Sprawa między Sarneckim a Doktorowiczem i Gierszem

Data: 1614-04-21

Marcin Sarnecki, podstarości łukowski i egzaktor [poborca - red.] czopowego w województwie lubelskim, proroguje Żydom lubelskim Mojżeszowi Doktorowiczowi i jego synowi Gierszowi termin uregulowania rozliczeń związanych z podatkiem do następnych grodzkich roków sądowych.

Miejsca:
Źrodla: