Historia Lublina i Lubelszczyzny

22
Styczeń
Władze niemieckie wprowadziły całkowity, ale tymczasowy zakaz poruszania się przez ludność żydowską po Krakowskim Przedmieściu. Judenrat otrzymał polecenie podania ogłoszenia do publicznej wiadomości ogłoszenia: Leży w interesie ludności żydowskiej m. (...)

czytaj dalej


1143. Marcin Kapusta kmieć z Rokitna po raz czwarty przedstawił (do wykupu, jako zastaw) trzecią część łanu kuśnierza Barana, położoną przy łanach Jakuba Kreidlara (por. nr 1131, 1135, 1139).  1144. Jadwiga (...)

czytaj dalej


Żydzi lubelscy Wulf Beniaminowicz Lewita, ojciec, i Izrael Chonowicz, syn, nadzorcy prowentów starostwa lubelskiego, protestują przeciwko Żydowi Abrahamowi Markowiczowi, mieszkańcowi Lublina, że ten - choć różnymi kombinacjami wymiguje się (...)

czytaj dalej

Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny
Przeglądaj wydarzenia z historii Lublina i Lubelszczyzny dzień po dniu. Mamy już
11976
wydarzeń