Sprawa między władzami Podzamcza a Żydami lubelskimi

Data: 1645-04-21

Izaak Jachimowicz, syndyk [reprezentant interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] aprobatę starosty lubelskiego Zbigniewa Firleja z 26 V 1644 r. dla wszystkich postanowień ugody zawartej w 1642 r. między władzami jurydyki Podzamcze a Żydami lubelskimi.

Miejsca:
Źrodla: