Tadeusz Kłak – bibliografia

Bibliografia – wybór


Spis treści:
1. Czechowicz
2. Lublin
3. Awangarda
4. Nałęczów
5. Tematyka religijna
6. Inne publikacje
7. O Tadeuszu KłakuCzechowicz

1. Pieśń ludowa w twórczości Czechowicza, "Literatura Ludowa" 1959, nr 5/6
2. Materiały do dziejów przyjaźni Czechowicza z Kazimierzem Miernowskim (Listy do K. Miernowskiego, J. N. Kłosowskiego i M. Maćkowskiej- Wydrowej), Wrocław 1964
3. W 25-lecie śmierci Czechowicza (Listy do Konrada Bielskiego), "Tygodnik Powszechny", 1964, nr 39
4. Czechowicz: wstęp do autobiografii, "Kamena" 1966, nr 16
5. Listy Józefa Czechowicza do Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, "Pamiętnik Literacki", 1966, z.2
6. Opowieść o Baldurze, "Poezja" 1969, nr 2
7. Wstąpienie w mit, "Poezja" 1969, nr 9
8. J. Czechowicz, Wybór poezji, Wrocław 1970
9. Między Arkadią a katastrofą, "Przegląd Humanistyczny" 1970, nr 4
10. Czechowicz w szkole Norwida, „Kamena" 1971, nr 20
11. J. Czechowicz, Wyobraźnia stwarzająca: szkice literackie, Lublin 1972
12.Czechowicz a folklor [w:] Z zagadnień twórczości ludowej, Wrocław 1972
13. Czechowicza „Siedem wierszy o śmierci", "Ruch Literacki" 1972, z.6
14. „Nieustannie w dziejach prawdziwa" [w:] Ludowość dawniej i dziś, red. R. Górski i J. Krzyżanowski, Wrocław 1973
15. Mity i magia, Kraków 1973
16.Czechowicz a „Linia", "Kamena" 1975, nr 18
17.Czechowicz i Przyboś, "Kamena" 1975, nr 20
18. J. Czechowicz, Listy, Lublin 1977
19. J. Czechowicz, Utwory dramatyczne, Lublin 1978
20.Reporter róż: studia i szkice literackie, Katowice 1978
21. Na pograniczach snu i jawy. O prozie Józefa Czechowicza, "Akcent" 1987, nr 2
22. J. Czechowicz, Koń rydzy, Lublin 1990
23. Józef Czechowicz [w:] Literatura polska w okresie międzywojennym, red. I. Maciejewska, J. Trznadel, M. Pokrasenowa, Kraków 1993, T. IV
24. Czechowicz- publicysta, „Akcent", 2004, nr 1-2Lublin

2. Lubelskie środowisko literackie wczoraj i dziś, "Kalendarz Lubelski" 1968
2. Poezja lubelska 1918-1939, Lublin 1984
3. Miasto poetów. Poezja lubelska 1918-1939, Tarnów- Lublin 2001
4. Kłak Tadeusz, Ballada z tamtej strony. O "Balladzie lubelskiej" Józefa Łobodowskiego w: Od sztuki interpretacji do kerygmatu. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. W. Kaczmarek, D. Seweryn , Lublin 2008
 


Awangarda

1. Materiały do dziejów awangardy, Wrocław 1975

2. Czasopisma awangardy 1919-1931, Wrocław 1978
3. Czasopisma awangardy 1931-1939, Wrocław 1978
4. Źródła do historii awangardy, Wrocław 1981
5. Stolik Tadeusza Peipera: o strategiach awangardy, Łódź 1994


Nałęczów

1.W krajobrazie Nałęczowa, Lublin 1983
2. Nałęczów w słowach poetów, Nałęczów 2003Tematyka religijna

1. Błogosławiona bądź chwilo (O Bożym Narodzeniu w poezji polskiej),"Słowo Powszechne" nr 299, 1953
2. „Różaniec" w religiach niechrześcijańskich, "Homo Dei" 1974
3. Geneza różańca w chrześcijaństwie (I), "Homo Dei" 1975
4. Geneza różańca w chrześcijaństwie (II), "Homo Dei", 1976
5. Geneza różańca w chrześcijaństwie (III), "Homo Dei" 1976
6. Poezja religijna 1918-1939, Lublin 2004Inne publikacje

1. Żeromski w słowach poetów, "Dziś i jutro", 1953, nr 47
2. Do Edwarda Stachury list prywatny, "Kamena", 1960, nr 15/16
3. Dwa portrety jednego bohatera, "Kamena", 1963, nr 12, s. 8
4. Moje lektury, "Kamena", 1968, nr 14, s.6
5. Kobiety i konie, "Teksty", 1974, z.16
6. Liryki lozańskie Tadeusza Różewicza, Katowice 1978
7. B. Prus, Kroniki tygodniowe, Lublin 1986
8. Tadeusz Peiper i jego odbiorcy, "Pamiętnik Literacki", 1990, nr 4
9.  Listy do lektora, "Tygodnik Powszechny", 1992, nr 49
10.Ewa Szelburg- Zarembina 1899-1989: W stulecie urodzin, Nałęczów 1999
11. Ewa Szelburg- Zarembina, "Ruch Literacki" 1999, z. 4
12. Wiersze o Stefanie Żeromskim, Nałęczów 2000
13. Radość czytania. O krytyce literackiej Jacka Łukasiewicze w czterdziestolecie debiutu, "Akcent" 2005, nr 3
14. Stachura i "przeklęte miasto", "Akcent" 2006, nr 2.O Tadeuszu Kłaku

Beata Gontarz, Życiorys Tadeusza Kłaka, "Gazeta Uniwersytecka. Katowice" 2000, nr 7

Beata Gontarz, Jubileusz Profesora Tadeusza Kłaka, "Gazeta Unwesytecka. Katowice" 2000, nr 7


Tadeusz Kłak – bibliografia

tagi:

Bibliografia – wybór

Spis treści:
1. Czechowicz
2. Lublin
3. Awangarda
4. Nałęczów
5. Tematyka religijna
6. Inne publikacje
7. O Tadeuszu Kłaku

Czechowicz

1. Pieśń ludowa w twórczości Czechowicza, "Literatura Ludowa" 1959, nr 5/6
2. Materiały do dziejów przyjaźni Czechowicza z Kazimierzem Miernowskim (Listy do K. Miernowskiego, J. N. Kłosowskiego i M. Maćkowskiej- Wydrowej), Wrocław 1964
3. W 25-lecie śmierci Czechowicza (Listy do Konrada Bielskiego), "Tygodnik Powszechny", 1964, nr 39
4. Czechowicz: wstęp do autobiografii, "Kamena" 1966, nr 16
5. Listy Józefa Czechowicza do Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, "Pamiętnik Literacki", 1966, z.2
6. Opowieść o Baldurze, "Poezja" 1969, nr 2
7. Wstąpienie w mit, "Poezja" 1969, nr 9
8. J. Czechowicz, Wybór poezji, Wrocław 1970
9. Między Arkadią a katastrofą, "Przegląd Humanistyczny" 1970, nr 4
10. Czechowicz w szkole Norwida, „Kamena" 1971, nr 20
11. J. Czechowicz, Wyobraźnia stwarzająca: szkice literackie, Lublin 1972
12.Czechowicz a folklor [w:] Z zagadnień twórczości ludowej, Wrocław 1972
13. Czechowicza „Siedem wierszy o śmierci", "Ruch Literacki" 1972, z.6
14. „Nieustannie w dziejach prawdziwa" [w:] Ludowość dawniej i dziś, red. R. Górski i J. Krzyżanowski, Wrocław 1973
15. Mity i magia, Kraków 1973
16.Czechowicz a „Linia", "Kamena" 1975, nr 18
17.Czechowicz i Przyboś, "Kamena" 1975, nr 20
18. J. Czechowicz, Listy, Lublin 1977
19. J. Czechowicz, Utwory dramatyczne, Lublin 1978
20.Reporter róż: studia i szkice literackie, Katowice 1978
21. Na pograniczach snu i jawy. O prozie Józefa Czechowicza, "Akcent" 1987, nr 2
22. J. Czechowicz, Koń rydzy, Lublin 1990
23. Józef Czechowicz [w:] Literatura polska w okresie międzywojennym, red. I. Maciejewska, J. Trznadel, M. Pokrasenowa, Kraków 1993, T. IV
24. Czechowicz- publicysta, „Akcent", 2004, nr 1-2


Lublin

2. Lubelskie środowisko literackie wczoraj i dziś, "Kalendarz Lubelski" 1968
2. Poezja lubelska 1918-1939, Lublin 1984
3. Miasto poetów. Poezja lubelska 1918-1939, Tarnów- Lublin 2001
4. Kłak Tadeusz, Ballada z tamtej strony. O "Balladzie lubelskiej" Józefa Łobodowskiego w: Od sztuki interpretacji do kerygmatu. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. W. Kaczmarek, D. Seweryn , Lublin 2008
 


Awangarda

1. Materiały do dziejów awangardy, Wrocław 1975

2. Czasopisma awangardy 1919-1931, Wrocław 1978
3. Czasopisma awangardy 1931-1939, Wrocław 1978
4. Źródła do historii awangardy, Wrocław 1981
5. Stolik Tadeusza Peipera: o strategiach awangardy, Łódź 1994


Nałęczów

1.W krajobrazie Nałęczowa, Lublin 1983
2. Nałęczów w słowach poetów, Nałęczów 2003


Tematyka religijna

1. Błogosławiona bądź chwilo (O Bożym Narodzeniu w poezji polskiej),"Słowo Powszechne" nr 299, 1953
2. „Różaniec" w religiach niechrześcijańskich, "Homo Dei" 1974
3. Geneza różańca w chrześcijaństwie (I), "Homo Dei" 1975
4. Geneza różańca w chrześcijaństwie (II), "Homo Dei", 1976
5. Geneza różańca w chrześcijaństwie (III), "Homo Dei" 1976
6. Poezja religijna 1918-1939, Lublin 2004


Inne publikacje

1. Żeromski w słowach poetów, "Dziś i jutro", 1953, nr 47
2. Do Edwarda Stachury list prywatny, "Kamena", 1960, nr 15/16
3. Dwa portrety jednego bohatera, "Kamena", 1963, nr 12, s. 8
4. Moje lektury, "Kamena", 1968, nr 14, s.6
5. Kobiety i konie, "Teksty", 1974, z.16
6. Liryki lozańskie Tadeusza Różewicza, Katowice 1978
7. B. Prus, Kroniki tygodniowe, Lublin 1986
8. Tadeusz Peiper i jego odbiorcy, "Pamiętnik Literacki", 1990, nr 4
9.  Listy do lektora, "Tygodnik Powszechny", 1992, nr 49
10.Ewa Szelburg- Zarembina 1899-1989: W stulecie urodzin, Nałęczów 1999
11. Ewa Szelburg- Zarembina, "Ruch Literacki" 1999, z. 4
12. Wiersze o Stefanie Żeromskim, Nałęczów 2000
13. Radość czytania. O krytyce literackiej Jacka Łukasiewicze w czterdziestolecie debiutu, "Akcent" 2005, nr 3
14. Stachura i "przeklęte miasto", "Akcent" 2006, nr 2.


O Tadeuszu Kłaku

Beata Gontarz, Życiorys Tadeusza Kłaka, "Gazeta Uniwersytecka. Katowice" 2000, nr 7

Beata Gontarz, Jubileusz Profesora Tadeusza Kłaka, "Gazeta Unwesytecka. Katowice" 2000, nr 7