Sprawa kanoników kapituły ołyckiej i seniorów lubelskiej gminy żydowskiej

Data: 1665-07-17

Izaak Doktorowicz, Jakub Rubinowicz, Aron Józefowicz, Józef Jakubowicz, Irsz Kuszelowicz, Jakub Iliaszowicz, Kopel Mendlowicz, Moszko Irszowicz, Icko Moszkowicz i Icko Kalmanowicz, seniorzy [przedstawiciele gminy żydowskiej w przed władzami państwowymi - red.] gminy lubelskiej, zeznają, że od prałatów i kanoników kapituły ołyckiej przyjęli na wyderkaf [kupno renty - red.] sumę 5 tys. złp, zabezpieczają ją na majątku gminy lubelskiej oraz zobowiązują się wypłacać od niej corocznie 400 złp prowizji.
 

Miejsca:
Źrodla: