Sprawa Józwowicza i Markowicza przeciwko Zywertowi

Data: 1659-08-13

Aron Józwowicz i Salamon Markowicz, Żydzi lubelscy, protestują przeciwko kupcowi gdańskiemu Tejwesowi Zywertowi, że ten zawarłszy z nimi w 1655 r., jeszcze przed najazdem kozackim, kontrakt na dostawę skór, nie wywiązał się z niego i skór nie odebrał, przez co Żydzi ponieśli straty sięgające 8 tys. złp. Część skór (750 sztuk) spłonęło podczas pożaru miasta żydowskiego w Lublinie 15 X 1655 r., pozostałe, zmagazynowane w mieście w obrębie murów, ocalały, ale Zywert się po nie nie zgłasza.
 

Miejsca:
Źrodla: