Sprawa między Daniłowiczem a Iżyckim

Data: 1637-07-17

Żyd kazimierski Salamon Markowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał podskarbiego koronnego Jana Mikołaja Daniłowicza z 3 VII 1637 r., w którym Daniłowicz ustanawia ur. [urodzonego - red.] Jana Iżyckiego na rok poborcą podatków nazywanych furmanką i prasołką w województwie lubelskim i ziemi chełmskiej.

Miejsca:
Źrodla: