Sprawa Józwowiczów przeciwko Potockiemu

Data: 1617-07-18

Żyd kazimierski Dawid Józwowicz, w imieniu swojego brata Moszka Józwowicza, protestuje przeciwko ur. [urodzonemu - red.] Janowi Potockiemu, że ten bez żadnej przyczyny zatrzymał Moszka na drodze w Miłocinie i siłą uprowadził z wozem, dwoma koń­mi, towarami, szkatułą z pieniędzmi i różnymi kwitami do Wąwolnicy, gdzie mu wszystkie te rzeczy przemocą zabrał.

Miejsca:
Źrodla: