Krwawy napad na Bronowicach

Data: 1931-02-26

Na przechodzącego w dn. 23-go b. m. ul. Fabryczną ?Małachę Stefana (Podlaska 8) napadli Walkowiak Tadeusz (Skibińska 20), Walas Leon (Hrubieszowska 6) i Kuter Franciszek (Hrubieszowska 20) bijąc go, przyczem Kuter zadał mu dwie rany cięte nożem w prawą pierś i lewą łopatkę. Pogotowie po udzieleniu pomocy odwiozło pobitego w stanie ciężkim do szpitala Szarytek. Sprawców zatrzymano. Na gruncie Lublina są oni znani jako zawodowi ?otowcy.

Źrodla:

Materiały dodatkowe - II Rzeczpospolita