Sprawa między Doktorowiczem a Głowackim

Data: 1593-05-20

Mojżesz Doktorowicz, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] dokument burgrabiego grodzkiego lubelskiego Marcina Głowackiego z 18 V 1593 r. wytyczający mu i jego sukcesorom plac na Podzamczu, od którego winien był co roku płacić na rzecz zamku 60 gr czynszu.

Miejsca:
Źrodla: