Historia Lublina i Lubelszczyzny

25
Luty

Dekret sądu grodzkiego lubelskiego w sprawie między Walentym Kalinowskim, cześnikiem halickim a Żydem lubelskim Lewkiem Ickowiczem, dotyczącej niewywiązywania się przez Lewka ze spłaty zaciągniętej 20 II 1699 r. pożyczki 3 tys. złp i prowizji od niej (...)

czytaj dalej


Izajasz, starszy [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] (praefectus) żydowskiej gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał króla Zygmunta III Wazy z 14 II 1631 r., zezwalający (...)

czytaj dalej

Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny
Przeglądaj wydarzenia z historii Lublina i Lubelszczyzny dzień po dniu. Mamy już
11976
wydarzeń