Sesja sądu gajonego wyłożonego - 20 maja 1472 r.

Data: 1472-05-20
1193.
Szewc Jan Kozibrod zrzekł się na rzecz krawca Miklasza Długiego połowy „zatyłka” i ziemi na „zatyłku” domu tegoż Miklasza.
1194.
Szewc Tomek zrzekł się na rzecz Macieja Konopki domu położonego między dwiema ulicami wraz z “zatyłkiem”, położonym za domem Jana Istepki.
1195.
Rzeźnik Marcin Koza zrzekł się na rzecz rajcy Jana Gambali jatki rzeźniczej, położonej między jatkami Marcina Klozmana i Grzegorza Kunczy.
1196.
Sąd nakazał mieszczaninowi Maciejowi Szklarzowi dostarczyć dowody (prawo) odnośnie 12 florenów mieszczanina krakowskiego Mikołaja Gebla na trzeci dzień (albo na wtorek) po święcie Szymona i Judy.
1197.
Sąd nakazał Mikołajowi Geblowi mieszczaninowi krakowskiemu dać w dniu dzisiejszym Maciejowi Szklarzowi wprowadzenie w ogród na rok i dzień.
1198.
Micz z Wilna puścił wolno Hanusza, swojego sługę, którego nazwał (wcześniej) prawie niewolnym. Jako wolny może podróżować i służyć gdzie chce.

 

Miejsca:
Źrodla: