Sprawa królewskiego listu żelaznego dla Lewkowicza - 21 kwietnia 1648 r.

Data: 1648-04-21

Żyd lubelski Abraham Lewkowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] list żelazny Władysława IV z 20 XII 1647r., w którym król uwalnia go na 6 miesięcy od dekretu infamii nałożonego na niego w trybunale koronnym z oskarżenia szl. [szlachetnego - red.] Zygmunta Złotnickiego o defraudację pieniędzy i innych powierzonych Lewkowiczowi rzeczy na sumę 4 tys. złp.

Miejsca:
Źrodla: