Sprawa Markowicza przeciwko Wolskiemu

Data: 1595-03-21

Żyd lubelski Samuel Markowicz protestuje przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Mikołajowi Wol­skiemu, dzierżawcy skierbieszowskiemu, że ten nie dotrzymał kontraktu na arendę przez Markowicza dóbr miasta Skierbieszowa, zawartego między nimi 20 XII 1594 r. za pośrednictwem Benedykta Dembowskiego, dziekana chełmskiego, i dóbr tych mu nie przekazał. Jednocześnie protestował, że Wolski odmawia mu zwrotu wypłaconej sumy [wysokość niepodanal, na którą ma kwit z jego podpisem i pieczęcią.

Miejsca:
Źrodla: