Sprawa Parenty przeciwko Słuckiej (19 czerwca 1600 r.)

Data: 1600-06-19

Relacja woźnego o dokonanej na mocy dekretu urzędu grodzkiego lubelskiego intromisji [sądowym wprowadzeniu w posiadanie nieruchomości - red.] Żyda krakowskiego Szymona Parenty do należących do Zofii Słuckiej dóbr miasta Kraśnika, w związku z niewywiązaniem się przez nią ze spłaty długu 400 złp i zasądzonej potrójnej kary 14 grzywien.

Miejsca:
Źrodla: