Sprawa Herburta i Jelenia przeciwko kapitule przemyskiej

Data: 1601-07-18

Adnotacja o złożeniu dwu pozwów do Trybunału Koronnego: wojewody ru­skiego Mikołaja Herburta i Żyda Jelenia przeciwko kapitule przemyskiej [szczegóły niepodane].

Miejsca:
Źrodla: