Sprawa między Lorią a Piotrowiczem i innymi

Data: 1615-04-21

Żyd lubelski Salomon Loria, doktor medycyny, kwituje mieszczanina podzameckiego lubelskiego Marcina Piotrowicza i jego żonę Annę oraz Leonarda Panaszowicza z sumy dłużnej 62 złp.

Miejsca:
Źrodla: