Sprawa Naty przeciwko Karśnickiemu (21 kwietnia 1614 r.)

Data: 1614-04-21

Urząd grodzki lubelski odracza rozstrzygnięcie w sprawie między Żydem łukowskim Salomonem Natą i kasztelanem inowłodzkim Jakubem Karśnickim ze względu na niestawienie się strony pozwanej.

Miejsca:
Źrodla: