Sprawa między Józwowiczem a bractwem prawosławnym - 13 sierpnia 1671 r.

Data: 1671-08-13

Żyd lubelski Moszko Józwowicz manifestuje, że po wyjściu tego dnia z wieży grodzkiej chciał lubelskiemu prawosławnemu Bractwu Przemienienia Pańskiego wypłacić zasądzoną przez urząd grodzki lubelski karę 14 grzywien, ale nikt z Bractwa nie chciał pieniędzy przyjąć, w związku z czym może on tę sumę zostawić urzędowi w sekwestr.

  

Miejsca:
Źrodla: