Sprawa między Drukarzem a Szmerlowiczami

Data: 1595-03-21

Żyd lubelski Kalman Drukarz zeznaje, że swój dom drewmiany na lubelskim Podzamczu, położony między domem Żyda poznańskiego Zelika oraz domem braci Jakuba i Mojżesza, Żydów lubelskich, sprzedał za sumę 60 złp Żydom lubelskim, braciom Józefowi i Jakubowi Szmerlowiczom.

Miejsca:
Źrodla: