Sprawa Szmujły przeciwko Onusce i innym

Data: 1617-05-20

Relacja woźnego o złożeniu pozwu do Trybunału Koronnego Lubelskiego dla instygatora [oskarżyciela, prokuratora - red.] trybunalskiego oraz mieszczan z Ratna: Joachima Onusko, Teodora Koszurki, Wasylego Choczewicza, Onufrego Joskowicza i Jerzego Lewkowicza. Szmujło, Żyd lubomlski, pozywa w sprawie kasaty wydanego na niego w Trybunale dekretu banicji w związku z pozwami ww. mieszczan ratneńskich, jakoby w 1614 r. pobrał od nich w Lubomlu nienależne cło.

Miejsca:
Źrodla: