Sprawa między Jasieńskim a Izaakowiczem

Data: 1598-05-20

Szl. [szlachetny - red.] Andrzej Jasieński z powiatu łukowskiego kwituje Żyda lwowskiego Nachmana Izaakowicza z sumy 80 złp, na którą Izaakowicz zrobił zapis w grodzie lwowskim.

Miejsca:
Źrodla: