Sprawa Kałaja przeciwko Jeleniowi

Data: 1620-03-21

Złotnik krakowski Michał Kałaj protestuje przeciwko Żydowi Jeleniowi, złot­nikowi krakowskiemu, że ten wziąwszy od niego złoty łańcuch obiecał go zwrócić albo zań zapłacić, tymczasem wniósł do urzędu podwojewodzińskiego i grodzkiego lubelskiego skargę, jakoby Kałaj swoje wyroby sprzedawał po zawyżonych cenach, „nad zwyczaj i nad postanowienie, ku oszukaniu ludzkiemu". Wprawdzie Kałaj od zarzutów został urzędownie uwolniony, ale nadwerężyło to jego wiarygodność kupiecką, w związku z czym domagał się od Żyda rekompensaty w sumie 3 tys. złp.

Miejsca:
Źrodla: