Sprawa Ickowicza, Panowskiego i Miedzianowskiego

Data: 1654-01-12

Żyd lubelski Icko Ickowicz upoważnia szl. [szlachetnego - red.] Jana Panowskiego do odebrania w jego imieniu od ur. [urodzonego - red.] Jana Miedzianowskiego długu 350 złp.
 

Miejsca:
Źrodla: