Sprawa Pejsaka przeciwko Czernym (21 marca 1612 r.)

Data: 1612-03-21

Relacja woźnego, że był we dworze w Krasieninie, gdzie chciał odebrać zasądzoną w urzędzie grodzkim lubelskim od Czernych na rzecz Żyda lubelskiego sumę 150 złp, ale szl. [szlachetny - red.] Piotrowski, faktor [zarządca - red.] dóbr krasienińskich, nie dopuścił do tego.

Miejsca:
Źrodla: