Sprawa glejtu królewskiego dla Kormana

Data: 1593-08-13

Żyd lubelski Abraham Korman oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] glejt Zygmunta III Wazy z 5 VIII1593 r., w którym król uwalnia go na 6 miesięcy od skutków dekretu banicji wydanego w Trybunale Koronnym Lubelskim z pozwu kupca gdańskiego Jerzego Gibulta, w związku z niezapłaceniem przez Kormana 350 złp za wzięte towary.

Miejsca:
Źrodla: