Władysław Panas – bibliografia

Spis publikacji książkowych i prasowych autorstwa Władysława Panasa, rozmów z nim, a także zbiór informacji o audycjach radiowych i programach telewizyjnych z jego udziałem.

 

 

 


Spis treści:
1. Publikacje książkowe i prasowe
2. Inni o twórczości prof. Władysława Panasa
3. Artykuły wspomnieniowe
4. Audycje radiowe
5. Programy i filmy telewizyjne
6. Strony www
7. Tłumaczenia
8. Książki dedykowane Władysławowi PanasowiPublikacje książkowe i prasowe

Czechowicz

Władysław Panas, Czas Czechowicza, rozm. Waldemar Sulisz, „Dziennik Wschodni” 14.03.2003, nr 62.

Władysław Panas, Znak kabalistyczny. O «Poemacie» Józefa Czechowicza, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2006.

Władysław Panas, Brama, [w:] Joanna Krupska [red.] Brama, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – Wydawnictwo Krupski,  Lublin 1997.
Władysław Panas, Co zrobić z Czechowiczem, rozm. Waldemar Sulisz, „Dziennik Wschodni” 24.11.1999.
Władysław Panas, Hiram. Fragment o «Poemacie» Józefa Czechowicza, [w:] Jerzy Święch [red.], Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Władysław Panas, Józef Czechowicz (1903–1939), „Gazeta w Lublinie” 10.03.2000, nr 59.

Władysław Panas, «...miejsce mojego urodzenia będą zwiedzali». Szkic topograficzny na urodziny Józefa Czechowicza, „Gazeta w Lublinie" 15.03.2001.

Władysław Panas, Moim zdaniem, „Kurier Lubelski” 17.08.2004.

Władysław Panas, Poeta i książę. Szkic reinkarnacyjny na urodziny Józefa Czechowicza, „Gazeta Wyborcza" [dodatek specjalny „Gazeta na urodziny poety"] 15.03.2004

Waldemar Sulisz, Prof. Władysław Panas o Czechowiczu, Magazyn „Dziennika Wschodniego” 12.03.2004.

Władysław Panas, «tu mnie skrzydłem uderzyła trwoga». Szkic traumatyczno-estetyczny na urodziny Józefa Czechowicza, „Gazeta  Wyborcza" [dodatek specjalny „Gazeta na urodziny poety"] 15.03.2003.

 

Lublin

Władysław Panas, Daas (1), „Na Przykład"1998 nr 4

Władysław Panas, Daas (2), „Na Przykład"1998 nr 6/7

Władysław Panas, Daas (3), „Na Przykład" 1998 nr 9

Władysław Panas, Daas (4), „Na Przykład" 1999 nr 1

Władysław Panas, Daas (5), „Na Przykład" 1999 nr 6/7

Władysław Panas, Daas (6), „Na Przykład" 2000 nr 3
Władysław Panas, Daas (7), "Na Przykład" 2001, nr 1

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (1), „Na Przykład" 1998 nr 5

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (2), „Na Przykład" 1998 nr 8

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (3), „Na Przykład" 1999 nr 3

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (4), „Na Przykład" 1999 nr 5

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (5),  „Na Przykład" 2000 nr 1

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (6), „Na Przykład" 2000 nr 5

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (7), „Na Przykład" 2001 nr 2
Władysław Panas, Małgorzata Bielecka-Hołda, Lublin jak wiersz: Sylwetki. Władysław Panas, „Gazeta w Lublinie” 01.03.1997, nr 51.

Władysław Panas, Singer i ...Kraszewski: tajemniczy trop, rozm. Grzegorz Józefczuk, (czerwiec 2004) – tekst niepublikowany, napisany dla „Gazety w Lublinie".

Władysław Panas, Tajemnica Bramy Grodzkiej,  „Gazeta w Lublinie" 06.06.2001, nr 132
Władysław Panas, Trzy pytania: prof. Panas o Czechowiczu, rozm. Waldemar Sulisz, „Dziennik Wschodni” 14.03.2002

 

Schulz

Władysław Panas, Apologia i destrukcja. «Noc wielkiego sezonu» Brunona Schulza, [w:] K. Bartoszyński, M. Jasińska- Wojtkowska, S. Sawicki S. [red.], Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, Warszawa 1974

Władysław Panas, wykład na temat Brunona Schulza w Puławach, materiał archiwalny (audio), 07.10.1990 w zasobach archiwum Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.
Władysław Panas, Bruno kabalista – o kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza, „Akcent” 1996, nr 1.

Władysław Panas, Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza, Lublin 2001.

Władysław Panas, Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności [tekst wygłoszony 19 listopada 2003 roku w Drohobyczu podczas otwarcia muzeum Brunona Schulza], Lublin 2003

Władysław Panas, Fenomen Schulza, rozm. Waldemar Sulisz, Dziennik Wschodni” 11.07.2002.

Władysław Panas, Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997.

Władysław Panas, Lekcja profesora Arendta [w:] Tajemnica Siódmego Anioła: cztery interpretacje, Lublin 2005.

Władysław Panas, Mesjasz rośnie pomału... O pewnym wątku kabalistycznym w prozie Brunona Schulza [w:] M. Kitowska-Łysiak [red.], Bruno Schulz. „In memoriał" 1892–1992, Lublin 1992.

Władysław Panas, Pamiętamy i chcemy pamiętać, rozm. Grzegorz Józefczuk, „Gazeta w Lublinie” 13.07.2002.

Władysław Panas, Przyjście Mesjasza. O ikonologii mesjańskiej Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 14

Władysław Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Dabar, Lublin 1996.

Władysław Panas, Regiony czystej poezji. O koncepcji języka w prozie Brunona Schulza, „Roczniki Humanistyczne” 1974, z. 1.

Władysław Panas, Sąd Ostateczny: o jednym ekslibrisie Brunona Schulza, "Roczniki Humanistyczne" 1998, z. 1.

Władysław Panas, Andrzej Tyszczyk [red.], Szwirat ha-Kelim, czyli Brunona Schulza traktat o krokodylach [w:] Interpretacje aksjologiczne, Lublin 1997.

Władysław Panas, Topika judajska w literaturze polskiej XX wieku [w:] W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

Władysław Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), tłum. Wiera Meniok, UMCS, Lublin 2006.

Władysław Panas, W ułamkach zwierciadła, czyli Schulz w Lublinie, „Gazeta w Lublinie” 19.11.2002

Władysław Panas, Zstąpienie w esencjonalność. O kształtach słowa w prozie Brunona Schulza [w:] K. Czaplowa [red.], Studia o prozie. Brunona Schulza, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1976, nr 115.

Władysław Panas, Żeński Mesjasz, czyli o Wiośnie Brunona Schulza, „Midrasz” 2003, nr 3.

Władysław Panas, Żeński Mesjasz, czyli o Wiośnie Brunona Schulza, [w:] M. Kitowska-Łysiak, W. Panas [red.], W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, Lublin 2003.

 

Inne

Wypowiedź Władysława Panasa [za:] Tajemnice i paradoksy. Dyskusja o twórczości Józefa Czapskiego, [w:] Spotkania: materiały z sesji: Józef Czapski 1896-1993. Życie i dzieło, Lublin 1993

Władysław Panas, Tajemnica siódmego anioła. Cztery interpretacje, Lublin 2005.

Władysław Panas, Sztuka jako ikonostas, „Znak" 1982, nr 337Inni o twórczości prof. Władysława Panasa

Paweł Próchniak, Intryga nieskończoności: Władysław Panas, „Tygodnik Powszechny” 06.02.2005.
Andrzej Tyszczyk, W stronę „kultury znaczenia”. O teorii interpretacji Władysława Panasa, „Roczniki Humanistyczne” 2007, z.1. Towarzystwo Naukowe KULArtykuły wspomnieniowe

Grzegorz Józefczuk, Władysław Panas nie żyje, „Gazeta w Lublinie” 24.01.2005 Sławomir J. Żurek, Lublin Władysława Panasa (w pierwszą rocznicę śmierci), „Akcent”, nr 1(103) 2006
Paweł Buczkowski, Powrót do Drohobycza, „Gazeta w Lublinie”, 24.01.2006
TD [Teresa Dras], Z profesorem po Drohobyczu, „Kurier Lubelski”, 24.01.2006


Audycje radiowe

Władysław Panas, „Okienko literackie. Bruno Schulz”, rozm. D. Bieniaszkiewicz, 29', 1992, RL.
Z okazji 100. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci Brunona Schulza w jego życie i twórczość wprowadza prof. Władysław Panas.

Władysław Panas, „Okienko literackie. Pismo i rana”, rozm. D. Bieniaszkiewicz, 30', 1996, RL.
Prof. Władysław Panas opowiada o swojej książce „Pismo i rana".

Władysław Panas, Andrzej Peciak, „Okienko literackie. Leo Lipski – portret pośmiertny", rozm. D. Bieniaszkiewicz, 30', 1997, RL.
Audycja poświęcona osobie i twórczości Leo Lipskiego. Osoby zaproszone: prof. Władysław Panas, Andrzej Peciak.

„Wieczór literacko-muzyczny. Pamięci prof. Panasa", rozm. A. Koss, 52', 2006, RL.
Audycja poświęcona osobie zmarłego przed rokiem prof. Władysława Panasa. Osoby zaproszone: T. Pietrasiewicz, P. Tyszczyk, P. Próchniak, B. Michałowski, G. Józefczuk.

„Lublin okiem prof. Panasa", rozm. G. Ruszewska, 44'31'', 2006, RL.
Prof. Władysława Panasa i jego widzenie Lublina wspominają: Teresa Panas, Witold Dąbrowski, Tomasz Pietrasiewicz, Andrzej Tyszczyk. Fragmenty nagrań archiwalnych W. Panasa.

„Mój Bruno Schulz", rozm. B. Prządka, 15', 2002, pr. II PR.
Z cyklu „Zapiski ze współczesności", nagranie – A. Koss, RLProgramy i filmy telewizyjne

Programy i filmy TV. Przeczytaj transkrypcje materiałów filmowych:

 

„Ogród sztuk. W kręgu prawosławia", program Kamili Dreckiej, TVP S.A. 1996
Refleksja prof. W. Panasa o ikonie

„Brama Pamięci", reż. Marek Stachorski, TVP S.A. 1997
O Lublinie opowiada Władysław Panas

„Pamięć jest w nas", reż. Marek Stachorski, TVP Lublin
O Lublinie opowiada Władysław Panas

„Kawa czy herbata", program Małgorzaty Marczuk i Mirosława Świecha, TVP S.A. 2000
Rozmowa Pawła Pochwały z Władysławem Panasem o społeczności żydowskiej w Lublinie

„Nomen Nescio", reż. Szczepan Adamik, TVP S.A. 2000
Wypowiedź prof. W. Panasa o Lublinie

„Magiczne miasto", reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, TVP Lublin 2000
Rozmowa z prof. Władysławem Panasem o Lublinie

„Etniczne klimaty", program Waldemara Jandy, TVP Kraków 2003
O wielokulturowym Lublinie opowiada Władysław PanasStrony www

http://www.bukul.lublin.pl/wystawy/vita_mutatur/2005/panas/wladyslaw_panas.htm
http://www.brunoschulz.net.pl/
http://www.brunoschulz.org/ulamki.htm#panas
http://www.apetycik.pl/teksty.php?tekst=182&kat=28

http://www.michalarchaniol.lublin.pl/angelus/03.pdfTłumaczenia

Palfalvi Lajos

Wiera Meniok
Małgorzata Sady
Branislava Stojanović


Książki dedykowane Władysławowi Panasowi

„Roczniki Humanistyczne” Towarzystwo Naukowe KUL
                                                                                      
 
 
Opracowanie: Aleksandra Zińczuk, Dominika Majuk
Redakcja: Monika Śliwińska

Władysław Panas – bibliografia

Spis publikacji książkowych i prasowych autorstwa Władysława Panasa, rozmów z nim, a także zbiór informacji o audycjach radiowych i programach telewizyjnych z jego udziałem.

 

 

 


Spis treści:
1. Publikacje książkowe i prasowe
2. Inni o twórczości prof. Władysława Panasa
3. Artykuły wspomnieniowe
4. Audycje radiowe
5. Programy i filmy telewizyjne
6. Strony www
7. Tłumaczenia
8. Książki dedykowane Władysławowi PanasowiPublikacje książkowe i prasowe

Czechowicz

Władysław Panas, Czas Czechowicza, rozm. Waldemar Sulisz, „Dziennik Wschodni” 14.03.2003, nr 62.

Władysław Panas, Znak kabalistyczny. O «Poemacie» Józefa Czechowicza, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2006.

Władysław Panas, Brama, [w:] Joanna Krupska [red.] Brama, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – Wydawnictwo Krupski,  Lublin 1997.
Władysław Panas, Co zrobić z Czechowiczem, rozm. Waldemar Sulisz, „Dziennik Wschodni” 24.11.1999.
Władysław Panas, Hiram. Fragment o «Poemacie» Józefa Czechowicza, [w:] Jerzy Święch [red.], Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Władysław Panas, Józef Czechowicz (1903–1939), „Gazeta w Lublinie” 10.03.2000, nr 59.

Władysław Panas, «...miejsce mojego urodzenia będą zwiedzali». Szkic topograficzny na urodziny Józefa Czechowicza, „Gazeta w Lublinie" 15.03.2001.

Władysław Panas, Moim zdaniem, „Kurier Lubelski” 17.08.2004.

Władysław Panas, Poeta i książę. Szkic reinkarnacyjny na urodziny Józefa Czechowicza, „Gazeta Wyborcza" [dodatek specjalny „Gazeta na urodziny poety"] 15.03.2004

Waldemar Sulisz, Prof. Władysław Panas o Czechowiczu, Magazyn „Dziennika Wschodniego” 12.03.2004.

Władysław Panas, «tu mnie skrzydłem uderzyła trwoga». Szkic traumatyczno-estetyczny na urodziny Józefa Czechowicza, „Gazeta  Wyborcza" [dodatek specjalny „Gazeta na urodziny poety"] 15.03.2003.

 

Lublin

Władysław Panas, Daas (1), „Na Przykład"1998 nr 4

Władysław Panas, Daas (2), „Na Przykład"1998 nr 6/7

Władysław Panas, Daas (3), „Na Przykład" 1998 nr 9

Władysław Panas, Daas (4), „Na Przykład" 1999 nr 1

Władysław Panas, Daas (5), „Na Przykład" 1999 nr 6/7

Władysław Panas, Daas (6), „Na Przykład" 2000 nr 3
Władysław Panas, Daas (7), "Na Przykład" 2001, nr 1

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (1), „Na Przykład" 1998 nr 5

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (2), „Na Przykład" 1998 nr 8

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (3), „Na Przykład" 1999 nr 3

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (4), „Na Przykład" 1999 nr 5

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (5),  „Na Przykład" 2000 nr 1

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (6), „Na Przykład" 2000 nr 5

Władysław Panas, Jeździec Niebieski (7), „Na Przykład" 2001 nr 2
Władysław Panas, Małgorzata Bielecka-Hołda, Lublin jak wiersz: Sylwetki. Władysław Panas, „Gazeta w Lublinie” 01.03.1997, nr 51.

Władysław Panas, Singer i ...Kraszewski: tajemniczy trop, rozm. Grzegorz Józefczuk, (czerwiec 2004) – tekst niepublikowany, napisany dla „Gazety w Lublinie".

Władysław Panas, Tajemnica Bramy Grodzkiej,  „Gazeta w Lublinie" 06.06.2001, nr 132
Władysław Panas, Trzy pytania: prof. Panas o Czechowiczu, rozm. Waldemar Sulisz, „Dziennik Wschodni” 14.03.2002

 

Schulz

Władysław Panas, Apologia i destrukcja. «Noc wielkiego sezonu» Brunona Schulza, [w:] K. Bartoszyński, M. Jasińska- Wojtkowska, S. Sawicki S. [red.], Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, Warszawa 1974

Władysław Panas, wykład na temat Brunona Schulza w Puławach, materiał archiwalny (audio), 07.10.1990 w zasobach archiwum Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.
Władysław Panas, Bruno kabalista – o kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza, „Akcent” 1996, nr 1.

Władysław Panas, Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza, Lublin 2001.

Władysław Panas, Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności [tekst wygłoszony 19 listopada 2003 roku w Drohobyczu podczas otwarcia muzeum Brunona Schulza], Lublin 2003

Władysław Panas, Fenomen Schulza, rozm. Waldemar Sulisz, Dziennik Wschodni” 11.07.2002.

Władysław Panas, Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997.

Władysław Panas, Lekcja profesora Arendta [w:] Tajemnica Siódmego Anioła: cztery interpretacje, Lublin 2005.

Władysław Panas, Mesjasz rośnie pomału... O pewnym wątku kabalistycznym w prozie Brunona Schulza [w:] M. Kitowska-Łysiak [red.], Bruno Schulz. „In memoriał" 1892–1992, Lublin 1992.

Władysław Panas, Pamiętamy i chcemy pamiętać, rozm. Grzegorz Józefczuk, „Gazeta w Lublinie” 13.07.2002.

Władysław Panas, Przyjście Mesjasza. O ikonologii mesjańskiej Brunona Schulza, „Kresy” 1993, nr 14

Władysław Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Dabar, Lublin 1996.

Władysław Panas, Regiony czystej poezji. O koncepcji języka w prozie Brunona Schulza, „Roczniki Humanistyczne” 1974, z. 1.

Władysław Panas, Sąd Ostateczny: o jednym ekslibrisie Brunona Schulza, "Roczniki Humanistyczne" 1998, z. 1.

Władysław Panas, Andrzej Tyszczyk [red.], Szwirat ha-Kelim, czyli Brunona Schulza traktat o krokodylach [w:] Interpretacje aksjologiczne, Lublin 1997.

Władysław Panas, Topika judajska w literaturze polskiej XX wieku [w:] W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Lublin 1996.

Władysław Panas, Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty), tłum. Wiera Meniok, UMCS, Lublin 2006.

Władysław Panas, W ułamkach zwierciadła, czyli Schulz w Lublinie, „Gazeta w Lublinie” 19.11.2002

Władysław Panas, Zstąpienie w esencjonalność. O kształtach słowa w prozie Brunona Schulza [w:] K. Czaplowa [red.], Studia o prozie. Brunona Schulza, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1976, nr 115.

Władysław Panas, Żeński Mesjasz, czyli o Wiośnie Brunona Schulza, „Midrasz” 2003, nr 3.

Władysław Panas, Żeński Mesjasz, czyli o Wiośnie Brunona Schulza, [w:] M. Kitowska-Łysiak, W. Panas [red.], W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, Lublin 2003.

 

Inne

Wypowiedź Władysława Panasa [za:] Tajemnice i paradoksy. Dyskusja o twórczości Józefa Czapskiego, [w:] Spotkania: materiały z sesji: Józef Czapski 1896-1993. Życie i dzieło, Lublin 1993

Władysław Panas, Tajemnica siódmego anioła. Cztery interpretacje, Lublin 2005.

Władysław Panas, Sztuka jako ikonostas, „Znak" 1982, nr 337Inni o twórczości prof. Władysława Panasa

Paweł Próchniak, Intryga nieskończoności: Władysław Panas, „Tygodnik Powszechny” 06.02.2005.
Andrzej Tyszczyk, W stronę „kultury znaczenia”. O teorii interpretacji Władysława Panasa, „Roczniki Humanistyczne” 2007, z.1. Towarzystwo Naukowe KULArtykuły wspomnieniowe

Grzegorz Józefczuk, Władysław Panas nie żyje, „Gazeta w Lublinie” 24.01.2005

Sławomir J. Żurek, Lublin Władysława Panasa (w pierwszą rocznicę śmierci), „Akcent”, nr 1(103) 2006
Paweł Buczkowski, Powrót do Drohobycza, „Gazeta w Lublinie”, 24.01.2006
TD [Teresa Dras], Z profesorem po Drohobyczu, „Kurier Lubelski”, 24.01.2006Audycje radiowe

Władysław Panas, „Okienko literackie. Bruno Schulz”, rozm. D. Bieniaszkiewicz, 29', 1992, RL.
Z okazji 100. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci Brunona Schulza w jego życie i twórczość wprowadza prof. Władysław Panas.

Władysław Panas, „Okienko literackie. Pismo i rana”, rozm. D. Bieniaszkiewicz, 30', 1996, RL.
Prof. Władysław Panas opowiada o swojej książce „Pismo i rana".

Władysław Panas, Andrzej Peciak, „Okienko literackie. Leo Lipski – portret pośmiertny", rozm. D. Bieniaszkiewicz, 30', 1997, RL.
Audycja poświęcona osobie i twórczości Leo Lipskiego. Osoby zaproszone: prof. Władysław Panas, Andrzej Peciak.

„Wieczór literacko-muzyczny. Pamięci prof. Panasa", rozm. A. Koss, 52', 2006, RL.
Audycja poświęcona osobie zmarłego przed rokiem prof. Władysława Panasa. Osoby zaproszone: T. Pietrasiewicz, P. Tyszczyk, P. Próchniak, B. Michałowski, G. Józefczuk.

„Lublin okiem prof. Panasa", rozm. G. Ruszewska, 44'31'', 2006, RL.
Prof. Władysława Panasa i jego widzenie Lublina wspominają: Teresa Panas, Witold Dąbrowski, Tomasz Pietrasiewicz, Andrzej Tyszczyk. Fragmenty nagrań archiwalnych W. Panasa.

„Mój Bruno Schulz", rozm. B. Prządka, 15', 2002, pr. II PR.
Z cyklu „Zapiski ze współczesności", nagranie – A. Koss, RLProgramy i filmy telewizyjne

Programy i filmy TV. Przeczytaj transkrypcje materiałów filmowych:

 

„Ogród sztuk. W kręgu prawosławia", program Kamili Dreckiej, TVP S.A. 1996
Refleksja prof. W. Panasa o ikonie

„Brama Pamięci", reż. Marek Stachorski, TVP S.A. 1997
O Lublinie opowiada Władysław Panas

„Pamięć jest w nas", reż. Marek Stachorski, TVP Lublin
O Lublinie opowiada Władysław Panas

„Kawa czy herbata", program Małgorzaty Marczuk i Mirosława Świecha, TVP S.A. 2000
Rozmowa Pawła Pochwały z Władysławem Panasem o społeczności żydowskiej w Lublinie

„Nomen Nescio", reż. Szczepan Adamik, TVP S.A. 2000
Wypowiedź prof. W. Panasa o Lublinie

„Magiczne miasto", reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, TVP Lublin 2000
Rozmowa z prof. Władysławem Panasem o Lublinie

„Etniczne klimaty", program Waldemara Jandy, TVP Kraków 2003
O wielokulturowym Lublinie opowiada Władysław PanasStrony www

http://www.bukul.lublin.pl/wystawy/vita_mutatur/2005/panas/wladyslaw_panas.htm
http://www.brunoschulz.net.pl/
http://www.brunoschulz.org/ulamki.htm#panas
http://www.apetycik.pl/teksty.php?tekst=182&kat=28

http://www.michalarchaniol.lublin.pl/angelus/03.pdfTłumaczenia

Palfalvi Lajos

Wiera Meniok
Małgorzata Sady
Branislava StojanovićKsiążki dedykowane Władysławowi Panasowi

„Roczniki Humanistyczne” Towarzystwo Naukowe KUL
                                                                                      
 
 
Opracowanie: Aleksandra Zińczuk, Dominika Majuk
Redakcja: Monika Śliwińska