Sprawa Izraelowicza przeciwko mieszkańcom Hajdowa

Data: 1646-07-17

Szmujło Izraelowicz, Żyd z Brześcia Litewskiego, okazuje urzędowi rany i obrażenia, jakie bez żadnego powodu zadali mu poddani ze wsi Hajdów należącej do wojewody kijowskiego, starosty żytomierskiego Janusza Tyszkiewicza, gdy Izraelowicz przejeżdżał przez tę wieś w drodze do Lublina.

Miejsca:
Źrodla: