Historia Lublina i Lubelszczyzny

27
Czerwiec
Biorąc pod uwagę małą liczbę katolików zamieszkujących przedmieście Piastki, po rozpatrzeniu skarg złożonych przez tą część jego mieszkańców, a także przez część żydowską, magistrat lubelski zadecydował iż odtąd trzy czwarte kosztów (...)

czytaj dalej


Z KGL Lublin wysłano do KL Auschwitz transport liczący 400 Żydów słowackich. Transportem tym wyjechał m. in. Walter Rosenberg vel Rudolf Vrba.

czytaj dalej


Izaak Irszowicz, senior [przedstawiciel gminy przed władzami państwowymi - red.] synagogi w Kraśniku, i Jakub Słomowicz, syndyk [przedstawiciel gminy żydowskiej w sprawach publicznych - red.] tamtejszej synagogi, także w imieniu starszych: Pinkwasa Dawidowicza, (...)

czytaj dalej

Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny
Przeglądaj wydarzenia z historii Lublina i Lubelszczyzny dzień po dniu. Mamy już
11976
wydarzeń