Sprawa Izaakowicza przeciwko Łęczyńskiemu

Data: 1684-01-12

Relacja woźnego, że z mandatu podskarbiego nadwornego, starosty lubelskiego i parczewskiego [Jana Karola Daniłowicza] dokonał intromisji [sądowego wprowadzenia w posiadanie nieruchomości - red.] Żyda lubelskiego Litmana Izaakowicza do kamienicy Żyda Jakuba Łęczyńskiego w związku z niewywiązaniem się przez Jakuba ze spłaty 450 złp długu zapisanego na tej kamienicy.

Miejsca:
Źrodla: