Sprawa Doktorowicza przeciwko Subikowskiemu i innym

Data: 1589-06-19

Żyd lubelski Mojżesz Doktorowicz protestuje przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Mikołajowi Subikowskiemu i jego kompanom, którzy naszli nocą dom Doktorowicza przy ul. Ży­dowskiej, dokonali tam znacznych zniszczeń, pobili rodzinę Doktorowicza, zwłasz­cza jego syna. Załączona relacja woźnego z przeprowadzonej wizji.

Miejsca:
Źrodla: