny, 19 października 2007).
56. Rury z kremem (uwagi o prozie Etgara Kereta) na otwartym seminarium połączonym ze spotkaniem z Etgarem Keretem (w ramach ogólnopolskiego festiwalu Cztery pory książki. Pora prozy); organizator: Narodowy Instytut Książki (Lublin, 20 października 2007).
57. Cień Samotnika (o jednym motywie w »Wyzwoleniu«) na międzynarodowej konferencji Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki; organizatorzy: Wydział Polonistyki UJ, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Kraków, 15 listopada 2007).
58. Czerwona zakładka (do »Poematu o mieście Lublinie«) na ogólnopolskiej konferencji Poemat o mieście Lublinie. Pasaże; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 27 listopada 2007).
59. Dwugłos albo Złota 2, pierwsze piętro (na marginesie »Starych kamieni«) jako wprowadzenie do wieczoru poświęconego Starym kamieniom F. Arnsztajnowej i J. Czechowicza; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 15 stycznia 2008).
60. Leśmian: cienistość istnienia na ogólnopolskiej konferencji Literackie twarze Zamojszczyzny; organizator: Instytut Humanistyczny PWSZ w Zamościu (Zamość, 15 maja 2008).
61. Krynicki: niepewnym pismem (laudacja) podczas uroczystości wręczenia Ryszardowi Krynickiemu nagrody Miasta poezji – „Kamień” 2008; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 27 maja 2008).
62. „Zabobonne cuda” (i inne twarze Czechowicza) na ogólnopolskiej konferencji Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 28 maja 2008).
63. Sienkiewicz stanu wojennego na ogólnopolskiej konferencji Herbert poetów, krytyków, studentów; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 29 maja 2008).
64. Rana istnienia (notatki o jednej metaforze w poezji Ryszarda Krynickiego) na ogólnopolskiej konferencji Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 7 października 2008).
65. Stany niestabilne poezji (o wierszach Bartosza Konstrata); prezentacja poety w ramach: Nagroda Kościelskich 2008: Wielkie Nocne Czytanie – Młodzi; organizator: Fondation Kościelski Genève (Poznań, 10 października 2008).
66. Zimny pogrzebacz (uwagi o »Jedenaście« Marcina Świetlickiego) na sesji wewnętrznej »Dwanaście«, »Trzynaście«, »Jedenaście«: trylogia infernalna Marcina Świetlickiego; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Wydawnictwo EMG (Lublin, 26 listopada 2008).
67. Nowa polonistyka, czyli o potrzebie namysłu na ogólnopolskiej konferencji Nowa polonistyka: perspektywy, oczekiwania; organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz, 2 kwietnia 2009).
68. Po obu stronach granicy (uwagi o poezji Jana Lechonia) na ogólnopolskiej konferencji Poeci XX wieku: Jan Lechoń; organizator: Katedra Literatury Modernizmu KUL (Kazimierz, 22 kwietnia 2009).
69. Herbert: ciemne flukta na ogólnopolskiej konferencji Literatura 1989-2009: estetyka i aksjologia; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 20 maja 2009).
70. Julia Hartwig: wyczekujące słowo (laudacja) podczas uroczystości wręczenia Julii Hartwig nagrody literackiej „Kamień” 2009; organizatorzy: Prezydent Miasta Lublin, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie (Lublin, 26 października 2009).
71. Zimne światło dysonansu (uwagi o »Katechetach i frustratach« Marianny G. Świeduchowskiej) na seminarium otwartym »Katecheci i frustraci« (reaktywacja); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UP, Studenckie Koło Naukowe Polonistów UP (Kraków, 8 kwietnia 2010).
72. Forma pamięci (o poezji Julii Hartwig) w ramach spotkania Świat Turowicza: Poezja; organizatorzy: Archiwum Jerzego Turowicza, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo a5 (Goszyce, 24 kwietnia 2010).
73. Pokolenie przełomu, czyli o próbie odnowienia języka poezji po roku 1989 – wykład otwarty; organizatorzy: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oddział w Jarosławiu, Burmistrz miasta Jarosław, Centrum Kultury i Promocji Jarosławia, Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Stowarzyszenie Jarosławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Jarosław, 5 maja 2010).
74. Poszukujący doskonałej ciemności (wypisy z historii poezji) na sesji wewnętrznej Rozmowy o poezji; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Krytyków Literackich KUL (Lublin, 18 maja 2010).
75. Różycki: mapy popiołu (laudacja) podczas uroczystości wręczenia Tomaszowi Różyckiemu nagrody Miasta poezji – „Kamień” 2010; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL, Narodowy Instytut Książki (Lublin, 25 maja 2010).
76. Rosja wkracza do Polski: 1939-1945 (uwagi) na międzynarodowym kongresie Polska – Rosja: trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film; główni organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Rosyjski Instytut Kulturologii, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków, 6 października 2010).
77. Rosja jako metafora (uwagi) na międzynarodowym kongresie Polska – Rosja: trudne tematy. Trzy narracje: historia, literatura, film; główni organizatorzy: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Rosyjski Instytut Kulturologii, Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków, 7 października 2010)
78. Poema: widowisko (na marginesie »poems«) na ogólnopolskiej konferencji  Co nie niweczy. O twórczości Andrzeja Sosnowskiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Biblioteka Wojewódzka i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 11 października 2010).
79. Candida albicans (o »Święcie szparagów« Artura Szlosarka) na spotkaniu autorskim z Arturem Szlosarkiem; organizatorzy: Wydawnictwo a5, Księgarnia Hiszpańska „Elite” (Kraków, 20 października 2010).
80. Pismo obłoków (uwagi o poezji Ryszarda Krynickiego) na seminarium otwartym Krynicki: „Tak, jestem poetą”; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 25 listopada 2010).
81. Różycki: las rzeczy w ramach spotkania „Niektórzy lubią poezję...” – rozmowa o poezji i krytyce (z udziałem A. Franaszka, J. Polkowskiego, T. Różyckiego, M. Stali, prowadzenie P. Próchniak); organizator: Wydawnictwo »Znak« (Kraków, 27 stycznia 2011).
82. Nycz: ślad obecności, trop istnienia na seminarium otwartym Literatura: litery lektura. O tekście, interpretacji i doświadczeniu czytania (seminarium przeprowadził Ryszard Nycz); organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 17 marca 2011).
83. Poezja jako kartografia na seminarium otwartym Podsiadło: sobą po mapie; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 31 marca 2011).
84. Czesław Miłosz: widzenie jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 12 kwietnia 2011).
85. Królestwo ptaków – uwagi o wyobraźni religijnej Czesława Miłosza jako wprowadzenie do dyskusji panelowej Religijność Miłosza (w ramach Festiwalu Czesława Miłosza we Wrocławiu); organizatorzy: Miasto Wrocław, Wydawnictwo EMG, Uniwersytet Wrocławski, Mediateka (Wrocław, 13 maja 2011).
86. Mówić Miłoszem (uwagi) jako wprowadzenie do dyskusji panelowej Czas (na) Miłosza (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizatorzy: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM (Poznań, 18 maja 2011).
87. Czasami jestem (»McDonald's« Marcina Świetlickiego) na seminarium krytycznoliterackim Lekcja wiersza (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizatorzy: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM (Poznań, 19 maja 2011).
88. Wat – klucz do przepaści (na marginesie »Wierszy śródziemnomorskich«) na posiedzeniu Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk o. w Krakowie (Kraków, 30 maja 2011).
89. Czasami jestem – czytając wiersz »McDonald's« (domówienie) na ogólnopolskiej konferencji Mistrz świata. Sesja o twórczości Marcina Świetlickiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, WBPiCAK w Poznaniu (Poznań, 3 października 2011).
90. Figura sensu na Zjeździe Polonistów: Przyszłość polonistyki: koncepcje – rewizje – przemiany; organizatorzy: Komitet Nauk o Literaturze, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (Katowice, 26 października 2011).
91. Ameryka Miłosza (uwagi) na międzynarodowej konferencji Ameryka Miłosza; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, redakcja czasopisma „Przekładaniec. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ” – we współpracy z Instytutem Książki (Kraków, 16 listopada 2011).
92. Podszewka nocy na międzynarodowej konferencji Dialogi Miłosza – dialogi z Miłoszem; organizatorzy: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Teatr Ósmego Dnia (Poznań, 30 listopada 2011).
93. Biografia: forma niemożliwego życia (o książce Andrzeja Franaszka »Miłosz. Biografia«) – laudacja w ramach nominacji do Śląskiego Wawrzynu Literackiego 2011; organizator: Biblioteka Śląska (Katowice, 15 grudnia 2011).
94. Linia arabeski (uwagi o pisarstwie Adama Zagajewskiego) na seminarium otwartym Zagajewski: zdziwienie i płomień; organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 19 stycznia 2012).
95. Pochwała uważności: Marian Stala jako krytyk literacki (na marginesie książki »Niepojęte: Jest«) na posiedzeniu naukowym Katedry Krytyki Współczesnej UJ (Kraków, 25 stycznia 2012).
96. Marcin Świetlicki: przestrzeń paradoksu jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 18 kwietnia 2012).
97. Cisza wierszy podczas Misterium wiersza z udziałem J. Hartwig, R. Krynickiego, P. Matywieckiego, T. Różyckiego, prowadzenie P. Próchniak (w ramach festiwalu Miasto Poezji); organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP; szczegóły: miastopoezji.pl (Lublin, 31 maja 2012).
98. Z zaplecza (dyrdymałka) na ogólnopolskiej konferencji Pokarmy. Sesja o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, WBPiCAK w Poznaniu, Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu (Poznań, 5 czerwca 2012).
99. Głosy z ciemności (uwagi) jako wprowadzenie do wieczoru autorskiego Jana Polkowskiego w ramach Nocy Poezji 2012; organizator: Gmina Miasta Kraków (Kraków, 7 września 2012).
100. Ciemne wiersze - wiersze z ciemności (przyczynek) na ogólnopolskiej konferencji Czytanie Różewicza; organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ, Miejski Dom Kultury w Radomsku - w ramach Różewicz Open Festival 2012 (Radomsko, 12 października 2012).
101. Sztuka krytyki (pięć notatek do napisania) na uroczystym zebraniu naukowym Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ z okazji Jubileuszu prof. dra hab. Mariana Stali; organizatorzy: Wydział Polonistyki UJ, Katedry Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ (Kraków, 15 października 2012).
102. Ptaki nocy na międzynarodowej konferencji Bruno od Księgi Blasku zorganizowanej w ramach Festiwalu im. Brunona Schulza we Wrocławiu; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Instytut Filologii Polskiej UWr, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 16 listopada 2012).
103. Rosja wchodzi do Polski (przypadki poezji) na międzynarodowej konferencji Obrazy Rosji w literaturze polskiej XX wieku; organizatorzy: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Poznań, 27 listopada 2012).
104. Lublin: przyczynek do topologii palimpsestu na ogólnopolskiej konferencji Miejsca/nie-miejsca: nowe topografie, nowe topologie. Sesja antropologiczna; organizatorzy: Fundacja "Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości", Muzeum Tatrzańskie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, "Konteksty – kwartalnik Instytutu Sztuki PAN", Wydawnictwo Czarne (Zakopane, 30 listopada 2012).
105. Noc rozstajna (przyczynek) na ogólnopolskiej konferencji Stulecie »Sadu rozstajnego«; organizator: Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ (Kraków, 5 grudnia 2012). 
106. Yeats: »Powtórne Przyjście« (uwagi na marginesie) w ramach cyklu Scenariusze końca: zmierzch, schyłek, kres (seminarium antropologiczne); organizatorzy: Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UJ (Kraków, 5 grudnia 2012).
107. Dukty pisma w ramach seminarium otwartego Podróż i pismo (z udziałem prof. Dariusza Czai); seminarium inaugurujące cykl: Czytanie tekstów kultury; organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 17 stycznia 2013).
108. Miejsca nieistnienia: obozy zagłady w ramach seminarium otwartego z cyklu Czytanie tekstów kultury (z udziałem Tomasza Pietrasiewicza i dr Romy Sendyki, UJ); organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 9 kwietnia 2013).
109. O potrzebie humanistyki cyfrowej (tezy do manifestu) na ogólnopolskiej konferencji e-polonistyka 3; organizator: Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL (Lublin, 11 kwietnia 2013).
110. Czytając w ciemności w ramach seminarium otwartego W kręgu interpretacji: wokół książki Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany »Interlinie w ciemności«; organizatorzy: Filologiczne Studia Doktoranckie UP, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 9 maja 2013).
111. Czułość pamięci (o poezji Julii Hartwig) jako wprowadzenie do spotkania autorskiego Julii Hartwig w ramach 3. Festiwalu Miłosza; organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, 6 Zmysłów (Kraków, 18 maja 2013).
112. Pomiędzy (uwagi o poezji Tadeusza Dąbrowskiego) jako wprowadzenie do spotkania autorskiego Tadeusza Dąbrowskiego w ramach 3. Festiwalu Miłosza; organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, 6 Zmysłów (Kraków, 18 maja 2013).
113. Kamienie wołać będą jako wprowadzenie do spotkania z Ryszardem Krynickim w ramach festiwalu Poznań Poetów; organizator: CK Zamek (Poznań, 20 maja 2013).  
114. Barańczak: w kwestii tej nocy (uwagi) na ogólnopolskiej konferencji Poeta i duch wolności. Sesja o twórczości Stanisława Barańczaka; organizatorzy Zakład Poety i Krytyki Literackiej UAM, CK Zamek (Poznań, 21 maja 2013).
115. Obecność jako wprowadzenie do wernisażu wystawy malarstwa Ewy Mańkowskiej (cykl: Ludzie pióra); w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 3 czerwca 2013).
116. Jeden jeden jako wprowadzenie do spotkania z Marcinem Świetlickim (prowadzenie: Irek Grin); w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 3 czerwca 2013).
117. Składanie wierszy jako wprowadzenie do spotkania i warsztatów z Jackiem Podsiadło (prowadzenie: Paweł Próchniak); w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 3 czerwca 2013).
118. Wiersze zawsze są w drodze (uwagi o poezji Ryszarda Krynickiego i o jej przekładach) jako wprowadzenie do warsztatów 100 pytań do Ryszarda Krynickiego – w ramach III Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej; organizator: Instytut Książki (Kraków, 21 czerwca 2013).
119. 22 wiersze albo przekreślony początek na ogólnopolskiej konferencji Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi; organizatorzy: Katedra Literatu­ry Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, Wydział Polonistyki UJ (Kraków, 28 czerwca 2013).
120. Czułość jest podczas Jubileuszowego czytania wierszy w ramach przedsięwzięcia RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Wydawnictwo EMG, Krakowskie Biuro Festiwalowe i in. (Kraków, 28 czerwca 2013).
121. Rezonans jako wprowadzenie do wieczoru autorskiego Stanisława Stabro w ramach Nocy Poezji 2013; organizator: Urząd Miasta Krakowa (Kraków, 6 września 2013).
122. Muzyczna natura rzeczy (uwagi o powieści »Śpiewaj ogrody« Pawła Huelle) podczas spotkania Klucze do wyobraźni: Paweł Huelle; organizator: Centrum Kultury Zamek (Poznań, 26 lutego 2014).
123. Prawda metafory (uwagi o pisarstwie Dariusza Czai) jako wstęp do wykładu prof. Dariusza Czai inaugurującego przedsięwzięcie Literatura i filozofia. Wykłady krakowskie; organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Kraków, 3 marca 2014).
124. Poezja jako przekład w ramach seminarium otwartego Paul Celan: poezja i przekład (seminarium przeprowadził Ryszard Krynicki); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 3 kwietnia 2014).
125. Letteratura e topografia. Auschwitz, Majdanek, i luoghi della disumanità jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 10 kwietnia 2014).
126. 
Przez ogień (uwagi o poezji Tadeusza Różewicza) jako wprowadzenie do wieczoru Poeci – Tadeuszowi Różewiczowi w ramach Nocy Poezji 2014; organizator: Urząd Miasta Krakowa (Kraków, 4 października 2014).
127. 
Rozłam światła (uwagi o tomie »Pod światło« Jacka Podsiadły) na ogólnopolskiej konferencji Romans z wierszem. Czytanie i o czytaniu poetów w wieku męskim; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 14 października 2014).
128. 
Nuta człowiecza (na marginesie »Asymetrii«) jako wprowadzenie do wieczoru autorskiego Adama Zagajewskiego; organizator: Wydawnictwo a5 (Kraków, 16 października 2014).
129. 
Żydowski żywioł polszczyzny jako wprowadzenie do dyskusji panelowej Wybieranie języka, wybieranie narodu, czyli czy istnieje obowiązek bycia pisarzem żydowskim (na przykładzie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) w ramach Bruno Schulz Festiwal (dyskusja z udziałem Z. Kudelskiego, A. Morawca, J. Tokarskiej-Bakir, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: MKiDN, Miasto Wrocław, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 18 października 2014).
130. 
Herbert: widzialność świata w ramach interdyscyplinarnego seminarium Sztuka patrzenia: studium przedmiotu (którego nie ma); organizatorzy: Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Pracownia Narracji Fotograficznej ASP w Warszawie, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, 22 października 2014).
131. 
Klekot kołatki w ramach seminarium otwartego Ogrody słów (na marginesach powieści »Śpiewaj ogrody«) (seminarium z udziałem Pawła Huelle); organizator: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Kraków, 23 października 2014).
132. 
Proletariusze mitologii (uwagi o »Królu mrówek«) na konferencji Zbigniew Herbert a ruch myśli zorganizowanej w ramach międzynarodowego sympozjum Herbert 2014. 90. urodziny poety; organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, 28 października 2014).
133. Rzeczy wyobraźni i świetlistość form jako wprowadzenie do 
Colloquia imaginaria: wyobraźnia granic (seminarium ogólnopolskie); organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 28 listopada 2014).
134. 
Manowiec (o jednym wierszu Jana Lechonia) na ogólnopolskiej konferencji Świat obok nas. IV Zakopiańska Konferencja Antropologiczna; organizatorzy: Fundacja „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, Muzeum Tatrzańskie, Wydawnictwo Czarne, Redakcja kwartalnika „Konteksty” IS PAN (Zakopane, 12 grudnia 2014).
135. 
The Second Coming (W. B. Yeats) jako wykład otwarty na Università Ca'Foscari Venezia; organizator: Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati Università Ca'Foscari Venezia (Wenecja, 16 kwietnia 2015).
136. Rzeczywistość scyfryzowana i usieciowiona jako wyzwanie dla polonistyki (o projekcie studiów "Polonistyka: teksty kultury i animacja sieci") na ogólnopolskiej konferencji Polonista na rynku pracy. O strategiach dostosowywania kształcenia studentów polonistyki do nowej rzeczywistości; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UAM, Zarząd POKL na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Poznań, 18 maja 2015).
137. Sny i rdza. Uwagi o wierszach Bartosza Konstrata na ogólnopolskiej konferencji Nieznani obecni. Sesja o młodej poezji; organizatorzy: 
Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Poznań, 20 maja 2015)
138. Barańczak: ciemny wątek jako wykład otwarty w ramach Festiwalu "Poznań Poetów"; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek (Poznań, 21 maja 2015).
139. Wiersze dotknięte przez ciemność (wypisy z Różewicza) jako wykład mistrzowski na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, organizator: Wydział Filologiczny UG (Gdańsk, 4 listopada 2015).
140. Rzeczywista obecność poezji (na marginesie lekcji George’a Steinera) na ogólnopolskim seminarium Steiner: rzeczywiste obecności; organizatorzy: Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Zakład Teorii i Antropologii Kultury UJ, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin, 22 stycznia 2016).


DYSKUSJE PANELOWE

1. Autorytet: próba definicji oraz Literatura a autorytet w ramach międzynarodowego sympozjum Triangel-Kolloquium: Autorytety, odrzucone lecz konieczne?; organizatorzy: Guardini Stiftung e. V. w Berlinie, Instytut Filologii Polskiej UAM (Berlin, 16-17 listopada 2001).
2. Wieloaspektowość feminizmu w ramach ogólnopolskiej konferencji Kobieta w literaturze; organizator: Koło Naukowe Kolegium MISH KUL (Lublin, 16 kwietnia 2002).
3. Rola i metody pracy tutora oraz Indywidualne kształcenie a problemy rynku pracy w ramach ogólnopolskiej Konferencji tutorów Akademii Artes Liberales; organizator: Fundacja Instytut Artes Liberales (Kazimierz Dolny, 16-18 października 2002).
4. Dwanaście razy »Dwanaście« w ramach sesji Marcin Świetlicki: wierszem, do mikrofonu, prozą; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Koło Naukowe Kolegium MISH KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 16 maja 2006).
5. Natchnienie a twórczość artystyczna w ramach ogólnopolskiej sesji Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze; organizatorzy: Kolegium MISH KUL, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin, 28 lutego 2007).
6. Ostatnia Wieczerza: tajemnica obecności, obecność tajemnicy w ramach sesji Ślad niemożliwego: wokół »Ostatniej Wieczerzy« Pawła Huelle; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Wydawnictwo »Znak«, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 25 kwietnia 2007).
7. Nieoczywiste wiersze religijne Marcina Świetlickiego w ramach obchodów piętnastolecia zespołu „Świetliki”; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Kraków, 1 grudnia 2007).
8. Czechowicz krytyków w ramach ogólnopolskiej konferencji Czechowicz poetów, Czechowicz krytyków; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 28 maja 2008).
9. Herbert krytyków w ramach ogólnopolskiej konferencji Herbert poetów, krytyków, studentów; organizatorzy: Katedra Literatury Modernizmu KUL, Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Instytut Filologii Polskiej KUL (Lublin, 29 maja 2008).
10. Co nowego w młodej polskiej literaturze? w ramach: Nagroda Kościelskich 2008: Wielkie Nocne Czytanie; organizator: Fondation Kościelski Genève (Poznań, 10 października 2008).
11. »Król mrówek« Herberta – prywatna mitologia w ramach: Festiwal 4 pory książki: pora prozy; organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 15 października 2008).
12. Akcenty nad nicością i prochem w ramach międzynarodowej sesji Urodziny Herberta; organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 28 października 2008).
13. Zbigniew Herbert – jasne i ciemne źródła poezji w ramach: VI opolska jesień literacka; organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Urząd Miasta Opola (Opole, 4 listopada 2008).
14. Dlaczego warto czytać poezję? w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Książnica Beskidzka (Bielsko-Biała, 11 marca 2009).
15. Wiersze na wietrze w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizator: Narodowy Instytut Książki (Kraków, 12 marca 2009).
16. Pisząc o poezji w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Księgarnia Bookarest w Poznaniu (Poznań, 13 marca 2009).
17. Wokół »Wierszy na wietrze« w ramach Festiwal 4 pory książki: pora poezji; organizatorzy: Narodowy Instytut Książki, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (Gdańsk, 14 marca 2009).
18. Polonistyka: perspektywy, oczekiwania w ramach ogólnopolskiej konferencji Nowa polonistyka: perspektywy, oczekiwania; organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL (Kazimierz, 3 kwietnia 2009).
19. Jak czytać, pisać i rozmawiać o poezji? w ramach ogólnopolskiego festiwalu Poznań poetów; organizator: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 19 maja 2009).
20. „Niektórzy lubią poezję...” – rozmowa o poezji i krytyce (z udziałem A. Franaszka, J. Polkowskiego, T. Różyckiego, M. Stali, prowadzenie P. Próchniak); organizator: Wydawnictwo »Znak« (Kraków, 27 stycznia 2011).
21. Czesław Miłosz – ritratto a mosaico w ramach Incroci di civiltà. Incontri internazionali di litteratura a Venezia: Venezia di Miłosz; organizatorzy: Città di Venezia, Università Ca'Foscari Venezia, Istituto Polacco di Roma (Wenecja, 15 kwietnia 2011).
22. Czas (na) Miłosza (w ramach festiwalu Poznań poetów); organizator: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (Poznań, 18 maja 2011).
23. Czesław Miłosz – poeta, myśliciel, człowiek; organizator: Biblioteka Śląska (Katowice, 22 listopada 2011).
24. Podróż i pismo  w ramach seminarium otwartego z cyklu Czytanie tekstów kultury; organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 17 stycznia 2013).
25. Miejsca nieistnienia: obozy zagłady w ramach seminarium otwartego z cyklu Czytanie tekstów kultury; organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 9 kwietnia 2013).
26. Stulecie "Xiędza Fausta"  w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 5 czerwca 2013).
27. Tajemnica wiersza w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizator:  Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN« (Lublin, 5 czerwca 2013).
28. Wokół haiku w ramach przedsięwzięcia RK’70. Jubileusz Ryszarda Krynickiego; organizatorzy: Wydawnictwo EMG, Krakowskie Biuro Festiwalowe i in. (Kraków, 27 czerwca 2013).
29. Jakiej literatury Polacy potrzebują? Eseiści i poeci o przyszłości sztuki słowa w ramach cyklu Czwartek literacki; organizator Biblioteka Kórnicka PAN (Poznań, 24 października 2013).
30. Klucze do wyobraźni: Jacek Podsiadło (z udziałem K. Kuczyńskiej-Koschany, J. Podsiadły, A. Poprawy, P. Próchniaka); organizator: Centrum Kultury Zamek (Poznań, 14 października 2014).
31. 
Odnaleźć poetę w ramach Bruno Schulz Festiwal (dyskusja z udziałem A. Arno, P. Matywieckiego, R. Romaniuka, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: MKiDN, Miasto Wrocław, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 17 października 2014).
32. 
Wybieranie języka, wybieranie narodu, czyli czy istnieje obowiązek bycia pisarzem żydowskim (na przykładzie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) w ramach Bruno Schulz Festiwal (dyskusja z udziałem Z. Kudelskiego, A. Morawca, J. Tokarskiej-Bakir, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: MKiDN, Miasto Wrocław, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 18 października 2014).
33. 
Poezja i duchowość w ramach międzynarodowego sympozjum Herbert 2014. 90. urodziny poety (dyskusja z udziałem D. Czai, o. J. A. Kłoczowskiego,  M. P. Markowskiego, prowadzenie P. Próchniak); organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP (Warszawa, 29 października 2014).
34. Uwspółcześniać? potrzeba modernizacji, granice zbiegów modernizacyjnych, bilans zysków i strat w ramach ogólnopolskiej konferencji Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej; organizatorzy: 
Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP, Wydawnictwo Pasaże (Kraków, 6 maja 2015). 
35. Interpretować obrazem: "Na wieży Babel" [wiersz Wisławy Szymbortskiej w transkrypcji filmowej Marii Wróż-Prusiewicz] w ramach Festiwalu "Poznań Poetów"; organizatorzy: Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Centrum Kultury Zamek (Poznań, 22 maja 2015).


WARSZTATY

1. 100 pytań do Ryszarda Krynickiego w ramach III Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej; organizator: Instytut Książki (Kraków, 21 czerwca 2013).
2. Pamięć wiersza – afekt pamięci (»De passage à Paris« Stanisława Balińskiego) w ramach III Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla Doktorantów: Pamięć i afekty; organizator: Konferencja Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich (Baranów, 2-4 lipca 2013).
3. Warsztaty twórczego czytania w ramach festiwalu Europejski Poeta Wolności; organizator: Miasto Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej (Gdańsk, 19 marca 2014).
4. Blisko wiersza w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki LIterackiej UP (Lublin, 20 maja 2014).
5. Zamieszkać we wnętrzu metafory w ramach BIBA 2014. Akademia Kultury: biblioteczne inicjatywy, biblioteczne aktywności; organizatorzy: MKiDN, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 16 października 2014).
6. 
Biblioteka jako miejsce przyszłości w ramach BIBA 2014. Akademia Kultury: biblioteczne inicjatywy, biblioteczne aktywności; organizatorzy: MKiDN, Instytut Książki, Wydawnictwo EMG (Wrocław, 18 października 2014).
7. 
Blisko wiersza w ramach festiwalu Miasto Poezji; organizatorzy: Ośrodek »Brama Grodzka – Teatr NN«, Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki LIterackiej UP (Lublin, 27 maja 2015).


GRANTY

1. Chaos i ład. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego (nr projektu: 1 HO1C 035 15); realizacja: 1998-2000 (KUL); charakter udziału: główny wykonawca.

2. Współcześni poeci. Interpretacje (nr projektu: 1 HO1C 032 18); realizacja: 2000-2002 (IBL PAN); charakter udziału: główny wykonawca.

3. Przekształcenia antycznych mitów, symboli i tematów w literaturze i sztuce romantyzmu oraz modernizmu (nr projektu: 5 H01C 034 21); realizacja: 2002 (UwB); charakter udziału: wykonawca.

4. Poeci Młodej Polski (nr projektu: 2 H01C 078 22); realizacja: 2002-2005 (KUL); charakter udziału: główny wykonawca.

5. 34 najważniejsze polskie książki poetyckie 1945-89 (nr projektu: N N103 266938); realizacja: 2009-2011 (UŚ); charakter udziału: wykonawca.

6. Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (nr projektu: N R17 0005 06/2009); realizacja: 2011-2012 (IBL PAN); charakter udziału: wykonawca.

7. Polska poezja współczesna: przewodnik encyklopedyczny (leksykon, antologia wierszy, almanach wypowiedzi krytyczno-literackich) (nr projektu: 11 H 12 0245 81); realizacja: 2013-2016 (UAM); charakter udziału: główny wykonawca.

8. Strategie "ja" (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku (OPUS 5, panel HS2); realizacja: 2013-2016 (UŁ); charakter udziału: wykonawca (w latach: 2013-2015).