Historia Lublina i Lubelszczyzny

27
Kwiecień
Relacja o złożeniu pozwu [pozew złożony w domu Żyda Lewka w Kołomyi] z 9 III 1671 r. do trybunału koronnego lubelskiego dla seniorów [urzędników gminy odpowiedzialnych za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy w Kołomyi: (...)

czytaj dalej


Oblata [wpis do ksiąg urzędowych - red.] zeznania Chasi Moszkowej, teściowej Żyda Rachmila, złożonego 20 IV 1700 r. przed pisarzem synagogi lubelskiej Boruchem i szkolnikiem lubelskim Irszem, że ,,całe swe życie” mieszkała w domu u zięcia, nie (...)

czytaj dalej


Na plenarnym posiedzeniu Judenratu wybrano Komisję nadzorującą z ramienia Rady funkcjonowanie Wydziału Pracy Przymusowej Mężczyzn, w skład której weszli: 1/ Bencjan Tenenbaum, 2/  Aleksander Lewi, 3/ Josef Goldsztern, 4/ Josef Wajselfisz oraz (...)

czytaj dalej

Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny
Przeglądaj wydarzenia z historii Lublina i Lubelszczyzny dzień po dniu. Mamy już
11976
wydarzeń