Sprawa między Jaszowskimi a Jakubowiczem Solskim

Data: 1626-07-17

Ur. [urodzony - red.] Adam Jaszowski z żoną Ewą ze Sługockich (1° voto żona Wojciecha Jelitowskiego) kwitują Żyda przemyskiego Moszka Jakubowicza Solskiego ze wszystkich pretensji dotyczących zastawów i sum dłużnych oraz uwalniają go od wszystkich podjętych w tej sprawie kroków prawnych w urzędzie seniorów [urzędników gminy odpowiedzialnych za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] żydowskich prze­myskich, w sądzie ziemskim przemyskim, w urzędach grodzkich i w Trybunale Koronnym.

Miejsca:
Źrodla: